Dnes je 15. 04. 2024

Sníh každoročně ničí střechy. Katastrofě zabrání vhodná prevence

Autor: Redakce
Rubrika: Praktické tipy
Pro 10th, 2015
0 komentářů

Hromadící se sníh vystavuje každý rok střechy domů a ostatních staveb zkoušce odolnosti. Přináší s sebou totiž riziko, že se střecha pod bohatou vrstvou těžkého sněhu propadne. Následky mohou být katastrofální, jak se například projevilo v Německu, kde kvůli propadnutí střechy zemřelo 11 lidí. Na poškození důsledkem velké vrstvy sněhu jsou náchylné především ploché střechy, typické například pro výrobní objekty nebo skladové haly.

Každoročně dochází ke stovkám případů zřícení střech

V roce 2006 zkolabovala pod tíhou sněhu střecha supermarketu v Ostravě, v bavorském Bad Reichenhallu zemřelo 11 lidí kvůli probořené střeše zimního stadionu, ve stejném roce přišly o život i desítky lidí v polských Katovicích, kde se zřítila střecha výstaviště. Hasiči po celé zemi každoročně řeší stovky případů, kdy se pod silnou vrstvou sněhu proboří střecha. Zatímco lehká pokrývka sněhu běžná pro velkou část zimního období v mírném klimatu střechy nikterak neohrožuje, silná vrstva mokrého, hutného sněhu, která přichází v době sněhových kalamit, představuje velké nebezpečí pro jejich stabilitu. Sníh totiž střechu nadměrně zatěžuje a jeho množství mnohdy překračuje maximální rizikové hodnoty nosnosti střechy, které určuje dokumentace patřičné stavby. Majitelé objektů by proto měli důsledně sledovat její aktuální stav, respektive výšku sněhové pokrývky, která na střeše leží. „Zvýšené riziko se přitom týká staveb, které mají lehčí konstrukci a rovnou či mírně skloněnou střechu, jež zabírá větší plochu. Těmi jsou například výrobní, průmyslové a skladové haly, budovy supermarketů, zimní stadiony, sportovní haly, výstavní pavilony, ale také pergoly, skleníky či zastřešená stání automobilů. Uchráněny nejsou ani šikmé, sedlové střechy. Na nich je vrstva sněhu v neustálém pohybu, poškozuje krytinu a při samovolném sesuvu může ohrozit zdraví kolemjdoucích,“ vysvětlil Martin Halm ze společnosti Borga, která patří mezi přední firmy v oblasti výstavby ocelových hal, krytin a střešních doplňků. Větší riziko přitom paradoxně hrozí stavbám v nížinách, jejichž střechy nejsou na rozdíl od těch ve vysokohorských regionech nadměrnému množství sněhu přizpůsobeny.

Pomůže odklízení i protisněhové systémy

Aby sníh střechu nezatěžoval, je nezbytné jej průběžně odstraňovat, a to svépomocí nebo za asistence specialistů či hasičů. Platí tu přitom, že leží-li na jednom metru čtverečním více než 50 kg sněhu, je potřeba zakročit. Odstraňování sněhu ze střechy by mělo probíhat rovnoměrně a systematicky, v případě sedlové střechy z obou střešních ploch zároveň. Je důležité nekumulovat sníh na jednom místě, protože by mohlo dojít ke kolapsu střechy. Dalším preventivním nástrojem je pak ochranný systém v podobě speciálních protisněhových zábran, které omezují posouvání sněhu po střeše, a tedy jeho přemístění a nakumulování na jednom místě. Zásadní je také včasná revize střechy, při níž se odstraní různá poškození a nefunkční prvky, opomenout se nesmějí ale ani prostory kolem komínů, střešních oken a vikýřů, jejichž poruchy nebo nedostatečné těsnění by mohly způsobit vlhkost a další materiální škody uvnitř domu. Údržbou by měly projít též okapy. Ty je třeba zbavit spadaného listí a jiných nečistot, které do nich zanesl podzim a které by bránily odtoku vody při tání sněhu.

Plechové střešní krytiny jsou výrazně lehké a mají dlouhou životnost

Velké výhody přitom přinášejí plechové střešní krytiny. Mezi členitým a otevřeným povrchem v případě střešních tašek se totiž může sníh hromadit. Za určitých klimatických podmínek pak následně může dojít ke kondenzaci a vzniku značného množství vody z tajícího sněhu, která může zatékat do konstrukce či v horším případě do interiéru. Sesouvající se sníh navíc poškozuje povrch tašek. „Plechové střešní krytiny jsou vůči sněhu i jiným přírodním podmínkám velmi odolné. Jedná se o lehký materiál, který nezatíží střechu tolik jako jiné krytiny a který je zároveň velmi kompaktní, vysoce funkční, soudržný a má dlouhou životnost. Hovoří pro to například plechové  střechy kostelů, které úspěšně plní svou úlohu již desítky let. Významným prvkem ovlivňujícím životnost a estetiku jsou lakované plechové krytiny, tedy pozinkovaný ocelový plech s ochrannými nátěrovými vrstvami, který mimo jiné zvyšuje odolnost proti korozi,“ vyjmenoval Martin Halm ze společnosti Borga, která se specializuje na plechové střešní krytiny a doplňky zejména pro ocelové haly. Vnější poškození vlivem sněhu řeší nejčastěji právě střechy s taškovou krytinou. Proto je na místě zapřemýšlet o ochraně objektu v podobě včasné lokální úpravy, případně celkové rekonstrukce. Tu lze přitom provést i v průběhu zimního období.