Dnes je 18. 06. 2024

Počet krádeží v obchodech klesá. Podle obchodníku je však trend opačný, tyto činy už totiž prakticky nehlásí

Autor: Redakce
Rubrika: nejčtenější
Pro 17th, 2019
0 komentářů

Za prvních deset měsíců letošního roku eviduje policie 1 412 krádeží vloupáním v obchodech a kioscích. Jedná se o druhou nejnižší hodnotu za posledních deset let, nižší počet byl evidován za stejné období pouze vloni. Podle obchodníků je však klesající trend pouze zdáním, především proto, že prodejci již krádeže prakticky nechtějí hlásit. Činí tak především z důvodu, že viník buď není nalezen, nebo je následně osvobozen. Často se přitom jedná o jedince zatížené exekucí, od nichž není možné vymoci odškodnění.

Postupný pokles kriminality

Podle policejních statistik dochází v posledních letech postupnému poklesu kriminality. Týká se to i krádeží vloupáním do obchodů a kiosků. Jejich počet letos za prvních 10 měsíců dosáhl 1 412 případů, což je o více než 400 méně než před třemi lety za stejné období a téměř čtyřikrát méně než před 10 lety. Sami obchodníci však takto výrazné zlepšení nepociťují, krádeží podle nich spíš přibývá.

„Naše dlouhodobé zkušenosti nám však ukazují, že tyto trestné činy prakticky nemá smysl hlásit, což se pak odráží i na datech policie. A když už obchodník takový čin nahlásí, řeší ho třeba i pět let, navíc často bez jakéhokoliv výsledku. Znamená to pro nás tolik zdlouhavého papírování a pracné agendy navíc, že ve finále jsou náklady vyšší než hodnota odcizené částky či zboží,“ řekl předseda Družstva CBA Roman Mazák.

V jádru lze přitom rozlišovat mezi dvěma hlavními druhy krádeží. V prvním případě se může jednat o osobu zvenčí, v tom druhém pak odcizení hotovosti či zboží může spáchat přímo zaměstnanec prodejny. Podle prodejců se oba tyto druhy dlouhodobě objevují zhruba ve stejné míře a ani jeden výrazně nepřevyšuje druhý. A ačkoliv se obchodník proti krádeži může pojistit, neplatí to pro všechny případy. „Pokud zhřeší zaměstnanec, často jde o prostou krádež bez překonání překážky a pojištění se na ni nevztahuje. Naopak v případech, kdy zloděj silou překoná zabezpečení nebo vyhrožuje násilím, je tu pojištění,“ řekla mluvčí Direct pojišťovny Nela Maťašeje.

Obchodníci však tuto možnost ne vždy využívají. Podle Maťašeje zejména ti malí majetkové pojištění podceňují, sami prodejci však situaci vidí jinak. „Pojištění se malým obchodníkům nevyplatí, náklady pro ně narůstají zejména v případě, kdy se pojí s více nemovitostmi. Tito prodejci často sotva finančně vycházejí, snaží se proto dané náklady osekat,“ uvedl Mazák.

Zlodějů dopadnou nebo odsoudí jen malé množství

Dlouhodobým problémem krádeží v prodejnách a kioscích je zejména nízké procento jejich vyřešení. Na tuto skutečnost upozorňují nejen obchodníci, ale potvrzují ji i statistiky policie. Trestné činy krádeží jsou totiž v dlouhodobém horizontu objasněny zhruba pouze ze třetiny. „Často se stává, že si oznamovatel není jist dobou či místem spáchání činu, což značně znesnadňuje objasňování daného případu. Jestliže máme k dispozici jen omezený počet informací a není se ‚čeho chytit‘ pak je velice obtížné pachatelé vypátrat,“ uvedla vrchní komisařka z Policejního prezidia ČR Lenka Sikorová.

Podle Mazáka je však situace ještě horší. „Za téměř třicet let působení v tomto odvětví se nám nestalo, že by policie chytila nějakého zločince, který vniknul do prodejny a vykradl ji. Podobně je tomu i u krádeže zaměstnanců. Trest krádeže do dvou milionů korun jsme za posledních deset let nevyřešili ani jeden, a to jich bylo zhruba sto. I když se případ dostal k soudu, který pachatele třikrát odsoudil, ve finále ho osvobodil soud vrchní,“ řekl předseda Družstva CBA. Podle něj tak tento trend tuzemské obchodníky odrazuje, aby případy hlásili policii.

Podle Maťašeje obecně platí, že krádeže v obchodech a kioscích hrozí více ve velkých městech a na samotách. „I relativně menší krádež přitom může provozně ohrozit zejména malé obchody,“ doplnila mluvčí Direct pojišťovny. Její slova potvrzuje i Mazák, podle kterého se zejména v minulosti stávalo, že některé české prodejny musely svoji činnost z důvodů opakujících se krádeží ukončit. Ztráty způsobené těmito trestnými činy totiž prakticky znemožňovaly jejich efektivní existenci.

Velký problém z hlediska krádeží v prodejnách představují také exekuce. Podle obchodníků se totiž k těmto činům často uchylují právě lidé zatížení tímto břemenem. Usilovat o náhradu škody soudní či policejní cestou je tak pro prodejce zpravidla bezvýsledné. „Jediný smysl v tomto směru mají notářské zápisy s přímou vykonatelností, které obchodníkovi umožní celý proces urychlit. Vymahatelnost se však i tak pohybuje jen okolo deseti procent,“ uzavřel Mazák.