Dnes je 15. 04. 2024

Proti velkým řetězcům společně. Družstvo CBA pomáhá dalším malým prodejnám potravin s jejich modernizací

Autor: Redakce
Rubrika: nejčtenější
Úno 8th, 2018
0 komentářů
Společně proti velkým řetězcům. Družstvo CBA pomohlo s modernizací už více než 80 malým prodejnám potravin

Družstvo CBA, které sdružuje téměř tisíc obchodů po celé České republice, pomáhá dalším malým prodejnám potravin s jejich modernizací. Díky vlastní skupině expertů tak může obchod přestavět podle posledních trendů, regionálních požadavků či zvyklostí. Svými aktivitami se tak snaží směle konkurovat neustále přibývajícímu počtu zahraničních řetězců.

Modernizace malých tuzemských prodejen

Prodejny tradičního trhu se snaží čelit neustálému navyšování počtu zahraničních řetězců, jež se mohou opřít o silnou podporu ze svých centrál. České pobočky tak přejímají trendy ze západu, ať už z hlediska rozestavění zboží, nasvícení regálů, či zavádění nových technologií při nakupování. Ani takzvaný tradiční trh však nechce zůstat pozadu. V modernizaci malých tuzemských prodejen se aktivně angažuje Družstvo CBA. Opírá se o skupinu expertů, kteří dovedou danou prodejnu modernizovat podle nejnovějších trendů – ať už přeskládáním sortimentu, stavebními úpravami, výměnou regálů nebo chladicích zařízení, či napojením na unikátní pokladní systém. „Tuto službu v takovém rozsahu pro prodejny nikdo jiný v republice nedělá. Jakákoliv modernizace či změna prodejny stojí nemalé peníze a samostatný obchod nemá čas, personál, finance ani zkušenosti, které potřebuje k větší a smysluplné modernizaci,“ uvedl hlavní důvody těchto snah předseda Družstva CBA Roman Mazák.

Družstvo CBA už pomohlo více než 80 prodejnám

Družstvo už tímto způsobem pomohlo více než 80 prodejnám. Podle Mazáka tvoří většinu z nich obchody, jež jsou již delší dobu členy sítě CBA. Pokud však zájem projeví rovněž prodejny, které členy sítě zatím nejsou, Družstvo CBA pomůže i jim. Musejí však splnit základní podmínku – stát se členy družstva a začít používat značku CBA. Pojí se s tím také výhodný způsob financování, při modernizaci totiž hradí polovinu nákladů Družstvo CBA a druhou polovinu samotný obchodník.

Čeští maloobchodníci volají po zavření obchodů v neděli. Je to tak uzákoněno i v osmi státech EU
Jak se změnil český maloobchod s potravinami od 90. let?

Plánogram

Součástí celého procesu je prvotní zaměření, vybudování takřečeného plánogramu, zpracování grafického návrhu, jeho schválení a následná realizace. Délka procesu se odvíjí od množství úprav, zpravidla však zabere několik měsíců. Nejzákladnější změny se týkají pouhého přeskládání sortimentu. Ty komplexnější pak zahrnují i různé stavební úpravy či implementaci pokladního systému. „Koncept vzhledu prodejny je prakticky jednotný. Týká se především rozložení sektorů na prodejně, samozřejmě do toho ale promlouvá půdorys či různé možnosti prodejny. Liší se též skladba sortimentu. Díky našemu působení po celé republice známe velmi dobře lokální požadavky a zvyklosti, snažíme se je tedy zohlednit při modernizaci každé prodejny,“ doplnil Roman Mazák.

Lepší konkurenceschopnost prodejen proti zahraničním řetězcům

Znalosti o trendech v jednotlivých regionech pocházejí z dat centrálního pokladního systému Družstva CBA, do kterého je zapojeno již 65 prodejen. Každá modernizovaná pobočka pak tedy získá správný druh, šíři a množství výrobků, jež se v jejím regionu nejvíce prodávají. Hlavní snahou Družstva CBA je lepší konkurenceschopnost prodejen proti zahraničním řetězcům. „Když je prodejna přestavěna a zmodernizována, zákazník se cítí příjemněji a lépe se mu nakupuje, dochází k navýšení obratů prodejny. Míra zvýšení tržeb se z velké části řídí mírou zlepšení, vždy minimálně o 10 %. V případě prodejen, které prošly radikální modernizací, jsme však zaznamenali zvýšení obratu i o 50 %,“ uzavřel Mazák.