Dnes je 30. 05. 2024

Stres v podnikání může podle odborníků vést ke krachu manželství a zdravotním i psychickým obtížím

Autor: Redakce
Rubrika: nejčtenější
Úno 24th, 2017
0 komentářů

Cesta k úspěšnému byznysu je zpravidla dlouhá a takřka vždy se pojí s velkým pracovním nasazením a tlakem. Dlouhodobý stres však může být velmi škodlivý pro naše psychické i fyzické zdraví. Psychologové podnikatelům radí neupínat se jen k práci a sledovat signály, jež lidské tělo vysílá, pomoci může i sdílení starostí s ostatními.

Vést byznys a nestresovat se patrně nejde. Z pohledu psychologa lze problémy spojené s vysokým pracovním nasazením rozdělit do několika fází. Tou první je výrazný nedostatek času, který ale podnikatelé zpočátku nevidí jako problém, neboť se ženou za určitým cílem a práce je uspokojuje. Právě kombinace nutnosti a seberealizace, spolu s potřebou naplňovat své ambice přináší určitý kolotoč. Lidé začínají většinu času trávit prací a nacházejí v ní i emoční uspokojení.

„V další fázi začínají nejvíce trpět vztahy a osobní čas, kdy se věnujeme koníčkům. Někteří podnikatelé to naštěstí začínají řešit, ubírají pracovní čas či věnovanou energii na přijatelnou úroveň s cílem zabránit třetí, nejzávažnější fázi. V té se objevují vážné fyzické či psychické potíže a dále je většinou přítomna též vztahová krize v manželství,“ říká psycholog Tomáš Morávek, který se zaměřuje na řešení osobních a pracovních problémů. Podle něj se mohou současně objevit i postupné známky vyhoření – práce se jeví jen jako rutina, chybí kladná emoční odezva, člověk je apatický a bez pracovní energie.

Ztrátu koncentrace, pocit zmaru a vyhoření i rodinné problémy, jež popisuje psycholog, potvrzují i sami podnikatelé. „Obavy z toho, že byznys skončí krachem, případně pocit, že podnikání nemá smysl a šance na úspěch je mizivá, to jsou problémy, s nimiž živnostníci přicházejí do styku denně. Důležité je těmto pocitům nepodlehnout a začít problémy aktivně řešit,“ uvádí Jiří Jemelka, podnikatel a spoluzakladatel neformálního sdružení křesťanských podnikatelů KOMPAS.

Za pomyslný bod zlomu považuje psycholog Morávek stav, kdy nám naše tělo vysílá signály, že je něco v nepořádku. „Jde například o bolesti bez zjevné příčiny. Dále pokud nám bezprostřední okolí říká, že ‚přetahujeme strunu‘. A když nám psychika nedovolí pořádně se vyspat a mít radost z běžných věcí kolem sebe,“ popisuje Morávek. V ideálním případě by podnikatel do tohoto stavu za pomoci prevence neměl nikdy dospět.

Prevence v tomto případě podle Morávka znamená neupínat se pouze k práci a vytvořit si program zdravých návyků. „Mezi takové návyky patří zdánlivě jednoduché věci jako pravidelný aktivní i pasivní odpočinek a čas strávený s rodinou a přáteli. Velmi účinný je aerobní sport. Vše funguje, pokud tomu vyhradíme ve svém životě opravdu důležitý čas. Opakování vět, že ‚není čas‘, většinou vede do psychických potíží,“ tvrdí psycholog.

Důležitým aspektem prevence zmíněných obtíží je rovněž sdílení problémů, s nimiž se podnikatel potýká. „Může jít o rozhovor s rodinou a přáteli, nebo i s dalšími podnikateli, kteří mohou přispět k řešení problému díky podobnému pohledu na věc. Sdílení myšlenek a pocitů s lidmi, kteří vlastně řeší ty samé problémy, přináší jistou míru úlevy,“ doplňuje Jiří Jemelka, jehož sdružení KOMPAS jednou za tři měsíce pořádá setkání podnikatelů, která mají za cíl podpořit podnikatele v jejich úsilí a rovněž jim dát prostor pro vzájemnou diskuzi a podporu.