Dnes je 30. 01. 2023

Počet žen v české vědě je zoufale nízký. I v České republice jsou ale firmy, kde pracuje dokonce více vědkyň než vědců

Autor: Redakce
Rubrika: Zdravotnictví
Čvc 8th, 2021
0 komentářů

Problém, který přetrvává celá desetiletí. Genderové rovnosti v příležitostech, podmínkách či platech se stále nedaří dosáhnout a výjimkou není ani oblast vědy a výzkumu. Přesto i u nás jsou v tomto segmentu zaměstnavatelé, v jejichž firmách je zastoupení mužů a žen rovnoměrné nebo dokonce s převahou žen.

V České republice pracovalo v roce 2019 na výzkumných pozicích až 63 690 lidí. Podle analýzy Českého statistického úřadu ale jen 27,2 procenta z tohoto počtu bylo ženského pohlaví. Eurostat tento alarmující stav ještě zvýraznil – co se týče podílu žen na výzkumných pozicích, Česko se nachází na samém chvostu zemí Evropské unie.

Situace v soukromém sektoru je alarmující

Realita je však podle průzkumů ještě smutnější. Když se totiž podíváme výhradně na soukromý sektor, zjistíme, že ve vědě a výzkumu zde podílově pracuje až 87 procent mužů. „V akademickém sektoru to je 35 procent žen a ve státním, kam spadá i Akademie věd ČR, to je 48 procent. Zároveň je třeba zdůraznit, že vyrovnané zastoupení žen a mužů automaticky neznamená kvalitní pracovní podmínky,“ říká Hana Tenglerová z Národního kontaktního centra – gender a věda.

A i když se v rámci studia oborů souvisejících s vědou a výzkumem objevuje stále více mladých výzkumnic, problémy přicházejí při přechodu do pracovního světa. Právě špatné pracovní podmínky jsou podle odborníků překážkou, která množství žen odrazuje.

Velkým problémem bývá pro ženy rodičovství, rozšířená představa ženy jako primární pečovatelky a nízké zapojení mužů do výchovy. Dále pak dlouhá rodičovská dovolená jako norma nebo nedostatek dostupných služeb péče o děti,“ vysvětluje Tenglerová.

Firmy, které mohou jít příkladem

I v České republice však v oblasti vědy a výzkumu působí společnosti, které se k problému genderové rovnosti postavily zodpovědně. „Momentálně u nás pracuje napříč všemi pozicemi ve výzkumu a vývoji 68 procent žen. Zastávají různorodé pozice napříč celou společností až po vedoucí funkce,” říká Iva Dolečková, vedoucí kosmetického výzkumu a vývoje v české farmaceutické společnosti Contipro.

Contipro, které patří k největším dodavatelům kyseliny hyaluronové na světě, si uvědomuje potenciál, který do firmy ženské výzkumnice přinášejí. Jejich vědkyně získávají odborná ocenění na mnoha mezinárodních výstavách a konferencích. Podobný názor na problematiku rovnosti žen a mužů má i soukromá společnost AMIRES, která zajišťuje kompletní služby při projektech mezinárodní výzkumné a vývojové spolupráce.

V naší firmě, která sídlí v České republice i ve Švýcarsku, zaměstnáváme více žen než mužů. Z našeho pohledu je důležité mít různorodý tým sestaven bez ohledu na pohlaví, etnikum či věk. Zaměřujeme se především na schopnosti a znalosti. Naučili jsme se, že řešení situací z různých úhlů pohledu poskytuje účinné a efektivní řešení,” popisuje Lenka Bajarová ze společnosti AMIRES.

Co dělají jinak?

Obě zmíněné společnosti si uvědomují, že pro spokojenost svých zaměstnanců a následně i pro žádané výsledky, je nutné vytvářet ideální pracovní podmínky. Například Contipro poskytuje benefity ve formě pružné pracovní doby či flexibilitu při plánování.

Jako největší přínos vidím možnost práce na částečný úvazek a minimum pevné pracovní doby. To umožňuje sladění osobního a pracovního života především ženám, které pečují o děti. Tím pádem se mohou i po mateřské dovolené rychleji vrátit do zaměstnání,” říká Dolečková.

V AMIRES se zároveň snaží o osvětu, která může problematiku genderové rovnosti posouvat správným směrem. „Momentálně vydáváme dokument, který pojednává o konkrétních problémech souvisejících s nerovnoprávností žen a ostatních znevýhodněných skupin ve vědě a navrhuje určité řešení. Pod tímto dokumentem budou podepsání všichni zaměstnanci,” doplňuje Bajarová.

V tak významném tématu, jakým rovnoprávnost mužů a žen je, se dá i v soukromém sektoru vytvářet pozitivní prostředí. Iniciativa však musí vycházet přímo z firem a jejich vedení. „Změnit by se měl výzkum i instituce samotné, jejich fungování a nastavení. Více se otevřít rozmanitosti, která je výhodná jak pro ženy, tak pro muže. Výzkumy nám ukazují, že diverzita se vyplácí, přináší lepší výsledky a s genderovou rovností, že roste také inovační potenciál,” uzavírá Hana Tenglerová.