Dnes je 25. 04. 2024

POSMan přináší efektivní a úspornou správu platebních terminálů

Autor: Redakce
Rubrika: Z trhu
Bře 2nd, 2015
0 komentářů

POSMan, informační systém pro acquiring, neboli přijímání platebních karet, je prostředkem pro velmi efektivní správu rozsáhlých sítí platebních terminálů. Umožňuje řídit business procesy pro zavádění akceptace karet u obchodníků, zajištění provozu a logistiky. Jeho využití snižuje vnitřní náklady acquiringu o 40 až 50 % a zrychluje instalaci a správu platebních terminálů až o 60 %.

Správa sítě platebních terminálů je komplexní činnost, do které je zapojeno přímo či nepřímo několik různých typů subjektů. Jedním z nich je banka, která svým klientům (obchodníkům) poskytuje služby zajišťující akceptaci platebních karet. Dále jsou to dodavatelé hardware, tedy platebních terminálů a jejich příslušenství nebo komunikační infrastruktury, dodavatelé softwarových aplikací pro platební terminály, autorizační centra zajišťující zpracování platebních transakcí, servisní společnosti poskytující služby přímo u obchodníků a v neposlední řadě jsou to obchodníci samotní. POSMan poskytuje komplexní a provázané řešení výše uvedených subjektů.

Systém POSMan obsahuje sadu modulů, kdy každý z nich nabízí funkcionalitu zaměřenou na vybranou skupinu uživatelů, ať už se jedná o pracovníky banky, servisní techniky, obchodníky, či bankovní poradce a jiné. Díky modularitě je možné systém přizpůsobit specifickým požadavkům a podmínkám konkrétního zákazníka. Jedná se například o rozdíly v rozsahu poskytovaných služeb, nastavení funkcí na platebních terminálech, propojení na IS banky, autorizační centra a podobně. Mezi hlavní moduly systému patří Acquring, Terminal Management, Servis a Logistika. Součástí každého modulu je soubor reportů – kromě statických reportů s pevně definovaným výstupem jsou k dispozici také dynamické reporty. Ty umožňují uživatelům definovat vlastní report podle aktuálních požadavků. Dále je k dispozici specializovaný analytický modul pro managery bank a servisních organizací. Modul poskytuje relevantní podklady pro rozhodování, sledování a analýzu chování sítě terminálů.

Jedním z hlavních modulů je Acquiring, který poskytuje funkce pro správu obchodníků a objednávkový systém. Díky propojené struktuře dat a jejich transparentnosti má uživatel okamžitý přehled o všech zadaných záznamech, například stupni zpracování či historii. Jak název modulu napovídá, je primárně určen pro pracovníky oddělení akceptace karet a managementu bank.

Dalším modulem je Terminal Management. Ten poskytuje funkcionalitu pro správu profilů platebních terminálů, tedy nastavených parametrů terminálu. Jedná se kupříkladu o nastavení typů transakcí, akceptovaných platebních karet a tak dále. Pro různé skupiny obchodníků, ale i pro konkrétní obchodníky je možné vytvářet přednastavené sady pro správu profilů, což vede k zjednodušení a unifikaci. Příkladem takových sad mohou být nastavení pro obchody, restaurace s možností spropitného, hotely s předautorizací a další. Modul zajišťuje založení profilu v příslušném terminálovém systému a následně v autorizačním centru. Důležitou vlastností systému POSMan je z hlediska platebních terminálů jeho platformová nezávislost. To znamená, že podporuje terminály různých výrobců, které používají různé terminálové systémy.Další vlastností je multiaplikační management, který umožňuje nastavení různých typů aplikací na platebním terminálu. Standardním typem je platební aplikace, dále aplikace pro platbu složenek, dobíjení předplacených karet a jiné. To vše ve velké míře zjednodušuje správu sítě platebních terminálů.

Mezi základní moduly dále patří Servisní a Logistický modul. Zahrnují funkcionalitu pro řízení servisní činnosti, kdy je možné zároveň řídit několik servisních organizací či plánovat a realizovat rozsáhlé servisní projekty. Součástí modulu je také podpora skladového hospodářství se standardními funkcemi pro evidenci skladových zásob, sledování jejich pohybu výrobních čísel a mnoho dalšího. K dispozici jsou také nástroje pro monitoring chyb a zachycení nestandardních stavů platebních terminálů. Data o chování terminálu poskytuje služba hPOS, která je součástí aplikace nainstalované přímo v platebním terminálu. hPOS komunikuje se systémem POSMan a umožňuje servisním technikům uzavřít servisní protokol přímo přes nainstalovaný terminál.

Velkou předností systému POSMan je modul Znalostní databáze, který představuje velmi progresivní technologii využívanou v call centrech. Všechny odborné a technické informace týkající se acquiringu, jako je například autorizace či problémy s platebními kartami, se ukládají do této znalostní databáze, kde následně poskytují pracovníkům call centra a servisním technikům podporu při řešení telefonických dotazů a požadavků zákazníků.