Dnes je 24. 02. 2024

Průzkum: ERP systémy využívá v oblasti obchodu, služeb, stavebnictví a výroby 43 % podniků

Autor: Redakce
Rubrika: Z trhu
Dub 2nd, 2019
0 komentářů

ERP systémy v Česku využívá 43 procent firem z oblasti výroby, stavebnictví, služeb a obchodu s obratem do 299 milionů korun. Přechod z jednodušších systémů na komplexnější řešení podniky nejčastěji řeší právě s růstem obratu. Dokládá to průzkum mezi firmami, který si u agentury B-inside zadala společnost Solitea, jež provozuje ERP systémy Money.

Průzkum se uskutečnil koncem loňského roku na vzorku 415 firem ze čtyř segmentů – obchodu, stavebnictví, práva/účetnictví/programování a kovo/strojírenství/elektra. „Pro průzkum byly osloveny podniky s obratem od 10 do 299 milionů korun s počtem zaměstnanců od pěti do pěti set. Struktura zkoumaného vzorku přitom odpovídá struktuře zkoumaného trhu,“ uvedl Tomáš Loukota, výkonný ředitel společnosti Solitea Česká republika, která se specializuje na fakturační a ERP systémy pod značkou Money.

Ve zkoumaných segmentech se v Česku nachází necelých 22 tisíc firem. Z průzkumu vyplynulo, že ERP systém aktuálně využívá 43 % z nich. Používání těchto systémů přitom podle zjištění souvisí zejména s velikostí firmy, bez ohledu na obor vzniká potřeba jeho pořízení u firem s obratem nad 30 milionů korun.

„Od určitého obratu si firmy uvědomují, že pro svůj dlouhodobě udržitelný rozvoj potřebují mít nejen dobře nastavené procesy, ale i systém, který jim pomůže nastavené procesy dodržovat a automatizovat, a k tomu zkrátka běžný účetní program nestačí. Druhým hybatelem je často i nedostatečná robustnost účetního programu, ve kterém s velkými objemy dat často narazíte. Od obratu kolem 30 milionů korun tak začínají firmy zvažovat a pořizovat první komplexnější systémy v podobě krabicových ERP systémů. Kolem stamilionového obratu pak často vzniká požadavek na jeden komplexní systém a firmy začínají přecházet na systémy na míru,“ popsal Tomáš Loukota.

ERP systémy podle průzkumu častěji využívají firmy ze segmentu kovo, strojírenství, elektro a také obchodní firmy. V prvním zmíněném segmentu uvedlo využití krabicového systému nebo ERP na míru 48 % firem, v obchodě dokonce 54 % dotázaných. Naopak ve stavebnictví a službách jsou zatím ERP systémy rozšířené méně, jak dokazuje jejich 30%, respektive 22% podíl u oslovených podniků. Tři čtvrtiny firem, jež ERP systém mají, jej přitom využívají na všechny oblasti řízení, které v podniku řeší.

Průzkum se soustředil i na specifické potřeby respondentů, tedy na to, jaké oblasti potřebují nejčastěji řešit. „Nejvíce firem – 41 procent – uvádělo pokročilé plánování a vyhodnocování zakázek, 39 procent pak periodickou fakturaci. 19 procent připadlo na zádržné, které potřebují zejména firmy z oborů stavebnictví a větší podniky z oborů kovo, strojírenství a elektro. Oblast plánování výroby uvedlo 18 procent firem, nejčastěji se jednalo o podniky ze segmentu kovo, strojírenství a elektro,“ sdělil Tomáš Loukota.

Krabicová verze jako výhodný kompromis do začátku

Krabicové verze nabízejí firmám ekonomicky přijatelnou variantu pořízení plnohodnotného ERP. U některých výrobců je navíc možné z této verze přejít na řešení na míru snadno a bez jakékoliv ztráty dat. V neposlední řadě si každý dokáže krabicové řešení poměrně snadno představit, a pokud svoje procesy na takové řešení umí přizpůsobit, může se podle Tomáše Loukoty jednat o výhodný kompromis do začátku. Implementaci krabicového ERP navíc firma zvládne v řádu týdnů, zatímco u řešení na míru se jedná o měsíce, protože do hry vstupuje vývoj a musí se programovat na zakázku. „Cena implementace ERP je složená z pořizovací ceny licence a hodnoty služeb. Právě služby musejí být nedílnou součástí implementace a jejich cena se často podobá ceně licencí. U řešení na míru pak do ceny vstupují náklady na vývoj, který pro konkrétní procesy vytvoří moduly přímo pro konkrétního zákazníka,“ přiblížil cenotvorbu výkonný ředitel společnosti Solitea.

Ceny implementací krabicových ERP se pak podle něj pohybují nejčastěji v rozmezí od 100 do 500 tisíc korun v závislosti na velikosti firmy a složitosti procesů. Řešení na míru pro opravdu malou firmu bude možné pořídit za 500 tisíc korun, ale společnosti, které komplexní ERP na míru vyžadují, obvykle nemají 10 zaměstnanců a implementace se nejčastěji pohybuje od 250 tisíc do 2 milionů korun.