Dnes je 3. 03. 2024

Spoření na penzi je daňově výhodné

Autor: Redakce
Rubrika: Finance
Dub 23rd, 2018
0 komentářů
Spoření na penzi je daňově výhodné

Ekonomická situace v Česku je příznivá, zaměstnavatelé zvyšují mzdy svým zaměstnancům nejvíce za poslední roky. Pro zaměstnance hledající jiné pracovní uplatnění je z důvodu nízké nezaměstnanosti ideální doba ke změně. Příznivých ekonomických podmínek lze využít i ke zvýšení příspěvku zaměstnavatele na penzijní produkty. Daňové výhody tohoto kroku jsou značné.

Vlastní zajištění na penzi je již nyní velmi důležité a snižuje finanční propad při odchodu do důchodu. V budoucnu úloha vlastního finančního zajištění na důchod ještě poroste. Zodpovědný finanční přístup formou vlastního spoření je státem daňově zvýhodněn. Mezi daňově podporované finanční produkty patří penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření. „Přestože je možné aktuálně uzavřít jen smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, jsou daňové výhody u obou penzijních produktů stejné,“ doplňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Daňově ušetří zaměstnanec i zaměstnavatel

Příspěvek zaměstnavatele zaměstnanci na státem podporované finanční produkty, mezi něž patří i penzijní produkty, je daňově osvobozen až do částky 50 000 Kč za kalendářní rok. Pokud zaměstnavatel přispívá pouze na penzijní smlouvu splňující zákonné podmínky, čerpají se maximální daňové výhody při měsíčním vkladu zaměstnavatele na smlouvu ve výši 4 166 Kč. „Z příspěvku zaměstnavatele do limitu se neplatí žádné daně, tedy ani daň z příjmu fyzických osob, ani sociální pojištění a zdravotní pojištění, přičemž sociální a zdravotní pojištění neplatí z příspěvku jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel,“ dodává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

8 chyb, kterých se lidé často dopouštějí při vyplňování daňového přiznání

Žádné daňové starosti

Zaměstnavatelé sjednávají zaměstnancům příspěvek na penzijní produkty v pracovní smlouvě, kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu, případně v jiném druhu smlouvy. S příspěvkem zaměstnavatele na smlouvu o penzijním připojištění či doplňkovém penzijním spoření nemá zaměstnanec žádné daňové starosti. Tento příjem se neuvádí do daňového přiznání ani do přehledů o příjmech a výdajích. „Zaměstnavatelé mohou přispívat na smlouvu o penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření i zaměstnanci pracujícímu na zkrácený úvazek, na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti,“ upřesňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Daňový odpočet

Legislativou je podporováno nejen zapojení zaměstnavatelů do spoření zaměstnancům na penzijní připojištění či doplňkové penzijní spoření, ale i vlastní spoření občanů. Vlastní vklady na příslušnou smlouvu však snižují pouze daňový základ. Daňová úspora se tedy projeví v ročním zúčtování daně nebo daňovém přiznání. Od základu daně je možné odečíst částku až 24 000 Kč, přičemž se však hodnotí až vlastní vklady na smlouvu nad limit 12 000 Kč. „Na maximální možné daňové výhody tedy dosáhne ten zaměstnanec, jemuž na penzijní smlouvu zaměstnavatel měsíčně spoří částku 4 166 Kč a jenž si sám spoří 3 000 Kč,“ vypočítává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Tvorba finanční rezervy pro potomky: Jaké jsou možnosti ?