Dnes je 3. 03. 2024

Pátý ročník Semináře nejen pro Zelené firmy tvořily přednášky s prohlídkou laboratoří

Autor: Redakce
Rubrika: nejčtenější
Lis 6th, 2014
0 komentářů

Skupina REMA ve spolupráci s MENDELU připravila pátý ročník Semináře nejen pro Zelené firmy, který se konal 23. října v prostorách Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Cílem semináře bylo účastníkům představit zpětný odběr výrobků či elektrozařízení jako nástroj prevence vzniku odpadu. Kromě odborných přednášek si účastníci prohlédli univerzitní laboratoře a seznámili se s potravinářskou výrobou uzenin, mléčných výrobků a piva.

V rámci osmi přednášek na letošním semináři vystoupili odborníci z různých oblastí. Skupina REMA, jakožto organizátor semináře, vystoupila s přednáškou týkající se vysloužilých elektrozařízení jako zdroje příležitostí. Představitelé z České inspekce životního prostředí prezentovali například problematiku zpětného odběru OEEZ v souvislosti s novou právní úpravou z pohledu kontrolního orgánu. Za spolupořadatele také promluvilizástupci Mendelovy univerzity v Brně, kteří v rámci odborné části programu prezentovali možnosti využití rentgenofluorescenčního analyzátoru v odpadovém hospodářství. Mimo to představili i konkrétní výsledky naměřené při analýzách tonerů používaných v laserových tiskárnách.

„V rámci doprovodného programu mohli účastníci navštívit Celorepublikovou laboratoř bioplynových transformací, Centrum nejlepších dostupných technik a Biotechnologický pavilon M,“ uvedl prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr.h.c, vedoucí Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Mezi bloky semináře proběhla také exkurze do nově vybudovaného Mendelova pavilonu, jehož součástí jsou speciální výukové a laboratorní prostory.„Účastníci semináře měli možnost prohlédnout si zázemí našeho pracoviště,“ řeklaŠárka Nedomová, docentka Ústavu technologie potravin Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, která zprostředkovala návštěvu Mendelova pavilonu.„Kromě prohlídky pracovišť v Mendelově pavilonu proběhla také prohlídka specializovaných laboratoří pro potravinářskou výrobu uzenin, mléčných výrobků, pečiva a piva“doplnil Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.

Letošní ročník semináře se podle organizátorů vydařil.„Obdrželi jsme množství velmi pozitivních ohlasů na proběhlý seminář,“ zhodnotil akci David Vandrovec ze skupiny REMA.Velké poděkování za úspěch semináře patří všem přednášejícím a organizátorům, s jejich pomocí měl seminář opět vysokou odbornou úroveň a hladký průběh,“ uzavřel Vandrovec.