Dnes je 31. 01. 2023

Náklady na energie tvoří až 22 % výdajů ve firmách. Zájem o investice do úspor energií roste

Autor: Redakce
Rubrika: Finance
Zář 29th, 2016
0 komentářů

Náklady na energie tvoří významnou část firemních výdajů. V případě malých firem tvoří energie 7 % nákladů na provoz firmy, u velkých podniků je však tento podíl více než dvojnásobný. Nejen z těchto důvodů roste zájem o úspory energií a energetickou soběstačnost. Téměř pětina tuzemských podniků si vyrábí elektřinu či teplo sama, přičemž více než polovina z těchto firem je energeticky alespoň částečně soběstačná.

Výdaje na energie tvoří u velkých podniků až 22,6 % celkových firemních nákladů. U středních firem činí tento podíl 18,7 %, nejméně pak náklady na energie zatěžují malé firmy do 50 zaměstnanců, jejichž platby za energie tvoří 11,5 % z celkových nákladů na provoz. Údaje ukázal spotřebitelský průzkum, který v dubnu tohoto roku provedla agentura Ipsos pro společnost E.ON. Výzkum proběhl na vzorku 933 firem všech velikostí.

Prostor pro úspory? Nejčastěji v osvětlení a vytápění

V některých průmyslových odvětvích tvoří náklady na energie značnou část výrobních nákladů. Takové firmy sice energetickou náročnost výrobních procesů zpravidla sledují a optimalizují, podle odborníků ale také často zapomínají na možné dílčí úspory menšího rozsahu. „Ve velkých firmách se někdy přehlíží ‘malé úspory‘, které ale mohou mít rychlou ekonomickou návratnost. Jedná se například o zateplení obvodového pláště budov nebo instalace větracího systému s rekuperací tepla,“ popisuje možnosti energetických úspor ve firmách Karel Murtinger, odborný konzultant poradenské společnosti Ekowatt.

Prostor pro úspory energií nabízí také modernizace osvětlení. Za důležitou ji pokládá 82 % českých firem. „Modernizace osvětlení ve firemních provozech může výrazně snížit snížit náklady na energie, za současného zvýšení pracovního komfortu zaměstnanců. Nové chytře navržené osvětlení je totiž nejenom energeticky úpornější, ale také daleko lépe ergonomické,“ popisuje možnosti modernizace osvětlení Roman Tušl ze společnosti E.ON Energie, která mimo jiné svým firemním zákazníkům nabízí konzultační a projektové služby v oblasti úspor energií.

Nejvíce zatíženy jsou firmy v průmyslu a cestovním ruchu

Největšího podílu energií na celkových provozních nákladech dosahují firmy z oborů těžby surovin a hutnictví. Jako energeticky náročné výzkum ukázal také ubytovací služby a osobní dopravu. Například v segmentu textilní výroby činí průměrný podíl energií na nákladech firem přes 30 %, podobně vysoký je také u těžby nerostných surovin (33,2 %) nebo u firem z potravinářského průmyslu (25,4 %). Naopak mezi méně energeticky náročné obory patří například zemědělství, v němž se výdaje na energie podílí na celkových provozních nákladech firem z 8,6 %.

Optimistické jsou firmy ve svých očekáváních vývoje cen elektřiny a plynu. Třetina dotazovaných firem očekává, že ceny elektřiny se příští roky nebudou měnit a čtvrtina dotazovaných společností očekává dokonce mírný pokles. Podobně optimistická očekávání mají české podniky také v případě vývoje cen plynu.

Desetina firem si vyrábí elektřinu, podíl soběstačných podniků poroste

I české firmy mají zájem o vlastní výrobu energií. Podle výsledků výzkumu si 10 % českých podniků samo vyrábí teplo a 12 % elektřinu, polovina z těchto firem je navíc alespoň částečně energeticky soběstačná. Dokonce 40 % výrobců elektřiny ze strany podniků prodává své přebytky na energetickém trhu. „S postupným klesáním ceny technologií se vlastní výroba elektřiny v solárních panelech a kogeneračních jednotkách stává perspektivní pro stále více tuzemských firem,“ popisuje rostoucí trend firemní energetiky Michal Meškán ze společnosti E.ON Energie.

S energetickými úsporami začíná firmám i státním organizacím pomáhat také relativně nový model financování modernizace technologií z dosažených úspor energií – takzvaný Energy Performance Contracting (EPC). „Dodavatelská společnost navrhuje a následně realizuje úsporná opatření a poskytuje smluvní záruky. Zaručuje, že po dobu trvání smluvního vztahu bude dosaženo garantovaných úspor energie, potažmo úspor provozních výdajů, z nichž budou splaceny veškeré vynaložené náklady,“ popisuje metodu EPC Miroslav Šafařík, ředitel společnosti Porsenna, která poskytuje energetické poradenství hlavně malým i středním firmám a úřadům státní správy. Například modernizaci kotelny či osvětlení mohou firmy splácet díky volným finančním prostředkům z dosažených úspor energií.

Podíl nákladů za energie na celkových nákladech společnosti

Počet zaměstnanců Podíl nákladů za energie*
do 50 zaměstnanců 11,5 %
50 – 250 osob 18,7 %
251 a více osob 22,6 %

 

Podíl nákladů za energie podle oboru podnikání

Obor podnikání Podíl nákladů za energie*
Zemědělství, rostlinná / živočišná výroba 8,6 %
Těžba nerostných surovin 33,2 %
Výroba a zpracování potravin a nápojů 25,4 %
Textilní výroba, kožedělný průmysl 30,5 %
Dřevozpracující průmysl a papírenství 15,6 %
Tisk a polygrafie 17,3 %
Chemický průmysl 22,3 %
Hutnictví, slévárenství, zpracování kovů 20,6 %
Výroba stavebních materiálů 8 %
Výroba strojů a zařízení kromě automobilového průmyslu 12,2 %
Výroba strojů a zařízení v automobilovém průmyslu 23 %
Výroba nábytku 17 %
Ostatní výroba 18,2 %
Výroba, distribuce a prodej energií (energetika) 32,1 %
Stavební práce 8 %
Velkoobchod 8,8 %
Maloobchod 14,3 %
Zdravotnictví 13,9 %
Školství a vzdělávání, výzkum a vývoj 14,7 %
Osobní doprava 30 %
Nákladní doprava 10,6 %
Ubytovací služby a cestovní ruch 25 %
Telekomunikace a informační technologie 13,3 %
Finanční služby 13,5 %
Půjčování a pronájem strojů a zařízení 20 %
Veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení, kultura 14,7 %
Poradenství, reklamní činnost, výzkum trhu a veřejného 11,7 %
Ostatní služby 14,5 %

 

* Uveden jsou údaje dle mean (průměr).

Zdroj informací: Výzkum společnosti E.ON u agentury Ipsos, počet respondentů 933 podniků, metoda sběru telefonické a online dotazování.