Dnes je 19. 05. 2024

Společnosti REMA podporují sběrné dvory i v malých obcích. Svoz elektroodpadu zajišťují již od 150 kilogramů

Autor: Redakce
Rubrika: nejčtenější
Úno 22nd, 2019
0 komentářů

Množství zpětně odebraných elektrozařízení a baterií v České republice, podle dat Ministerstva životního prostředí, resp. kolektivních systémů, v posledních letech značně narůstá. Aby bylo možno zabezpečit recyklaci elektroodpadu a odpadních baterií v co nejvyšší možné míře, je třeba zajistit dostatečný počet sběrných míst, včetně sběrných dvorů. Občané by tak měli mít možnost vysloužilé výrobky odevzdat k ekologickému zpracování na celém území republiky. Společnosti REMA jsou proto otevřeny spolupráci i s těmi nejmenšími obcemi. Nabízí jim finanční příspěvek na zajištění zpětného odběru elektrozařízení na sběrném dvoře, ale i pravidelný poradenský servis.

Sběrné dvory

Na sběrných dvorech nejčastěji končí velké domácí elektrospotřebiče jako jsou pračky, sušičky, lednice, a spotřební elektronika, zejména televizory a rádia. Kolektivní systém REMA ovšem zajišťuje sběr, svoz a zpracování všech šesti skupin elektrozařízení stanovených v příloze číslo 7 zákona o odpadech včetně baterií, výbojek a zářivek, a to na své náklady. „Provozovatele sběrných dvorů nechceme zatěžovat zbytečnou administrativou. Proto zpětný odběr všech elektrozařízení, baterií a akumulátorů zabezpečujeme na základě jedné smlouvy. Bez zbytečných podmínek či limitů na polohu nebo velikost obce a množství sebraného elektrozařízení. Jednoduchost a průhlednost systému je podpořena také jednotným měřítkem pro všechna elektrozařízení. Odebíráme je, aniž bychom některému materiálu dávali přednost,“ doplňuje David Vandrovec, generální ředitel společností REMA. Vysloužilé elektrospotřebiče i další elektroodpad jsou posléze ekologicky zpracovány. Míra materiálového využití, včetně opětovného použití, se pohybuje nad 95 procent.

Do spolupráce s kolektivním systémem se může zapojit jakákoliv obec nebo svazek obcí z celé České republiky. „Nabízíme služby i pro ty, kteří disponují pouze malým sběrným dvorem s omezenými skladovacími prostory. Překážkou není ani úplná absence sběrného dvora. V takovém případě stačí, aby se v obci ve spolupráci s naším kolektivním systémem zřídilo místo zpětného odběru,“ vysvětluje Vandrovec.

Komplikací není ani malá hmotnost objednávky. REMA zajišťuje svoz již od 150 kg nasbíraného elektroodpadu. Po dosažení této hmotnosti lze objednávku snadno uskutečnit prostřednictvím online aplikace. „V okamžiku založení je objednávka přenesena do našeho informačního systému, kde právě začal běžet čas jejího odbavení. Naše společnosti deklarují, že svoz objednávky zrealizujeme maximálně do deseti pracovních dnů od jejího založení. Dlouhodobé sledování však ukazuje, že průměrná doba svozu je kolem šesti dnů,“ dodává David Vandrovec.

Sběrné místo bez starostí

Každý sběrný dvůr, který se stane součástí systému REMA, získává finanční příspěvek na zajištění zpětného odběru elektrozařízení ve výši 0,30 Kč/kg. Po převzetí a zpracování daného svozu je automaticky vygenerováno potvrzení o ekologickém nakládání s vyřazeným elektrozařízením či bateriemi. „Naše služby neustále rozšiřujeme, abychom byli schopni partnerům nabízet maximální péči a zároveň pružně reagovat na aktuální změny v oboru,“ říká dále Vandrovec s tím, že navíc v jednotlivých regionech působí zástupci firmy, kteří sběrná místa pravidelně navštěvují. Poskytují poradenství v oblasti zpětného odběru a pomáhají rovněž s dalšími právními náležitostmi.

„S kolektivním systémem REMA spolupracujeme třetím rokem. Objednávky i svozy probíhají naprosto hladce. Oceňuji též vstřícný přístup v případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností v předpisech a normách. Díky tomuto odbornému servisu se nám dostává cenných rad při plnění našich povinností spojených s legislativou,“ uvádí Zdeněk Mahovský, starosta jihomoravské obce Přísnotice, která provozuje vlastní sběrný dvůr.

Součástí systému REMA je v současné době více než 22,3 tisíce sběrných míst po celé České republice.