Dnes je 18. 06. 2024

Rok ve znamení koronaviru uspíšil v reprodukční klinice Repromeda vývoj i zavádění nových metod

Autor: Redakce
Rubrika: Zdravotnictví
Led 4th, 2021
0 komentářů

Pandemie onemocnění covid-19 a uzavření hranic brněnskou reprodukční kliniku Repromeda připravily o množství zájemců o reprodukční léčbu z řad zahraničních pacientů. Uvolněné ruce i čas se tak klinika rozhodla o to více investovat do výzkumu a vývoje ve vlastních laboratořích i do zavádění nových metod, které mají ještě lépe a efektivněji pomoci neplodným párům na cestě k jejich vytouženému cíli. Mezi postupy, které se letos začaly standardně využívat, patří zahájení stimulace takzvaným random startem. Nově byla zavedena také genetická analýza OneGene PGT či nové přístupy funkčního vyšetření spermií. 

Nová metoda genetické analýzy embryí z laboratoří Repromeda

Klinika Repromeda se již od začátku svého působení, a tedy více než 20 let, zaměřuje na léčbu párů s různými dědičnými onemocněními. Mnohé z těchto nemocí jsou způsobeny mutací některého z genů a jejich vyšetření se provádí pomocí takzvaného karyomappingu[1]. Jedná se o metodu genetické analýzy, která umožňuje k přenosu do dělohy matky vybrat zdravé embryo a zabránit tak přenosu genetické zátěže na další generace.

Ke karyomappingu letos však přibyla také nová vyšetřovací metoda s názvem OneGene PGT, vyvinutá přímo v laboratořích kliniky Repromeda. Metoda umožňuje výběr embrya bez genetických mutací způsobujících taková závažná onemocnění, jakými jsou cystická fibróza, Huntingtonova chorea, srpkovitá anemie a další. „U embryí párů, u nichž je zjištěno vzácné dědičné onemocnění, dokáže metoda odhalit navíc i přítomnost nesprávného počtu chromozomů, který stojí za chorobami jako Downův či Edwardsův syndrom. Nespornou výhodou metody OneGene PGT je její rychlost, spolehlivost a také nižší náklady,“ podotýká lékařka a ředitelka reprodukční kliniky Repromeda Kateřina Veselá. „Neznamená to ale, že bychom na karyomapping zanevřeli. U nemocí, kde je toto vyšetření vhodnější, jej využíváme nadále, abychom našim pacientům mohli nabídnout ten nejlepší přístup na jejich cestě k potomkovi,“ dodává.

Embryologické i andrologické inovace

Nových metod se na brněnské reprodukční klinice letos dočkalo také andrologické oddělení, které se zabývá mužským reprodukčním zdravím. Zavedeny byly nové funkční testy spermií, které oproti běžnému spermiogramu umožňují odborníkům daleko lépe odhalit a posoudit skryté příčiny mužské neplodnosti.

Na oddělení embryologie pak byla zakoupena nová mikromanipulační sestava značky Nikon-Eppendorf vybavená pokročilou laserovou technologií Hamilton Thorne Lykos. Na tomto přístroji lze biopsie embryí provádět při vysokém rozlišení. Laser umožnuje provádět přesně cílené, rychlé a pro embryo zároveň velmi šetrné uvolnění několika buněk ke genetickému vyšetření. Mikroskop je rovněž vybaven modulem s polarizovaným světlem k vyšetřování přesné zralosti vajíček.

Nové reprodukční možnosti pro onkologické pacienty

V roce 2020 se klinika Repromeda ještě hlouběji zaměřila na pomoc onkologicky nemocným, které léčba, ať už chemoterapeutická, radiologická či chirurgická, zejména je-li prováděná v oblasti pánve, v drtivé většině případů připraví o plodnost. I přes nepříznivou diagnózu rakoviny ale díky rozvoji léčebných přístupů přibývá těch, kteří se uzdraví. Odborníci na reprodukční medicínu se těmto pacientům proto snaží pomoci se zachováním jejich možnosti mít vlastní potomky po návratu k běžnému životu.

Onkologickým pacientům ještě před zahájením léčby klinika poskytuje maximální servis – od přednostního příjmu přes okamžitou stimulaci, výhodnější ceny při kryokonzervaci a skladování spermatu až po – pokud je pacient hospitalizován – vyzvednutí vzorku spermatu přímo v nemocnici.

„Výrazný posun v reprodukční léčbě onkologicky nemocných znamená zavedení takzvaného náhodného, tedy random startu, který umožňuje zahájení hormonální stimulace u ženy kdykoliv během cyklu oproti standardnímu postupu, kdy se se stimulací začíná po nástupu menstruace,“ vysvětluje Kateřina Veselá. „Random start je tak využíván u pacientek, u kterých je nutné léčbu zahájit co nejdříve, ať už z důvodu navazující onkologické péče, končící úhrady ze zdravotního pojištění či jiného. Novým impulzem pro zahájení stimulace nezávisle na menstruačním cyklu ženy se stala aktuální pandemická situace, kdy bylo nutno pracovat ve speciálních směnných režimech a nepřipustit kumulaci pacientů na pracovišti,“ uzavírá lékařka.