Dnes je 1. 03. 2024

Inventarizace majetku bez tabulek a stohů papírů. Přibývá obcí, jež využívají propojení s mapovou aplikací

Autor: Redakce
Rubrika: nejčtenější
Úno 21st, 2022
0 komentářů

Obce a města v minulých týdnech finišovaly s povinnou účetní uzávěrkou a s ní související inventarizací jejich majetku. Časově náročná inventarizace s sebou mnohdy nese stohy dokumentů a mravenčí práci s excelovými tabulkami. V poslední době však přibývá obcí, které místo toho raději využívají možnosti mapových aplikací napojených na katastr nemovitostí. Díky pravidelné aktualizaci změn mají všechna data na jednom místě.

Povinnost inventarizovat majetek a závazky vyplývá obcím ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, konkrétně pak z jeho páté části v paragrafech 29 a 30. Obce podle něj musejí zjistit skutečný stav veškerého majetku a závazků a ten porovnat se stavem příslušného majetku a závazků v účetnictví. Inventarizaci přitom provádějí jak fyzickou u hmotného a nehmotného majetku, tak i dokladovou u závazků či pohledávek.

Celý proces je časově velmi náročný a v obcích a městech dle rozsahu inventarizace zaměstnává řadu lidí. Například v krajském městě Vysočiny Jihlavě začínají s přípravou plánu inventur s velkým předstihem tak, aby jej měli hotový do poloviny září a měli jistotu, že vše stihnou v termínu. Samotná inventarizace totiž i menším obcím zabere mnoho dní. „Pro fyzickou inventuru jsou jmenovány dílčí inventární komise, ty poté mají deset až čtrnáct dní na provedení inventury na svém úseku. Pozemky má na starosti účetní, které je nutné dodat výpisy z listu vlastnictví obce,“ popisuje Vítězslav Eliáš, starosta Podolí u Brna, jež má necelých patnáct set obyvatel.

Konkrétně proces inventarizace stavu obecních pozemků často obnáší zdlouhavé opisování údajů o parcelách z listů vlastnictví, jejich zanášení do excelových tabulek a následné srovnávání meziročních změn. V poslední době tak přibývá obcí, které si chtějí tuto část povinné agendy usnadnit a ušetřit tak čas i náklady s ní spojené. V obojím jim pomáhají mapové aplikace obcemi běžně využívané pro evidenci majetku, například na pasporty inženýrských sítí či veřejného osvětlení. Pokročilé obecní geoportály díky propojení na katastr nemovitostí celý proces sběru a zpracování dat z velké míry automatizují.

„Naše mapová aplikace běžně kombinuje mapové služby s aktualizovaným přístupem do katastru nemovitostí. Její využití v rámci inventarizace majetku je tak jen dalším logickým krokem, který úředníkům zjednodušuje práci. Odpadá jim časově náročné porovnávání výpisů z katastru nemovitostí, ruční evidence změn či evidence v tabulkových programech,“ říká Drahomíra Zedníčková, výkonná ředitelka společnosti TopGis, která pro města a obce provozuje mapovou aplikaci GisOnline.cz.

Pro práci s majetkem obce slouží v aplikaci GisOnline.cz modul Inventarizace. Úředníkům místních samospráv umožňuje zalistovat si všechny parcely v majetku obce, zaznamenávat změny a doplňovat k nim potřebné údaje. Ruční vypisování údajů o parcelách obce z listů vlastnictví úplně odpadá, protože modul pracuje přímo s aktuálními katastrálními daty. Pozemky si lze zařadit do příslušných kategorií pouhým zaklikáním, a to i hromadně. Pořizovací ceny pozemků mohou pracovníci úřadu zadávat buď jako částku za m2, nebo celkovou sumu, a systém zbývající veličinu dopočítá.

Jednou zalistované parcely pak v systému zůstávají. „Seznam parcel v majetku obce je v GisOnline.cz každý měsíc automaticky aktualizován podle aktuálního stavu v databázi katastru nemovitostí synchronizované s databází v ČÚZK. Zároveň po každé aktualizaci dostane uživatel, který modul využívá, informační e-mail. Ten obsahuje seznam změn, které proběhly v databázi vůči předchozímu stavu. Lze tak zjistit, na kterých parcelách se něco změnilo, které parcely do majetku obce přibyly nebo které už v majetku obce nejsou,“ vysvětluje Drahomíra Zedníčková s tím, že díky tomu lze data před účetní uzávěrkou po jednotlivých kategoriích a s inventurním soupisem pozemků vyexportovat a vytisknout.

Městem, které možnosti mapové aplikace v rámci inventarizace majetku využívá, jsou kupříkladu Karlovy Vary. „Využíváme například každoměsíční reporty systému o provedených změnách v katastru nemovitostí, což práci v každém případě zrychlilo a zjednodušilo. Zejména při zpětném vyhledávání v parcelách, kontrole výměr parcel nebo jejich využití,“ uvádí Jan Kopál, tiskový mluvčí Magistrátu města Karlovy Vary.

Podobně využití modulu pro inventarizaci hodnotí i Hana Václavíková z obce Jivina na Mladoboleslavsku. „Oceňuji zejména měsíční informaci ohledně změn v katastru nemovitostí, například změny výměry pozemků. V loňském roce jsme jich měli poměrně hodně a nemusela jsem to řešit na poslední chvíli koncem minulého či začátkem nového roku,“ říká.