Dnes je 26. 02. 2024

Na zajištění kyberbezpečnosti budou spolupracovat odborníci z univerzitní sféry i průmyslu

Autor: Redakce
Rubrika: IT
Kvě 25th, 2018
0 komentářů
Zajištění kyberbezpečnosti

Odborníci z brněnských univerzit a Regionální hospodářské komory Brno budou spolupracovat s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. Podepsali memorandum, které se týká kybernetické bezpečnosti. Podle jeho aktérů je bezpečnost firem i soukromých osob v dnešním digitalizovaném světě jedním z hlavních problémů. Firmy i univerzitní odborníci se dosud v oboru realizovali především na národní úrovni, spolupráce je má nyní posunout na tu světovou. Potenciál v této oblasti se podle některých expertů přitom už nyní projevuje koncentrací IT firem do Brna. Patrný je rovněž na zájmu vysokoškolských uchazečů o studium na Masarykově univerzitě nebo Vysokém učení technickém v Brně.

Kyberbezpečnost se stala významnou rozvíjející oblastí výzkumu

„Kyberbezpečnost se vzhledem k významu důvěrnosti, dostupnosti a integrity počítačových systémů a informačních sítí pro fungování moderní společnosti stala v průběhu posledního desetiletí jednou z významných a dynamicky se rozvíjejících oblastí výzkumu a podnikání,“ uvedl předseda představenstva RHK Brno Ladislav Chodák. V Brně sídlí Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) i Masarykova univerzita a Vysoké učení technické v Brně, tedy školy, které dnes memorandum podepsaly.

Kybernetické útoky jsou stále častější, hackeři nešetří firmy ani domácnosti

„Podpisem memoranda startujeme v oblasti kybernetické bezpečnosti další, ještě užší spolupráci s akademickou i komerční sférou. Takové propojení považuji za velice žádoucí, protože zajištění kyberbezpečnosti je podmínkou správného fungování mnoha lidských činností. Bez dnešní úzké spolupráce není možné zajistit kvalitní bezpečnost našeho budoucího světa,“ uvedl Dušan Navrátil, ředitel NÚKIB. „Masarykova univerzita se díky speciálnímu týmu expertů na ochranu kybernetického prostoru a špičkovému vybavení kybernetického polygonu, který slouží jako cvičiště, stala místem, kde se problematika kybernetické bezpečnosti zkoumá, a navíc také školí na mezinárodní úrovni. Proto je naše zapojení do této spolupráce v gesci Regionální hospodářské komory Brno zcela logické,“ řekl rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.

rhk3

Podepsání memoranda

Dle děkana Fakulty informačních technologií VUT Pavla Zemčíka je memorandum dalším krokem prohloubení spolupráce ve výzkumu a vzdělávání v kybernetické bezpečnosti mezi pracovišti působícími v moravské metropoli. „Výsledky výzkumu v této oblasti jsou mimořádně důležité jak pro bezpečnost společnosti a obyvatelstva, tak pro komerční využití v IT firmách. Fakulta informačních technologií má úspěchy zejména ve výzkumu aplikace algoritmu kybernetické bezpečnosti v každodenním životě i praxi a ve výzkumu využití programovatelných obvodů v kyberbezpečnosti,“ uvedl Zemčík. Jak dodal, vzdělávání právě v kyberbezpečnosti je velmi důležité a absolventi informatických oborů obecně patří mezi nejžádanější absolventy VUT v Brně. „Více než polovina z nich v různé formě pracuje už při studiu a po škole mají nejvyšší nástupní platy ze všech absolventů brněnské techniky. Poptávka po IT odbornících je opravdu vysoká a je tomu tak obzvlášť v Brně a okolí, kde sídlí celá řada nadnárodních firem se zaměřením na tuto oblast,“ doplnil Zemčík.

Kybernetických útoků přibývá, zabezpečení však stále pokulhává

Podle ředitele RHK Brno Čeňka Absolona memorandum a začínající spolupráce podtrhuje celospolečenskou potřebu a týká se průřezově všech odvětví hospodářství. „Podpis memoranda bereme jako zahájení dlouhodobé strategické spolupráce. Naše komora bude projekt maximálně podporovat a věřím, že pomůže mimo jiné k zajištění odborníků, kteří na trhu chybějí,“ uvedl Absolon. Dalším krokem po podpisu memoranda je plánované ustavení centra kompetence v Brně, které se bude kyberbezpečností zabývat. Centrum kompetence bude sdružovat instituce a oborově příslušné firmy za účelem práce na společných projektech a na jejich aplikaci v praxi. Fungovat má od příštího roku.

rhk4

Vědci, firmy, kyberútoky

Vědci si s firmami budou vyměňovat informace a podněty. Pomůže to k odstranění některých překážek ve vzájemné spolupráci. Ustavení centra přivítalo i hejtmanství. „Vedení kraje vyjadřuje projektu podporu, máme zájem do budoucna v rámci svých možností tyto aktivity podpořit,“ uvedl hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.

RHK Brno doporučuje vedení města budovat nádraží v odsunuté poloze, jde o levnější a rychlejší variantu

Počet kyberútoků ve světě v posledních letech roste. Například ve finančních službách se za posledních pět let celosvětově ztrojnásobil. I některé pojišťovny již začaly firmám či obyčejným uživatelům nabízet speciální pojištění kybernetických rizik. Česká policie se loni zabývala 6 424 případy kybernetické kriminality, což je o 1 080 případů více než v roce 2016. Například podle nedávno zveřejněných výsledků výzkumu společnosti PwC byla v posledních dvou letech terčem počítačové kriminality každá čtvrtá česká firma.

rhkrhk2