Dnes je 22. 09. 2023

Garážová vrata jako jediný vstup do domu. Jak je řešit co nejkomfortněji?

Autor: Redakce
Rubrika: Praktické tipy
Pro 16th, 2020
0 komentářů

Klasický rodinný dům má pro vstup do svých prostor zpravidla vyhrazené klasické vchodové dveře. Existují však případy, kdy se dovnitř může vcházet pouze velkými vraty, která směřují nejčastěji do prostoru garáže. Uživatel tak musí řešit, zda danou dispozici přizpůsobit více pohybu aut nebo samotných lidí. Jaká varianta vrat je pro rodinný dům ideální? Má smysl do nich instalovat vchodové dveře? A na jaké bezpečnostní prvky je potřeba v takovém případě pamatovat? Nejen tyto otázky zodpovídá následující článek. 

Vstup do prostorů domu pouze velkými vraty je spíše méně tradičním řešením. I tak se s ním lze v Česku setkat, zejména pak v menších obcích. Děje se tak například u domů, kde prostor vstupu do interiéru zároveň slouží zároveň jako garáž a případně i jako průjezd do zbytku pozemku, nejčastěji na zahradu. Setkat se s touto dispozicí lze i u dvou sousedících jednotek, kdy se ale vchodovými dveřmi vstupuje pouze do jedné z nich – u druhé jsou pak k dispozici vrata. Nejen v těchto uvedených případech je proto dobré zvážit, jak nezvyklý vstup do prostor domu koncipovat.

Hlavní pozornost je nutné upřít na výběr garážových vrat. Platí přitom, že v současnosti nejpopulárnější sekční typ, kdy vrata zajíždějí pod strop garáže, není pro tuto dispozici příliš vhodný. „Je třeba počítat s tím, že vrata budou více než normálně využívána pouze pro pohyb osob. Jako ideální se v tomto směru jeví vrata posuvná do boku garáže. Jedná se vlastně o odnož sekčního typu, kde lze vrata jen lehce pootevřít do boku a uživatel tak může prostorem projít, aniž by musel čekat na úplné otevření vrat. Lze je osadit i madlem pro otevírání, aby ještě více připomínaly klasické dveře. Posuvná varianta vrat je již více než deset let nejvíce preferovaná právě u rodinných domů, které mají vstup pouze přes garáž,“ upřesnil Petr Přichystal ze společnosti Lomax.

Integrované dveře spíše u průmyslových provozů

Především v minulém tisíciletí byly způsoby otevírání vrat omezenější, největší oblibě se tak dlouho těšila varianta se dvěma křídly, které se otevírají směrem ven. Platilo to přitom i v případech, kdy byl vstup do domu možný pouze přes garáž či průjezd. „Varianta se dvěma křídly je k dispozici i dnes, pokud vrata fungují jako jediný vstup do domu, jedná se pořád o vcelku komfortní řešení – uživatel si zkrátka pootevře jedno křídlo. Z hlediska zájmu ale oproti minulosti plní dvoukřídlá varianta spíše doplňující roli, preferují ji zejména konzervativnější uživatelé,“ uvedl Přichystal.

Další možností pro vstup do domu přes garáž může být instalace vchodových dveří přímo do vrat. Přední výrobci to umožňují u sekčního typu, podle Přichystala je ovšem toto řešení doménou zejména průmyslových provozů. „Integrování vchodových dveří do vrat upřednostňují například autoservisy nebo firmy zajišťující logistiku, kdy je garáž využívána jak pro auta, tak pro běžný pohyb zaměstnanců. Klasické rodinné domy dávají přednost posuvné variantě, ať už kvůli tomu, že integrované dveře mají zvýšený práh nebo z důvodu většího komfortu,“ doplnil Přichystal. Komfortem přitom odkazoval na skutečnost, kdy uživatelé oceňují, že pro vstup do domu musí stisknout pouze tlačítko na ovladači vrat, aniž by hledali klíče.

Bezpečnost mechanická i vizuální

Protože garážová vrata jsou jediným vstupem do domu, je nutné u nich dbát i na bezpečnost. Motorizované pohony mají proto převodovku konstruovanou tak, že zabraňuje jejich nežádoucímu mechanickému vypáčení, a to i v případě výpadku proudu. Další možností je pak vybavení vrat zámkem. Podle Přichystala by však měli na bezpečnost dbát i samotní uživatelé a při odchodu z domu opouštět bezprostřední prostor okolo vstupu do garáže až ve chvíli, kdy jsou vrata úplně uzavřená.

Při zvažování řešení u vstupu do domu přes garáž by uživatelé neměli zapomínat i na dostatečnou tepelnou izolaci. Garáž či průjezd totiž sousedí s obytnou částí, v některých případech pak může být i tento prostor obýván, vrata proto i v tomto ohledu de facto suplují funkci vchodových dveří. „Panely našich vrat mají největší tloušťku na tuzemském trhu, což se odráží i na lepších tepelně-izolačních vlastnostech. I v případě, že uživatelé v prostoru garáže tráví v zimě více času nebo ho dokonce obývají, zajišťují vrata příjemnou teplotu. Na druhou stranu, izolační vlastnosti není nutné řešit vždy – pokud prostor slouží jen jako průjezd do zahrady, která od něj není nijak oddělená, postrádá řešení tepelné izolace smysl,“ uzavřel Petr Přichystal ze společnosti Lomax.