Dnes je 15. 06. 2024

Mimořádná splátka hypotéky: Pro a proti

Autor: Redakce
Rubrika: Bydlení
Lis 28th, 2014
0 komentářů

Mimořádná splátka hypotéky může pro klienta znamenat velkou úsporu nákladů na splácení úvěru. Současně je to ale krok často velmi nevýhodný, pokud se provede v nesprávný čas. I když jsou dnes banky k mimořádným splátkám v průběhu fixace vstřícnější, stále platí, že bez sankcí nelze provést mimořádnou splátku kdykoliv.

Na konci roku lidé mnohdy přemýšlí, jak naložit s případnými úsporami. Často vkládají jednorázově určitou sumu na stavební spoření, aby využili maximální státní podporu za končící rok. Nasnadě je rovněž mimořádná splátka hypotéky. Snížení jistiny úvěru totiž často představuje nezanedbatelnou úsporu v nákladech na úvěr. Z pohledu mimořádných splátek a fixace úrokové sazby existují dva zásadní okamžiky. Jednak mimořádná splátka v průběhu fixace a pak mimořádná splátka na jejím konci. V okamžiku, kdy končí fixace úrokové sazby, je možno dělat mimořádné splátky bez omezení. Lze tedy provést jak částečné umoření, tak i splacení úvěru v plné výši. Toho se využívá u refinancování hypoték.

Mimořádná splátka se může zásadně prodražit

Komplikovaná situace nastává v případě, kdy je do konce fixace daleko. Sankce za takovou mimořádnou splátku je většinou stanovena jako paušální procento ze splacené částky nebo procento ze splacené jistiny za každý započatý rok či měsíc do konce fixace. Může se jednat o desítky tisíc, ale třeba i o stovky tisíc korun. Záleží na velikosti mimořádné splátky a většinou na době zbývající do konce fixace úrokové sazby. Trochu jiná je situace u takzvaných amerických hypoték. Ty nejsou účelově vázány, ale stejně jako klasický hypoteční úvěr jsou zajištěny zástavním právem k nemovitosti. Americká hypotéka až do celkové výše 1 880 000 korun se ze zákona považuje za spotřebitelský úvěr, což znamená, že výše náhrady za předčasné splacení nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené části nebo 0,5 %, pokud do konce splatnosti zbývá méně než jeden rok.

Jak na mimořádnou splátku v průběhu fixace

Za poslední roky se přístup bank k mimořádným splátkám v době trvání fixace úrokové sazby stal vstřícnějším. V omezené míře umožňují mimořádné splátky i bez sankcí. V žádném případě ale není možné poslat mimořádnou splátku na účet bez předchozí domluvy s bankou. „Provedení mimořádné splátky lze uskutečnit vždy až po předchozí komunikaci s bankou. Je potřeba bance sdělit úmysl provést mimořádnou splátku s dostatečným časovým předstihem, většinou alespoň 30 dnů předem,“ uvádí Jan Kruntorád, předseda představenstva společnosti Gepard Finance. „Často lze mimořádnou splátku v průběhu fixace provést jen jednou do roka, respektive po uhrazení 12 splátek úvěru. Její výše bývá omezena například na 20 % z objemu úvěru,“ dodává Jan Kruntorád s tím, že pro některé banky je to 20 % z objemu úvěru, který byl na začátku hypotéky čerpán, pro jiné banky se tím rozumí 20 % z aktuálního zůstatku.

Kdy se mimořádná splátka vyplatí?

Do úvahy, zda se vyplatí provést mimořádnou splátku, vstupuje množství parametrů. V prvé řadě je nutno zvážit cenu za její provedení. Existuje přitom nejen jednorázový sankční poplatek, ale službu mimořádné splátky je též možné si zaplatit formou pravidelného měsíčního poplatku. Neméně důležitá je i úroková sazba úvěru. Čím je vyšší, tím víc se může mimořádná splátka vyplatit. Svou roli hraje i výše mimořádné splátky. „Pokud bude klient měsíčně hradit poplatek 150 korun za službu mimořádné splátky a tu následně provede ve výši 100 tisíc korun, tak za rok při sazbě 2,5 % ušetří asi 2 500 korun na úrocích a zaplatí 1 800 korun na poplatcích,“ upozorňuje Jan Kruntorád. „Pokud ale provede mimořádnou splátku 10 tisíc korun, tak při stejné sazbě za rok ušetří jen asi 250 korun. Tuto částku ale zaplatí na poplatcích za necelé dva měsíce. Z toho vyplývá, že kvůli tak malé částce se nevyplatí sjednávat si službu mimořádné splátky a platit 150 korun měsíčně,“ dodává Jan Kruntorád.

Alternativa k mimořádné splátce

Vždy je nutné zvážit, zda finanční prostředky pro eventuelní mimořádnou splátku nebude rozumnější využít jinak. „V některých případech může být výhodnější nesjednávat si službu mimořádné splátky s pravidelným poplatkem a přebytečné peníze raději uložit například na spořicí účet nebo stavební spoření,“ připomíná Jan Kruntorád. „I když varianta s mimořádnou splátkou nemusí být nutně nevýhodná, není vhodné se kvůli ní úplně vzdát likvidity. Peníze k dispozici na účtu mají také svůj význam,“ dodává Jan Kruntorád.