Dnes je 30. 11. 2022

Jak být dobrým lídrem? Pracujte efektivně a naučte se disciplíně

Autor: Redakce
Rubrika: Praktické tipy
Led 23rd, 2018
0 komentářů
Jak být dobrým lídrem?

Často slýcháváme, že s vlastnostmi lídra se člověk musí narodit. Přirozená autorita a vrozené předpoklady vést lidi jsou rozhodně výhodou. Pravdou ale je, že většina úspěšných šéfů se musela spoustu věcí naučit. Mnoho z nich přiznává, že bez práce na sobě samých by se nikdy nedostali tam, kde dnes jsou. Přečtěte si tipy, které vám pomohou na vaší cestě stát se úspěšným lídrem.

Chcete-li být dobrým lídrem, musíte si prvně odpovědět na otázku, kdo je to vlastně lídr? Je to člověk, jenž má před sebou jasný cíl a za sebou lidi, kteří jej následují. Důležitá je důvěra těchto lidí, a hlavně jejich víra v to, že je jejich lídr do cíle opravdu dovede. Člověk ve vedení musí disponovat přirozenou autoritou a vlastnostmi, které na něm ostatní obdivují. Takové, jež jim samotným třeba chybí. Současně by měl být lídr inspirací, vzorem a osobou, na niž je vždy možné se spolehnout.

Disciplína a sebevědomí

Nikdo nebude chtít následovat člověka, který je nepředvídatelný a nejistý. Pokud chcete, aby vám lidé věřili, musíte si primárně věřit vy sami. Trénujte to, jak na okolí působíte. Sebejistota musí být vidět z vašeho postoje, řeči i jednání. „Důležitá je především integrita, tedy soulad mezi tím, co říkáte, a tím, co děláte. Nebojte se investovat do sebevzdělávání, například v oblasti verbální i neverbální komunikace. A nezapomínejte ani na disciplínu. Pokud od svých lidí vyžadujete dodržování termínů a přesné časy schůzek, musíte jít příkladem,“ říká Jiří Jemelka, spoluzakladatel sdružení křesťanských podnikatelů KOMPAS.

Umění práci delegovat

Naučit se delegovat práci je jednou ze stěžejních dovedností, které si musíte jako lídr osvojit. Na delegování jsou nejdůležitější dvě věci – věřit svým lidem, že práci odvedou stejně dobře jako vy, a správnou delegací získat prostor a čas na řešení vlastních důležitých úkolů. K prvnímu bodu vám dopomůže především to, že se obklopíte kolegy, kteří jsou v dílčích oblastech odborníci. Je skvělé mít po ruce lidi, jež vynikají v určité dovednosti a jsou v ní dokonce lepší než vy sami. Zároveň nemějte obavy, pokud s vámi někdo nesouhlasí nebo vyjádří pochyby. Snažte se využít jejich postřehy, abyste se poučili a svým spolupracovníkům naslouchejte. Čím více respektu projevíte ostatním, tím větší respekt budou cítit oni k vám.

Zápal, efektivita a zodpovědnost

Vaše síla stojí a padá se schopností mít vizi a nadchnout se pro věc. Dalším krokem je nejen vymyslet strategii a stanovit cíle, ale také umět vše vysvětlit svým zaměstnancům. „Je potřeba mít vizi, objasnit ji a držet se jí. A s tím vším souvisí to nejdůležitější – umět nadchnout pro stejnou věc i ostatní členy týmu,“ vysvětluje Jemelka a dodává: „Nadšení a inspiraci předáte svým vlastním jednáním. Pracovitost a pečlivost jsou pak bezpochyby dalšími vlastnostmi, které lidé obdivují. Pilných lidí si jejich okolí váží. Plní své sliby a zvládají více činností, protože nezapomínají na své povinnosti.“ Takový šéf umí pracovat efektivně, což mu ušetří mnoho času. Proto dobří lídři tráví v kancelářích mnohem méně hodin.

Jak si najít cestu mezi lídry na trhu? Využijte sociální sítě a choďte na konference
3 tipy, jak se na vedoucí pozici vyhnout vyhoření

Poslední zásadní vlastností, kterou očekáváme od svých lídrů, je zodpovědnost. Pro zaměstnance je velmi důležité mít se na koho spolehnout a vědět, že za nimi jejich lídr stojí, ať se děje cokoliv. Nespolehlivý člověk nemůže být svým okolím brán vážně a není ani hoden respektu ostatních. S odpovědností souvisí též schopnost dělat správná rozhodnutí a dělat je včas. To se bohužel naučíte až v praxi a žádné tipy ani knihy nepomohu. Budete-li důležitá rozhodnutí odkládat, může se váš strach velmi rychle stát koncem vašeho podnikání.