Dnes je 25. 04. 2024

Žáci se učí nakládat s elektroodpadem, v prvním pololetí odevzdali 7 408 kg elektra

Autor: Redakce
Rubrika: Lifestyle
Led 28th, 2014
0 komentářů

Děti na českých školách se učí, jak nakládat s vysloužilými elektrospotřebiči. Za první pololetí odevzdaly školy zapojené do projektu Zelená škola 7 408 kilogramů elektroodpadu. Učitelé navíc oceňují vzdělávací program zaměřený na ekologii, který v rámci projektu prakticky přispívá ke zvýšení sběru elektrozařízení. Kladný ohlas vzbudily interaktivně pojaté výukové materiály.

Hlavním cílem vzdělávacího programu, do kterého se k dnešnímu dni zapojilo 48 Zelených škol, je především zvyšování ekologického cítění dětí a motivace ke třídění odpadu i aktivní ochraně přírody. Právě u elektroodpadu je přitom povědomí o nutnosti jeho třídění poměrně malé. K řádné recyklaci jej odevzdává jen přibližně třetina Čechů. Řada lidí přitom ani netuší, proč by měli staré spotřebiče recyklovat, což se projekt snaží změnit.

„Význam projektu vidím v tom, že musíme děti i dospělé naučit, že elektroodpad nepatří do popelnice, protože obsahuje značné množství materiálů, které se dají recyklovat a opět využít,“ uvedl Ondřej Kosař, učitel ze Základní a mateřské školy Herálec, která je do projektu Zelená škola zapojená. „Většina dospělých se v otázkách ekologického zaměření příliš neorientuje. K našemu velkému překvapení v mnoha rodinách není třídění odpadu bráno jako samozřejmost,“ upozornila jedna z vyučujících z Mateřské školy Sluníčko – Montessori v Brně.

Jak potvrzují ředitelé a učitelé zapojených škol, projekt přispívá k větší míře odpovědnosti nejen u dětí, ale i u jejich rodičů a vyučujících. „Naše škola leží mimo centrum města a sběrný dvůr je pro nás hůře dosažitelný. Tento systém sběru nás proto oslovil. Sběrný box na elektroodpad v naší škole využívají nejen děti a jejich rodiny, ale i učitelský sbor a lidé v blízkém sousedství školy,“ uvedla Marie Magerová ze Základní a mateřské školy Ivančice – Němčice. „Troufám si říci, že díky tomuto projektu nekončí drobné elektrospotřebiče a baterie v běžném komunálním odpadu, jak tomu bylo dříve,“ doplnila.

Aby si děti uvědomily, proč je důležité třídit elektroodpad, jsou v rámci vzdělávacího programu seznámeny se zajímavými souvislostmi z výroby elektrozařízení, těžby použitých surovin i s vlivem použitých materiálů na životní prostředí. Vše je jim přitom vysvětleno na elektropřístroji, který je jim nejbližší, tedy na mobilním telefonu. „Největší ohlas ve třídě vzbudily informace o mobilních telefonech. Žáky zaujalo, kolik chemických prvků a kovů je potřeba na výrobu jednoho telefonu. A dále informace o tom, jak se telefon recykluje a znovu se třídí na jednotlivé materiály, které v něm byly použity. Telefon si žáci v rámci výuky mohli také rozebrat a jednotlivé součástky si zblízka prohlédnout,“ sdělila ředitelka Základní školy Sluníčko – Montessori.

V rámci interaktivní výuky měli žáci možnost zahrát si v terénu různé hry zaměřené na třídění odpadů. Pro menší děti má program připravené pexeso a omalovánky s ekologickou tematikou. Závěr celého programu byl zakončen velkou sběrovou akcí starého elektra. „V průběhu sběrových akcí mohly děti a jejich rodiny přinést do školy nejen drobný elektroodpad, který se vejde do sběrného boxu umístěného v každé zapojené škole, ale také velké domácí spotřebiče. Za první pololetí letošního školního roku bylo na školách odevzdáno 7 408 kilogramů elektroodpadu,“ doplnil Petr Kubernát ze společnosti REMA Systém, která projekt Zelená škola realizuje.