Dnes je 26. 05. 2024

Jak na prezentaci v cizím jazyce? Držte se jednodušší gramatiky, nebojte se mluvit i s chybami. Pomoci může i lektor

Autor: Redakce
Rubrika: Praktické tipy
Lis 12th, 2021
0 komentářů

Umění prezentovat, ať už nastudované odborné téma, nebo svoje vlastní myšlenky, si potřebují osvojit nejen studenti, ale i mnoho zaměstnanců. Vystupování před veřejností, byť se jedná o spolužáky či kolegy, znamená pro řadu lidí stres a nervozitu. A co teprve, pokud musejí prezentovat v cizím jazyce, který se navíc teprve učí?

Neučte se prezentaci zpaměti

Každá prezentace vyžaduje důkladnou přípravu a u té cizojazyčné to platí dvojnásob. To ale neznamená, že byste si měli naplánovat každé slovo a celý svůj komentář se naučit nazpaměť. V takovém případě hrozí, že budete při svém přednesu působit velmi mechanicky. Pokud navíc najednou část svého komentáře zapomenete, pravděpodobně se zaseknete a zpět do prezentování naskočíte jen s obtížemi. Nehledě na to, že kvůli tomu nejspíše notně znervózníte. Lepší je tedy připravit si osnovu, která bude obsahovat klíčové body vaší prezentace. Jako záchrannou pomůcku si můžete také vyrobit poznámkové kartičky s pojmy a frázemi, které se vám špatně pamatují.

Pozor na příliš mnoho textu a chyby v podkladech

Opřít se samozřejmě můžete i o připravenou prezentaci v PowerPointu či jiném nástroji, pozor ale, abyste neskončili u toho, že budete jednoduše jednotlivé slidy číst. „Přečíst celou prezentaci ze slidů je nejhorší chybou, a to v jakémkoliv jazyce. Nehledě na to, že kvalitní prezentace by neměla obsahovat příliš textu. Na slidech by se měly objevovat hlavně body v odrážkách, klíčové pojmy a také obrázky, grafy, tabulky. Souvislý text je špatně, navíc vás nutí právě k tomu vše číst a ne mluvit spatra,“ uvádí Simona Škurková, ředitelka jazykové školy Lingua Centrum. A co se týče textových podkladů, opravdu důkladnou pozornost věnujte tomu, abyste v nich neměli chyby a překlepy. Ty mohou i jinak kvalitní výstup poměrně výrazně shodit.

Mluvte pomaleji a nenuťte se do složité gramatiky

Co se týče přednesu, pohlídejte si, abyste kvůli nervozitě nemluvili moc potichu nebo příliš rychle. Mluvte spíše pomalejším tempem, dobře artikulujte, snažte se pracovat s tonalitou řeči, aby váš přednes nebyl monotónní. „Snažte se vyhnout slovům, s jejich výslovností máte problém. A pokud jste v daném jazyce začátečník, nenuťte se do složitých gramatických konstrukcí. Stačí vám přítomný, minulý a budoucí čas. Místo toho se soustřeďte na obsah prezentace. A nebojte se udělat chybu. Klidně publiku na začátku řekněte, že nemluvíte ve své mateřštině, tudíž váš projev nebude patrně perfektní, můžete tím ‚prolomit ledy‘. Také udržujte s publikem oční kontakt, využijte řeč těla, pohybujte se, nestůjte strnule za pultíkem. A pokud zpozorujete, že vám posluchači možná nerozumí, klidně svůj monolog přerušte a zeptejte se, jestli třeba není potřeba něco zopakovat,“ radí Simona Škurková.

Pamatujte si, že kvalitní prezentace v cizím jazyce není o tom, abyste zněli jako rodilí mluvčí, ale abyste publikum dobře seznámili s daným tématem, abyste zaujali a předali potřebné klíčové informace.

Poctivě si prezentaci natrénujte. Pomůže třeba webkamera

Jak již bylo řečeno, prezentace vyžaduje důkladnou přípravu. Pokud chcete podat co nejlepší možný výkon, neobejdete se bez nácviku. Prezentaci si odříkejte nanečisto, ideálně několikrát. Nahlas, nikoliv jen ve své hlavě. Zkuste přitom stát před zrcadlem a pozorovat se, případně si můžete svůj výstup nahrát například přes webkameru. Díky tomu si můžete nacvičit řeč těla a gesta. Video nebo zvukový záznam vašeho tréninku vám navíc může pomoci odhalit problémy s výslovností, které si třeba při svém monologu neuvědomujete, či s takzvanými vycpávkovými slovy (v angličtině jsou to často kupříkladu „sort of“, „like“, „well“, „okay“, „actually“, „basically“ a další). Alespoň jednou byste si poté měli svou prezentaci odříkat také před publikem – kamarádem či členem rodiny.

Požádejte o pomoc svého lektora

Celkově vám může s celou prezentací pomoci například i váš vyučující cizího jazyka nebo lektor z jazykového kurzu. „Naši studenti z kurzů se na lektory s prosbami o pomoc s prezentacemi běžně obracejí a lektoři jim rádi pomohou. Poslechnou si jejich přednes, pomohou s výslovností, doučí vhodné obraty a slovní zásobu. Stejně tak si se studentem mohou projít materiály a podklady, zkontrolovat jim chyby a poskytnout cennou zpětnou vazbu. Mohou studentovi také pomoci připravit se na zodpovězení dotazů, které mohou z publika zaznít. Nepřipravenost na dotazy je totiž další běžnou chybou, jíž se prezentující běžně dopouštějí,“ popisuje Simona Škurková.