Dnes je 25. 07. 2024

Komentář odborníka: Pro české firmy má Gruzie velký potenciál v energetice i outsourcingu výroby a služeb

Autor: Redakce
Rubrika: Finance
Kvě 6th, 2021
0 komentářů

Minimum byrokracie, jednoduché a nízké daně, výrazně nižší mzdové náklady a přístup na obrovský mezinárodní trh. To jsou podle prezidenta Česko-gruzínské smíšené obchodní komory Daniela Mahovského hlavní výhody Gruzie, země ležící na křižovatce Evropy a Asie. Pro české firmy je zajímavá zejména díky širokým možnostem outsourcingu výroby či služeb, ale také energetickému potenciálu tamních řek, říká ve svém komentáři prezident Komory.

Během poslední dekády prošla Gruzie řadou velmi úspěšných reforem, které značně zvýšily její atraktivitu pro zahraniční investory. Státní správa je maximálně transparentní a byrokracie při vstupu na gruzínský trh minimální. Daňový systém Gruzie je navíc velmi jednoduchý a země se řadí k těm s nejnižší celkovou daňovou zátěží na světě. Zahraniční investoři přitom mohou počítat s dalšími úlevami, například při reinvesticích zisků či v rámci některé ze čtyř tamních průmyslových zón.

Gruzínská vláda navíc firmám, které chtějí v zemi investovat, nabízí řadu podpůrných mechanismů. Prostřednictvím státní agentury Enterprise Georgia poskytuje podporu podnikům v různých fázích vstupu na tamní trh. Státní Partnership Fund zase projektům nabízí kapitálové financování.

V prestižním žebříčku Světové banky Ease of Doing Business 2020, který hodnotí země z pohledu jednoduchosti právních předpisů v deseti oblastech důležitých pro podnikání, se ze 190 hodnocených zemí Gruzie umístila na sedmém místě. V roce 2005 přitom skončila 112. Podobně pozitivní pak bylo i její umístění v posledním žebříčku Index of Economic Freedom, který zpracovává The Heritage Foundation. V celosvětovém srovnání obsadila 12. příčku, v roce 2005 to bylo 99. místo.

Energetika jako vládní priorita

Z hlediska potenciálu pro zahraniční investory vyčnívá v Gruzii zejména segment výroby elektrické energie. Patří totiž k zemím s největším množstvím vodních zdrojů na obyvatele, přičemž na tři sta řek má ideální podmínky pro výstavbu vodních elektráren. Jejich potenciál pro výrobu elektrické energie se odhaduje na 15 GW, ale vyčerpaný je v současné chvíli jen asi z 25 procent. A to je přibližně 80 % energie v Gruzii vyráběno právě hydroelektrárnami.

Na druhé straně stojí velmi důležitý fakt, že Gruzie je v oblasti energetiky stále ještě závislá na dovozu z okolních států. Část elektrické energie se totiž dováží a část se vyrábí z importovaného zemního plynu, a proto je výstavba vodních elektráren pro tamní vládu prioritou. V kombinaci s minimální byrokracií a velmi nízkou daňovou zátěží se tak jedná o obrovskou investiční příležitost.

Její potenciál do budoucna zvyšuje i to, že díky kvalitní infrastruktuře, dobudované v posledních letech, není problém energii vyvážet do sousedních zemí. Poptávka po energii z obnovitelných zdrojů v následujících letech poroste a po pokrytí spotřeby přímo v Gruzii se tak k exportu nabízejí i okolní trhy. Země současně plánuje i projekt podmořského kabelu, kterým by se Gruzie přímo propojila s trhem v EU. Studie proveditelnosti se zavázala financovat Světová banka.

Přesun lehké výroby, ale i služeb

Relativně levná pracovní síla a nízké provozní náklady dělají z Gruzie pro české firmy velmi atraktivní destinaci i z hlediska outsourcingu. Pro řadu podniků je zajímavá zejména oblast lehké výroby. Pro export je totiž z Gruzie otevřen bezcelní přístup na obrovský mezinárodní trh s více než dvěma miliardami obyvatel, který se navíc stále rozšiřuje.

Výhodná pozice na někdejší Hedvábné stezce navíc dělá ze země významný tranzitní uzel. Z hlediska pozemní dopravy je zde k dispozici zrekonstruovaná a rozšířená infrastruktura, která vedle dálnic zahrnuje i mezinárodní železnici spojující Čínu a Turecko. Exportnímu potenciálu nahrává také síť mezinárodních námořních přístavů a trojice mezinárodních letišť.

Díky vysoké vzdělanosti obyvatelstva se nabízí možnost využít lidský potenciál Gruzie v mnoha různých oblastech, jakými jsou například sdílené služby, centra podpory zákazníků či informační technologie. Podle průzkumů a analýz společností KPMG a Deloitte mluví v Gruzii plynně anglicky přibližně 60 % mladých lidí a 40 % celkové populace. Ruský jazyk ovládá až 70 % populace, 10 % pak hovoří německy. Díky tomu je země ideálním místem pro přesun části servisních služeb.

Autor: Daniel Mahovský