Dnes je 18. 05. 2024

Společnost Xella dovede uspořit čas i náklady díky novému konceptu služeb blue.sprint

Autor: Redakce
Rubrika: nejčtenější
Lis 16th, 2020
0 komentářů

Společnost Xella dovede uspořit čas i náklady díky novému konceptu služeb blue.sprint

Společnost Xella se na poli inovací posouvá od vývoje stavebních materiálů ke komplexním službám, které optimalizují celý proces výstavby. Inovace spočívá zejména v tom, že nyní propojuje analogové stavební materiály s digitálními službami ve prospěch zákazníků. Výsledkem je úspora času, materiálu a zvýšení efektivity ve všech fázích projektu. 

Blue.sprint je koncept zaštiťující všechny služby, které od počátku usnadňují, zefektivňují a zrychlují stavební projekty. Zahrnuje pomoc investorům a developerům při optimalizaci výběru materiálu, konzultace pro projektanty, přípravu digitální databáze produktů a bezproblémové objednávkové a dodavatelské řetězce díky řízení a sledování dodávek na čas.  Výhodou všech těchto služeb je, že na sebe navazují v celém cyklu projektu. Od fáze plánování přes výrobu, dodávku a realizaci až po udržitelnost a provoz. 

Jak funguje BIM plánování – stavba a jeho digitální dvojče

V systému BIM je budova nejprve postavena digitálně, pak je podle tohoto modelu provedena jako skutečná stavba. S jeho pomocí jsou například stěny zobrazeny se všemi relevantními informacemi, tedy technickými daty, životností, požární odolností, únosností a podobně. Detailní model budovy je také obohacen o informace a připomínky od všech účastníků projektu (projektanta, architekta, projektového manažera, dodavatele a dalších účastníků řízení) v průběhu celého procesu plánování. Na rozdíl od klasického 3D CAD designu jsou jednotlivým stavebním komponentům v BIM kromě technických vlastností přiřazeny také náklady i doba zpracování. V rámci této specifikace jsou jednotlivým součástem přiřazeny také další informace, jako jsou náklady na údržbu a možnosti recyklace. Virtuální budova v modelu BIM tak doprovází skutečné dvojče od původní myšlenky projektu přes výstavbu a provoz až po možnou demolici a recyklaci, čímž poskytuje přidanou hodnotu pro celý hodnotový řetězec. BIM zkrátka umožňuje provádět stavební projekty rychleji, výhodněji a včas.

Jaké služby blue.sprint zahrnuje

V projektové fázi z jakýchkoliv digitálních podkladů (PDF, DWG, IFC) vám ve Xelle zpracují BIM model zdiva, digitální „dvojče“ stavby. Projektujete-li v BIM, můžete využít BIM knihovnu s produkty celého Xella sortimentu. V rámci služby blue.sprint můžete využít například kontroly kolize v návaznosti stěn, návrh optimalizace řešení projektu včetně cenové nabídky a výkazu materiálu. Po stránce výroby je možné získat kladečské a montážní plány stěn z velkoformátových výrobků na základě odsouhlaseného 3D modelu včetně využití možnosti výroby stěnových panelů na míru. Všechny dodávané prvky najdete přehledně ve výkazu shrnuté po stěnách, podlažích i za celý objekt. Důležitá je také optimalizace dodávek materiálu – ten je díky blue.sprint dodáván na čas podle harmonogramu. Plán dodání se přizpůsobí vašemu typu dopravy a vykládky podle potřeb stavby a výrobce zajistí také svoz palet. Pokud se v rámci spolupráce s dodavatelem rozhodnete také pro velkoformátovou výstavbu a použití montážní techniky, kterou vám zapůjčí, docílíte úspor v čase, spotřebovaném materiálu i nákladech. Proškolí váš personál pro práci s technikou a po celou dobu projektu máte k dispozici odborného manažera. V neposlední řadě je potřeba zmínit, že Xella jako dodavatel je optimální také z hlediska ekologického – dlouhodobě se zaměřuje na zachování přírodních zdrojů, snížení energie a emisí, čímž přispívá k získání certifikací budov v systémech LEED/BREAM.