Dnes je 24. 02. 2024

Sedmý ročník Semináře nejen pro Zelené firmy představí zpětný odběr jako příležitost pro efektivitu společností

Autor: Redakce
Rubrika: Z trhu
Zář 27th, 2016
0 komentářů

Zpětný odběr výrobků jako příležitost pro efektivitu společností. To je hlavním tématem sedmého ročníku Semináře nejen pro Zelené firmy, který se letos uskuteční 20. října v prostorách Mendelovy univerzity v Brně. V rámci přednášek se odborníci zaměří na přínos zpětného odběru pro firmy, na problematiku využitelnosti drahých kovů v elektroodpadu či na vybrané méně běžné systémy svozu komunálního odpadu.

Letošní ročník Semináře nejen pro Zelené firmy pořadatelé zaměřili na problematiku zpětného odběru elektroodpadu, který představuje vhodnou příležitost pro zvýšení efektivity společností. „Zpětný odběr může společnostem přinést výrazné zvýšení jejich efektivity, a to jak v rovině časové, tím, že nepodléhá průběžné evidenci o odpadech a firmy tak nemusí vést papírovou agendu, tak finanční, kdy je zpětný odběr realizován bezplatně. Současně s těmito oblastmi přichází i efektivita ochrany životního prostředí, neboť vše, co zpětným odběrem projde, je prokazatelně ekologicky recyklováno. V neposlední řadě pak zpětný odběr nabízí efektivitu sociální tím, že je navázán na zpracovatele, kteří často zaměstnávají osoby se sníženou pracovní schopností,“ popsal hlavní výhody David Vandrovec, ředitel skupiny REMA, která spolu s Agronomickou fakultou Mendelovy univerzity seminář pořádá.

V rámci sedmi přednášek na semináři vystoupí odborníci z řad akademických pracovníků, ale i z oblasti odpadového hospodářství. „Jako řečníci vystoupí absolventi studijního programu Technologie odpadů, kteří se úspěšně prosadili v praxi a vracejí se zpět na univerzitu podělit se o své praktické zkušenosti,“ řekl Tomáš Vítěz z Mendelovy univerzity v Brně. „V rámci semináře budou prezentovány také výsledky vědecké práce našeho pracoviště. Přednáška bude věnována problematice obsahu využitelných drahých kovů v elektroodpadu,“ dodal za Mendelovu univerzitu Jan Kudělka.

Kromě akademiků budou prezentovat rovněž představitelé z řad zpracovatelů elektroodpadu nebo zástupci společnosti SAKO Brno, která poskytuje komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství. „V rámci naší přednášky se zaměříme na vybrané méně běžné systémy svozu komunálního odpadu. Přineseme také odpovědi na otázky, zda má smysl třídit odpad, zda by se za tuto službu mělo platit, a proč se chováme k životnímu prostředí ohleduplně a zodpovědně,“ uvedl vedoucí provozu divize Svoz ze společnosti SAKO Brno Tomáš Hlavenka.