Dnes je 25. 07. 2024

Jak se daní zisk z dluhopisů? U českých se o daň postará emitent, pozor ale na ty zahraniční a případný prodej

Autor: Redakce
Rubrika: Finance
Dub 18th, 2021
0 komentářů

Firemní dluhopisy nabízejí poměrně zajímavé zhodnocení. Běžně se roční úrok pohybuje kolem 2-3 procent, což je výrazně více než třeba u spořících účtů. Jak je to ale se zdaněním zisku? Pokud jste koupili cenný papír, nebo jeho pořízení zvažujete, a nejste si jisti, napoví vám následující článek.

Dluhopisy jsou v podstatě půjčka, kdy se jejich vydavatel – emitent zavazuje v předem stanovém termínu majiteli cenného papíru vypůjčenou částku plus úrok vyplatit. Úrokový příjem je přitom ze zákona brán jako jakýkoliv jiný příjem a je nutné jej proto také zdanit.

„V případě, že se jedná o dluhopisy vydané společností sídlící na území České republiky, daní se tyto výnosy 15% srážkovou daní. Podstatné pro majitele dluhopisů je to, že tuto daň odvádí emitent a oni tedy dostanou na účet částku již po zdanění. Tento příjem pak ani není třeba uvádět v daňovém přiznání,“ říká Tomáš Musil ze společnosti Infin.

Na druhou stranu jiná situace nastává u dluhopisů, jejichž emitent pochází ze zahraničí. Jedná se totiž o příjem ze zahraničí, který je v daňovém přiznání nutné uvést. „Pokud byla v zahraničí také již odvedena daň a Česká republika má s danou zemí uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění, je možné uplatnit v přiznání zápočet daně sražené v zahraničí,“ dodává Tomáš Musil.

Poslední situací, kterou mohou majitelé dluhopisů řešit, je jejich prodej. Pokud dluhopis koupíte na burze a po nějaké době ho tam také prodáte, bude se jednat o příjem z prodeje cenných papírů. Patnáctiprocentní sazbě daně z příjmů fyzických osob ovšem nepodléhá celá částka. Od příjmů z prodeje dluhopisů lze odečíst náklady spojené s jejich pořízením dluhopisu a zdanit jen zisk ze samotného prodeje.

V některých případech je pak příjem z prodeje dluhopisu od daně zcela osvobozen. V prvé řadě je tomu tak je za předpokladu, že splníte tříletý časový test. Tedy od nákupu cenného papíru uplynula doba delší než tři roky. Druhým je pak případ, kdy příjem z prodeje cenných papírů nepřesáhl v daném zdaňovacím období 100 korun. V této situaci už nemáme na mysli jen zisk z prodeje, ale opravdu celkový příjem – tedy celou částku, kterou jste za prodané cenné papíry obdrželi.

Komerční sdělení