Dnes je 25. 07. 2024

Čeští manažeři narážejí kvůli nedostatku praxe i mizerné jazykové vybavenosti

Autor: Redakce
Rubrika: Školství
Bře 26th, 2018
0 komentářů
Čeští manažeři narážejí kvůli nedostatku praxe i mizerné jazykové vybavenosti

Zájem o schopné manažery v tuzemsku roste. V loňském roce byli poptáváni především obchodní a projektoví manažeři a vedoucí výroby. Přestože je uchazečů o manažerské posty v České republice dostatek, firmy mají s hledáním vhodných kandidátů často problémy. Tuzemské manažery brzdí především příliš obecné vzdělání s nedostatkem praxe, narážejí ale i kvůli svým slabým jazykovým znalostem.

Obor ekonomie a managment

Manažerské a ekonomické obory patří mezi českými studenty dlouhodobě k jedněm z nejžádanějších. Obor ekonomie či managementu nabízí v tuzemsku více než stovka státních a soukromých vysokých škol. Tento obor patří dle společnosti Scio dokonce mezi trojici nejvyhledávanějších studijních oborů u gymnazistů, kteří si podávají přihlášky na vysokou školu. „Problémem manažerských oborů je ale často jejich přílišná obecnost. Studenti se sice naučí obecné teorie a principy řízení podniku, ale nemají je propojeny s praxí,“ upozorňuje Radek Stavinoha, generální ředitel Vysoké školy Ambis, která nabízí bakalářské i magisterské obory se zaměřením na praxi.

Ambis: Uznávané vzdělávací instituce propojené pod novou značkou nabízí více akreditovaných oborů a zaměření na praxi
3 otázky k lepší kvalifikaci zaměstnanců

To potvrzují i odborníci na nábor zaměstnanců. Problémem podle nich není nedostatečný počet uchazečů, dle analýzy společnosti Profesia například počet reakcí na pozice v oblasti managementu dokonce mírně přesahoval počet nabídek. Z celkového počtu téměř 4 tisíc nabídek práce v managementu byl v loňském roce největší zájem o obchodní manažery, mistry výroby, projektové manažery nebo vedoucí výroby. Právě to jsou obory, kde uchazeči kromě obecných vedoucích schopností potřebují i praktické zkušenosti,“ popisuje Michal Novák ze společnosti Profesia. Obdobná situace panuje také v oblasti vrcholového managementu, z více než čtyř set nabídek jich 36 % poptávalo provozní a výrobní ředitele, zájem je dále o obchodní ředitele nebo vedoucí logistiky.

Mizerné jazykové vybavenosti

V evropském srovnání vykazují čeští manažeři též nedostatečné znalosti cizího jazyka. Z výzkumu společnosti Grafton Recruitment, který hodnotil jazykové znalosti více než 13 tisíc uchazečů o zaměstnání, ovládá anglický jazyk na úrovni C1 nebo C2 pouze 26 % z nich. Drtivá většina uchazečů o práci, celkem 61 %, poté prokázala pouze střední úroveň jazyka. „Ovládnutí anglického jazyka je dnes mezi zaměstnavateli bráno téměř jako povinnost. Platí to obzvláště u vedoucích pozic. Manažeři by měli angličtinu ovládat minimálně na úrovni C1,“ míní Radek Stavinoha z Vysoké školy Ambis. Jeho slova potvrzuje i výzkum. Z analýzy více než 45 tisíc míst vyplynulo, že téměř polovina nabídek práce předpokládá pokročilou znalost anglického jazyka. Stále žádanější jsou také další cizí jazyky, například francouzština. Její plynulou znalost však v testování Grafton Recruitment prokázalo pouze 7 % uchazečů o zaměstnání.

Studentská agentura PR Gang letos podpoří neziskovky

Jednání s lidmi

Mezi další slabiny českých manažerů patří dle odborníků především rezervy v jednání s lidmi. „Mnoho tuzemských manažerů má též své limity v leadershipu, zejména v přístupu k podřízeným, kterým například méně důvěřují, což jim brání v efektivním delegování práce. Obvykle též nezvládají vlastní time management, neumějí odpočívat a najít rovnováhu mezi osobním a pracovním životem,“ říká Jiří Jemelka, ředitel společnosti J.I.P. pro firmy, jež pomáhá malým a středním podnikům. K pozitivním schopnostem českých manažerů naopak dle něj patří pracovitost, výkonnost a smysl pro improvizaci.