Dnes je 24. 02. 2024

Skupina REMA plní cíle sběru elektroodpadu i baterií. Výsledky předpokládá lepší, než vyžaduje legislativa

Autor: Redakce
Rubrika: Z trhu
Čvc 22nd, 2016
0 komentářů

Celkový sběr elektroodpadu vykazuje meziročně nárůst v desítkách procent. Společnost REMA Systém za první pololetí roku 2016 vysbírala více jak 50 % vysloužilých zařízení, čímž již nyní převyšuje legislativně nastavenou míru. V míře sběru baterií je dokonce její úspěšnost 60 %, což je o třetinu více než nastavený limit EU. Daří se jí tak průběžně plnit cíl, ke kterému se Česká republika zavázala v rámci EU a jejích jednotných pravidel pro recyklaci vysloužilých elektrozařízení, elektroniky a baterií.

Podle nastavených pravidel EU musí Česká republika v letošním roce vybrat zpět minimálně 40 % vysloužilých elektrozařízení ze všech uvedených elektrozařízení na trh. U přenosných bateriích a akumulátorů je cíl stanoven ještě výše na 45 % míry sběru vůči množství uvedenému na trh. Hlavním důvodem je stále rostoucí množství elektroodpadu či baterií a jeho negativní dopad na životní prostředí v případě nevhodné či nulové recyklace.

Výrobci používají přenosné baterie a akumulátory v dostupných technologiích se stále stejnou intenzitou, proto při nárůstu množství prodávaných elektrozařízení roste i jejich spotřeba. Dle statistik REMA Battery bylo na trh v loňském roce množstevně uvedeno o 5 % více baterií a akumulátorů než v roce 2014. „Nejvíce se setkáváme s nabíjecími bateriemi, které jsou vestavěné v drobném elektru, jako jsou notebooky, mobilní telefony, přehrávače nebo tablety. Takové baterie tvoří podíl asi 80 % všech baterií na trhu,“ uvedl David Vandrovec, ředitel skupiny REMA, která se zabývá zpětným odběrem baterií a elektrozařízení.

Skupina REMA Battery si na konci loňského roku stanovila sběr baterií v předepsané míře 45 %. Vzhledem k aktivní práci v terénu se aktuálně pohybujeme na míře sběru 60 %, což považujeme za velký úspěch. Zvyšující se množství elektroniky na trhu bude výzvou k naplnění cílů hlavně do dalších let,“ vysvětluje ředitel skupiny REMA David Vandrovec s tím, že vzhledem ke stále menším rozměrům baterií je velmi těžké sběr navyšovat a tyto součástky často končí v komunálním odpadu. Přestože objem zpětně vybraných baterií v tuzemsku každoročně vzrůstá, baterie z domácností tvoří menšinu. „Celých 40 % celkového množství vysloužilých baterií v České republice připadá na veřejnost, 60 % odevzdávají firmy“, dodává Vandrovec.

Společnost REMA zajištuje také místa zpětného odběru nepotřebných elektrozařízení z domácností, škol i firem. Za první pololetí letošního roku se jí dosud podařilo navýšit sběrná místa o 7 % a rozšířit tak dosavadní síť sběrných míst čítající více než 17 tisíc. „K navyšování sběru slouží i náš revoluční projekt Buď líný, který zajišťuje zdarma svoz vysloužilých spotřebičů přímo z domácností, navíc jsme od 1. července přidali službu re:Balík. Ta umožňuje recyklaci i drobnějších a lehčích elektrozařízení a baterií,“ doplňuje informace David Vandrovec ze skupiny REMA.

Dalšími projekty, jimiž skupina REMA podporuje ekologičtější chování občanů v České republice, jsou projekty Zelená obec, Zelená škola a Zelená firma. Všechny zelené subjekty mají od společnosti REMA zajištěn bezplatný svoz a ekologickou likvidaci nepotřebných spotřebičů, baterií a tonerů. Zájem o zelené projekty ze strany škol i firem přitom každoročně vzrůstá. Počet přihlášených Zelených škol, kde jsou zřízena sběrná místa elektroodpadu, vzrostl letos o 4 %. Zelených firem, jež cílí na ekologické chování zaměstnavatelů a jejich zaměstnanců, je v porovnání s loňským rokem více o 11 %.