Dnes je 28. 01. 2023

Investorům z Česka se otevírá možnost podílet se na výstavbě vodních elektráren v Gruzii

Autor: Redakce
Rubrika: Finance
Čvn 28th, 2021
0 komentářů

Výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů je v posledních letech na vzestupu. Investorům z Česka se prostřednictvím fondu kvalifikovaných investorů Georgia Energy SICAV otevřela možnost podílet se na výstavbě vodních elektráren v Gruzii, která má díky kvalitní infrastruktuře a velkému množství vodních toků v této oblasti obrovský potenciál. V první fázi vzniknou elektrárny s instalovaným výkonem 40 MW, očekávaný výnos pro investory je 6–8 % ročně.

Malá kavkazská země Gruzie skýtá z hlediska obnovitelných zdrojů energie obrovský potenciál. Nachází se zde více než 300 řek s ideálními podmínkami pro vybudování vodních elektráren. Místní řeky pramení v horách Velkého Kavkazu a díky převýšení se vyznačují rychlým tokem a spádem. Jejich průtok je od jara do podzimu napájen ledovci a četnými srážkami. Celých 80 % elektřiny se proto v Gruzii vyrábí právě ve vodních elektrárnách.

„Potenciál gruzínských řek se v oblasti výroby elektrické energie odhaduje na patnáct gigawattů. Využit je přitom jen z dvaceti pěti procent. Zároveň je Gruzie stále ještě závislá na dovozu elektřiny ze sousedních zemí a její výrobě ze zemního plynu. Proto je výstavba vodních elektráren pro tamní vládu prioritou. V kombinaci s minimální byrokracií a velmi nízkou daňovou zátěží se tak jedná o obrovskou investiční příležitost,“ uvedl Michal Štefl, jeden ze zakladatelů fondu kvalifikovaných investorů Georgia Energy SICAV.

Velkou výhodou je podle něj také přehledná legislativa pro výrobu a prodej elektřiny z vodních elektráren, pro který není nutná účast třetí strany ani licence pro export. Gruzie navíc disponuje elektrickou sítí velice dobře propojenou s okolními státy a připravuje se také na přímé propojení s evropskou rozvodnou sítí přes Černé moře. Na rozvoji využití gruzínského vodního potenciálu se aktivně podílejí i velké západní organizace.

Fond kvalifikovaných investorů vznikl právě za účelem financovat a realizovat výstavbu malých a středních vodních elektráren na gruzínských řekách. Realizační tým se skládá z odborníků z Česka i Gruzie, kteří mají zkušenosti nejen s výstavbou elektráren, ale i tamním prostředím.

Jádro týmu tvoří někdejší generální ředitel OHL ŽS, předseda představenstva VTP Brno a viceprezident Hospodářské komory ČR Michal Štefl, prezident Česko-gruzínské obchodní komory a jednatel společnosti DNM Invest Daniel Mahovský, Hana Kuncová, jež více než deset let působila jako ekonomicko-finanční a výkonná ředitelka ve strojírenských a energetických skupinách, a Karel Kraml, který má s projektováním a výstavbou vodních elektráren více než 20 let zkušeností.

Ročně vyrobí 240 000 MWh elektřiny bez dopadů na životní prostředí

V první fázi plánuje fond postavit hydroelektrárny s celkovým instalovaným výkonem 40 MW, které ročně vyrobí 240 000 MWh elektrické energie. Půjde přitom o takzvané run-of-the-river neboli derivační vodní elektrárny. Voda bude k turbíně přiváděna podzemním potrubím, které umožňuje maximální využití energie toku a přirozeného spádu, a následně je odváděna zpět do řeky, aniž by byl omezován její ekosystém.

„Všechny naše projekty se řídí principy ESG, protože udržitelnost – ať již ta environmentální, nebo ta společenská – je nejen pro nás, ale i investory velmi důležitá. Run-of-the-river řešení nepotřebují k provozu velké nádrže, neomezují ekosystém vodních toků a nejsou zátěží pro životní prostředí ani zdrojem škodlivých emisí,“ vysvětlil Daniel Mahovský, druhý zakladatel fondu.

Zahájení výstavby první elektrárny plánuje fond kvalifikovaných investorů v březnu 2022. Minimální investice do fondu činí 1 milion korun nebo 40 tisíc eur. Očekávaný roční výnos se podle zakladatelů pohybuje od 6 do 8 procent.