Dnes je 24. 07. 2024

Společnost dm zvýšila mzdy, nejvíce si polepšili spolupracovníci na nižších pozicích

Autor: Redakce
Rubrika: Z trhu
Led 12th, 2023
0 komentářů

Společnost dm od 1. ledna 2023 zvýšila mzdy všem svým spolupracovníkům. Nejvíce si polepší lidé na nižších pracovních pozicích, kterým bude mzda zvýšena o 12 procent. Společnost dm tak chce zamezit rozevírání nůžek mezi jednotlivými pozicemi. V dm drogerii se jedná již o třetí zvýšení mezd za uplynulých 13 měsíců.

 

Rozdílné zvýšení zamezuje rozevírání nůžek mezi pozicemi

Spokojenost spolupracovníků a atraktivita jako zaměstnavatele je pro společnost dm drogerie markt jedním z dlouhodobých cílů. Společnost proto hned na začátku roku 2023 zvýšila mzdy. „Mzdy všech spolupracovníků byly zvýšeny rozdílně. Větší procentuální zvýšení se týká prodavaček/pokladních prodejen a skladových dělníků našich logistických center, kterým byla mzda zvýšena o 12 procent,“ přibližuje Jiří Peroutka, manažer komunikace dm drogerie markt. Upozorňuje, že takových pozic je ve společnosti dm většina, a dodává, že průměrný nárůst mezd představuje celkem 10,98 procenta.

Tímto krokem reaguje dm drogerie markt na ekonomické změny. „Věříme, že opatření alespoň částečně zmírní pokles reálných mezd a pomůže všem spolupracovníkům lépe zvládnout aktuální nelehké období. Přestože inflace dopadá na nás všechny, osobám s nižšími příjmy přináší výraznější komplikace, proto jsme se rozhodli pro procentuálně rozdílné zvýšení,“ vysvětluje Peroutka.

Za poslední rok přitom dm drogerie markt zvyšovala mzdy již potřetí. K 1. lednu 2022 byly zvýšeny o 4 procenta a dále mimořádně také 1. července o 8 procent pro nemanažerské pozice a o 4 procenta pro pozice manažerské. Společnost dm může k těmto krokům přistoupit zejména díky ekonomické stabilitě, kterou prokázala i v minulém složitém období, a díky růstu produktivity práce. V obchodním roce 2021/2022 zvýšila dm obrat o 11,38 procenta na 13,8 miliardy korun. „Dynamického růstu bychom nedosáhli bez společného úsilí všech našich spolupracovníků, kteří odvádějí skvělou práci, za což jim děkujeme,“ zdůrazňuje závěrem Peroutka.