Dnes je 20. 07. 2024

Ekologická řešení v logistice nejsou jen marketingovým tahem. Kde přinášejí reálné úspory?

Autor: Redakce
Rubrika: nejčtenější
Úno 15th, 2023
0 komentářů
Společensky odpovědné firmy: Charita, životní prostředí i finanční gramotnost

Udržitelnost je přirozenou součástí moderní logistiky. Ekologická řešení totiž nejsou jen marketingovou fasádou, ale reálně šetří peníze. V oblasti logistiky znamenají investice do ekologického pohonu vozidel, snižování tepelných úniků při přepravě a skladování nebo úsporných druhů osvětlení významné úspory v provozních nákladech.

Dopad nákladní dopravy na životní prostředí je bezpochyby významný a logistické společnosti se jej snaží snižovat nejen prospěšnými aktivitami, jako je například vysazování stromů, ale zejména optimalizací svého provozu. Přínos těchto opatření pro ochranu přírody je masivní a firmám se vyplatí, protože se ekologická řešení promítají do jejich finanční výkonnosti.

„Ekologie a správné hospodaření jdou ruku v ruce. Zaměřujeme se třeba na omezení jízd naprázdno. Příkladem je, když stejné vozidlo po dodání zboží vyzvedne při cestě zpět další zakázky s rozvozem v následující dny dle přání našich zákazníků. Pokud by dispečer neměl dostatek zakázek ke svozu, naplánuje například svoz prázdných palet od odběratelů, právě z důvodu eliminace nevytížených kapacit vozů v obou směrech jízdy, čímž eliminuje i prázdné kilometry. To snižuje náklady na dopravu a urychluje procesy v dodavatelském řetězci. Naši řidiči také absolvují školení ekologické jízdy,“ popisuje Michaela Dražanová, Fresh Logistics Director Raben pro Českou republiku a Slovensko.

Kromě optimálního využití kapacit vozidel se Raben snaží pečlivě plánovat trasy tak, aby byl počet najetých kilometrů co nejnižší. Nejnáročnější plánování vyžaduje přeprava čerstvých potravin, u kterých je potřeba udržovat optimální teplotu, navíc mají krátkou trvanlivost. Služba Fresh Logistics od Raben využívá efektivní plánovací systém k optimálnímu využití kapacit vozidel a pravidelně obnovuje svůj vozový park tak, aby zaručil kvalitu poskytovaných služeb.

Chlazení s minimálním rizikem pro životní prostředí

Do svých skladů společnost pořídila vysoce účinný a nízkoenergetický chladicí systém založený na minimálním množství amoniaku a glykolu, aby se minimalizovalo riziko pro životní prostředí. „Tento systém disponuje nepřetržitým sledováním provozu a stavu zařízení pomocí IT systémů, aby byla zaručena správná teplota, a tím i bezpečnost skladovaných produktů,“ doplnila Michaela Dražanová.

Kromě toho je tepelná energie z chladicího systému rekuperována a využívána pro odmrazování chladicích věží. Sklady jsou vybavené elektrickými překládacími rampami. To vše pomáhá efektivně hospodařit s energiemi.

Ve skladech Raben rovněž postupně přechází na moderní a ekologicky bezpečnější lithium-iontové vysokozdvižné vozíky, které jsou díky své dlouhé provozní době efektivnější a zaručují lepší manipulační kapacitu. Sklady jsou vybavené nejmodernějšími protipožárními řešeními a energeticky úsporným LED osvětlením.

Evropská politika zvýhodňuje ekologická vozidla

Země Evropské unie ekologická řešení v nákladní dopravě podporují slevami na poplatcích. „Mýtné pro nákladní automobily splňující vyšší EURO normy je výrazně nižší než pro vozidla nižší třídy. Díky úsporám na silničních poplatcích a nižší spotřebě paliva se proto mnoho společností, včetně té naší, rozhodne pořídit nejmodernější, a tedy nejekologičtější vozový park, přestože primární investice je vyšší než u běžných vozidel,“ komentuje Michaela Dražanová.

Podle údajů Evropské agentury pro životní prostředí z roku 2018 stojí nákladní auta za 6 procenty z celkově vyprodukovaných emisí oxidu uhličitého v EU. V dlouhodobém pohledu se toto procento příliš snižovat nedaří, je však potřeba vzít v úvahu, že se objem nákladní dopravy neustále zvyšuje. Z toho vyplývá, že v současnosti jsou nákladní auta mnohem šetrnější k přírodě, než tomu bylo třeba před třiceti lety.

Přechod na nízkoemisní druhy nákladních vozidel je trend, který ovlivňuje logistický trh už desítky let. V připravované emisní normě Euro 7, která by měla začít platit v polovině roku 2025, se přitom u nákladních aut a autobusů počítá s dalším snížením emisí do roku 2035, konkrétně oxidů dusíku o 56 procent a pevných částic o 39 procent.