Dnes je 17. 06. 2024

Do konce května se platí daň z nemovitých věcí pro rok 2018

Autor: Redakce
Rubrika: Finance
Kvě 16th, 2018
0 komentářů
Do konce května se platí daň z nemovitých věcí, rok 2018

Na rozdíl od většiny daní a poplatků se daň z nemovitých věcí platí dopředu. Pro rok 2018 je nutné ji zaplatit do konce května 2018. Jak je to při prodeji nemovitosti během roku? Kdy je nutné podat daňové přiznání?

Daň z nemovitých věcí, kterou tvoří daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek, patří mezi majetkové daně a majitelé nemovitostí tak musejí každoročně daň z nemovitých věcí platit, a to i v případě zděděné nemovitosti: to je základní rozdíl oproti dani z nabytí nemovitých věcí, která se platí pouze jednou, a to z úplatného nabytí nemovitosti. „Daňové starosti s daní z nemovitých věcí však nemají lidé žijící v družstevním bytě nebo občané bydlící v podnájmu,“ doplňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Rozhodující je stav k 1. lednu 2018

Pro platbu daně z nemovitých věcí pro rok 2018 je rozhodující stav k 1. lednu 2018. Daň z nemovitých věcí se platí vždy na celý rok dopředu. Jestliže dojde v průběhu roku ke změně majitele nemovitosti, daň se poměrně nerozděluje. Vlastník nemovitosti zkrátka k začátku letošního roku musí zaplatit daň na celý rok 2018. „I když došlo ke změně majitele nemovitosti například v březnu 2018, tak noví majitelé ještě daň pro rok 2018 neplatí. Budou ji platit až pro rok 2019,“ upozorňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Koupě nemovitosti a podání daňového přiznání

V případě koupě nemovitosti během roku 2018 je však nutné do konce ledna 2019 podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Příslušnost pro podání daňového přiznání se přitom řídí dle lokality nemovitosti. Daňové přiznání se podává jen jednou a následně pouze, dojde-li ke změně rozhodných skutečností pro výpočet daňové povinnosti. Samotná výše daně z nemovitých věcí záleží nejen na typu a velikosti nemovitosti, ale i na lokalitě, kde se nachází, protože základní sazba daně se násobí příslušnými koeficienty. „V daňovém přiznání si tedy majitelé nemovitosti vypočítají daňovou povinnost, v následujících letech již dostávají od finančního úřadu poštovní poukázky s vyplněnou částkou daně, která se může i zvýšit, pokud dojde meziročně ke zvýšení příslušného koeficientu,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Koupili jste v loni byt či dům? Nezapomeňte na daňové přiznání

Kdy lze platit daň nadvakrát?

V případě, že činí vypočtená daň z nemovitých věcí méně než 5 000 Kč, je nutné zaplatit daň jednorázově do konce května. Jestliže je však vyšší než 5 000 Kč, lze částku daně uhradit ve dvou splátkách, přičemž první se platí do konce května a druhá do konce listopadu. „Přestože se daň z nemovitých věcí většinou pohybuje v řádech stokorun nebo jednotek tisícikorun, a je tedy citelně nižší než například daň z příjmu, je nutné ji řádně a včas zaplatit, jinak hrozí sankce,“ dodává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Stejná velikost bytu a různě vysoká daňová povinnost

Zatímco daň z příjmu fyzických osob je při stejném zdanitelném příjmu v celém Česku stejně vysoká, u daně z nemovitých věcí to neplatí. Stejná je totiž pouze základní sazba daně, která je kupříkladu u obytného domu 2 Kč/m2. Příslušný koeficient, jímž se základní sazba daně násobí, však závisí na velikosti obce, kde se nemovitost nachází. Obce ovšem mohou koeficient upravit. Ve velkých městech je tedy při stejných vstupních údajích daň z nemovitých věcí vyšší.

Letní brigáda a daně