Dnes je 17. 06. 2024

Z čeho se skládá cena elektřiny? Dodavatel ovlivní jen část cifry na faktuře, vysvětlují odborníci na energie

Autor: Redakce
Rubrika: Finance
Led 21st, 2021
0 komentářů

Platba za dodávky elektrické energie patří mezi pravidelné výdaje domácností i firem. Ne každý ale ví z čeho všeho se faktura, kterou dostává od svého dodavatele energie, skládá. Samotná cena elektřiny, kterou může dodavatel ovlivnit, je jen necelá polovina celkové částky. Zbytek tvoří celá řada poplatků a daně.

Celkovou sumu, kterou každý měsíc za elektřinu zaplatíte, je třeba rozdělit na dvě části – regulovanou a neregulovanou. „Větší polovinu cifry na faktuře přitom tvoří právě regulovaná složka. Regulovanou část ceny zaplatí zákazník vždy, její výši nemůže dodavatel nijak ovlivnit,“ vysvětluje Michael Diviš, specialista tuzemského dodavatele energií Národní energie.

Regulovaná složka se skládá hned z několika poplatků. Největší její část tvoří distribuční poplatky, tedy poplatky distributorům elektřiny. V každé části Česka působí jiný distributor, přičemž výše těchto poplatků se může lišit v závislosti na konkrétním území a právě i distributorovi. I to je jedním z důvodů, proč se může cena elektřiny v různých regionech lišit.

„Další částí regulované složky je poplatek za rezervovaný příkon, který se odvíjí od velikosti hlavního jističe. Každý spotřebitel musí rovněž platit příspěvek na obnovitelné zdroje. Po distribučních poplatcích je toto druhá největší položka v regulované složce ceny,“ říká specialista společnosti Národní energie Tomáš Musil.

Malou část z ceny elektřiny pak tvoří také poplatek za systémové služby, z něhož se financuje provoz české distribuční soustavy (ČEPS). Poplatek jde rovněž směrem k Operátorovi trhu s elektřinou (OTE).

Platba za skutečně odebranou elektřinu tvoří menší polovinu

Menší polovinu částky na faktuře pak tvoří neregulovaná složka. Právě v ní je cena za silovou elektřinu, tedy elektřinu, kterou zákazník skutečně spotřebuje. „Domluvená cena za odebranou MWh je uvedena ve smlouvě se zákazníkem. Tuto složku může zákazník ovlivnit výběrem dodavatele,“ uvádí Michal Diviš s tím, ceny elektřiny se Národní energie snaží vždy držet pod největšími firmami, které tuzemském trhu dominují.

V nelegulované složce pak bývá zahrnuta i další fixní platba dodavateli. „ V rámci fixní platby jde o platbu například na provoz zákaznického servisu, komunikaci s úřady a další nezbytné výdaje. I když zákazník neodebere v daném měsíci ani kWh elektrické energie, tuto částku platí vždy,“ dodává Tomáš Musil.

Poslední položkou, která tvoří celkovou cenu na faktuře, jsou pak daně. Jedná se o daň z přidané hodnoty a spotřební daň z elektřiny. Výše spotřební daně se odvíjí od spotřeby elektrické energie (za 1 kWh) a vybrané peníze putují na účet Celní správy. Daň z přidané hodnoty pak činí 21 % na všechny složky ceny a výnos z této daně míří do státní kasy.

 

Komerční sdělení