Dnes je 30. 01. 2023

Dvojnásobné tržby a zajímavější vzhled: Družstvo CBA zachraňuje prodejny potravin a pomáhá jim s modernizací

Autor: Redakce
Rubrika: Z trhu
Úno 24th, 2019
0 komentářů

Maloobchodní Družstvo CBA se jako jediná nezávislá maloobchodní síť na tradičním trhu snaží už čtvrtým rokem komplexně modernizovat malé tuzemské prodejny potravin. Díky svému expertnímu týmu jim pomůže zvýšit ekonomickou efektivitu celkového provozu, osadit je moderními technologiemi a zlepšit celkový vizuální dojem. Řada obchodníků si rozsáhlejší investici nemůže dovolit, družstvo jim proto na počátku uhradí i polovinu nákladů. Tímto způsobem už pomohlo 90 prodejnám v Česku, letos se plánuje přiblížit ke stovce.

Postupný úbytek malých prodejen tradičního trhu je dán především jejich ekonomickou neefektivitou. Příčinu může mít v příliš vysokých provozních nákladech či nízkých maržích. Roli však hraje i vizuální stránka prodejny či špatně rozmístěné zboží. Tyto faktory mohou zákazníkovi snižovat potřebný komfort a nepřímo ho tak směřovat k větší konkurenci.

S těmito klasickými neduhy malých prodejen se výrazně snaží bojovat maloobchodní Družstvo CBA, které se již čtvrtým rokem věnuje takzvanému remodelingu. Ten zahrnuje optimalizaci provozních nákladů, správné rozmístění zboží, vybavení novým technických zařízením a celkovou modernizaci včetně nového vizuálu. „Naším hlavním cílem je zvýšit konkurenceschopnost českých prodejen. Zároveň se snažíme, aby maximum z nich pod značkou CBA vypadalo reprezentativně a zákazník měl při nakupování potřebný komfort. Tuto službu v takovém rozsahu pro prodejny nikdo jiný v republice nedělá, řekl předseda Družstva CBA Roman Mazák.

Správné rozmístění zboží výrazně navýší počet nakoupených položek

Remodeling zaštiťuje speciální expertní tým, celý proces je přitom rozdělený do několika fází. Ta první zahrnuje především získávání podkladů, jejichž základem je ekonomická bilance dané prodejny. Zjišťuje se tedy nejen její celkový obrat, ale také průměrná prodejní marže a náklady na energie. „Důležitým faktorem je i počet zaměstnanců a jejich úvazky, často se jedná o jednu z největších nákladových položek. Cílem je proměnit prodejnu na co nejproduktivnější, a to s ohledem na její velikost, použití moderních technologií a správného vybavení,“ uvedl Mazák. Sem patří například i poskytnutí nového pokladního systému který usnadní prodejně příjem zboží přes elektronické faktury, ale zároveň je rychlý při odbavení zákazníka.

S tím souvisí i rozmístění úseků na prodejně s ohledem na zákazníka a obsluhu prodejny. „Nemusí se to zdát, ale pouhá změna rozmístění zboží může objem nákupního košíku spotřebitele zvýšit i o dvacet procent. Při správně nastavených maržích to tak i původně neefektivní prodejně může výrazně pomoci,“ sdělil Mazák. Právě rozmístění zboží věnuje expertní tým v první fázi významnou pozornost i s ohledem na propojení se skladem kvůli rychlému a efektivnímu doplňování nejprodávanějších položek.

Družstvo uhradí polovinu nákladů

Na základě zjištěných informací tým následně připraví návrh remodelingu, který může zahrnovat kompletní proměnu prodejny či pouze jejích částí. Základním kritériem pro obchodníky přitom bývá, zda bude nutné prodejnu na nějakou dobu zavřít, potažmo kolik bude celá realizace stát. Družstvo CBA se v tomto snaží majitelům pomoci, když nabízí možnost uhrazení až poloviny nákladů na modernizaci. Splácení probíhá formou zápočtů se zpětnými bonusy. „Při stanovení návrhů se snažíme, aby návratnost investice byla do dvou let. Obracet se na nás mohou i ti obchodníci, jejichž prodejny jsou součástí jiných sítí. Podmínkou však je, aby následně do sítě CBA vstoupili,“ sdělil Roman Mazák.

Jakmile je návrh schválený majitelem prodejny, začíná realizace samotného projektu. V této fázi expertní tým nejprve zanese konkrétní řešení do technické výkresu a následně i do 3D modelu. Celý proces zabere zpravidla jeden až dva týdny. „Nejvíce času spolkne paradoxně doba od objednávky do dodání technického zařízení, která činí v průměru šest týdnů. Neznamená to však, že by prodejna musela být zavřená. Přerušení provozu je nutné pouze při složitějších stavebních úpravách, zpravidla to zabere jeden až čtyři týdny,“ řekl Mazák.

Úspora desítek až stovek tisíc měsíčně

Expertní tým Družstva CBA se snaží, aby remodeling na provoz prodejny měl co nejmenší vliv. Výjimkou jsou v tomto ohledu pouze větší stavební zásahy. „Děláme je spíše výjimečně, zpravidla se jedná jen o částečně změny jako bourání dveří a jejich posun, výmalbu či modernizaci osvětlení. Menší úpravy lze přitom často naplánovat mimo provozní dobu,“ uvedl Mazák. Podobným způsobem lze řešit i výměnu technického zařízení na prodejně, zejména chladniček a mrazáků za energeticky úspornější modely. U regálových systémů se pak dbá na to, aby byly nejen flexibilní, ale i příjemné na pohled. Řeší se tedy například jejich vzájemné barevné odlišení či správné nasvícení.

Právě samotná výměna technického zařízení je náplní závěrečné fáze. Spolu se vzorkováním zboží a jeho doplněním do nových regálů je možné finální úpravy stihnout i za dva dny. Celý proces tak od prvního zmapování prodejny až po její otevření v remodelované podobě zabere od 3 do 12 týdnů v závislosti na rozsahu rekonstrukce.

Podle Mazáka dosavadní zkušenosti ukazují jednoznačný přínos tohoto přístupu. „Například prodejna ve Středočeském kraji, která byla dříve součástí jiné sítě, měla původně měsíční obrat 600 tisíc korun. Po remodelingu se dvojnásobně navýšil,“ řekl. Výše uspořených nákladů závisí na rozsahu modernizace i velikosti prodejny. Pro dosud nerentabilní obchod však může být naprosto zásadní. „Na menší prodejně lze díky optimalizaci nákladů na energie a mzdy ušetřit i 30 tisíc měsíčně. V případě větší prodejny pak můžeme hovořit o úsporách přesahujících 100 tisíc měsíčně. Ačkoliv se snažíme, aby byla prodejna provozuschopná s co nejmenším počtem zaměstnanců, stále si musí zachovat vysokou servisní úroveň,“ uzavřel Mazák.