Dnes je 24. 02. 2024

Elektronická neschopenka: znamená změny pro pacienty?

Autor: Redakce
Rubrika: Zdravotnictví
Led 3rd, 2014
0 komentářů

Velkým záříovým tématem bylo elektronické podání neschopenek a jejich uzákonění. Po jednáních ministerstva práce a sociálních věcí a České lékařské komory bylo dohodnuto, že pro zdravotnický sektor budou takzvané eNeschopenky povinné až za dva roky. Co vlastně bude změna znamenat pro pacienty? A co se změní pro lékaře?

Jak jsou na tom lékaři

Již v roce 2010 spustila Česká správa sociálního zabezpečení pro lékaře a zdravotnická zařízení službu e – Podání HPN (Hlášení pracovní neschopnosti), která jim umožňuje zasílat hlášení o vzniku, změně režimu a ukončení dočasné pracovní neschopnosti elektronickou cestou. Lékaři tak mohou prostřednictvím speciálního softwaru elektronicky zasílat základní formuláře. Elektronická forma komunikace pro ně přitom znamená zjednodušení administrativy a snížení nákladů i úsporu času. Při vzniku dočasné pracovní neschopnosti totiž nemusí zdravotní pracovník ručně vyplňovat klasické papírové propisovací tiskopisy, iformace zašle OSSZ elektronicky, ostatní díly vytiskne a předá pacientovi. Údaje o pacientovi se do formuláře načtou automaticky z evidence záznamů, které má o pacientovi lékař uložené ve svém počítači. Lékař tedy doplní do formulářů pouze ty informace, které nejsou k dispozici v jeho databázi údajů o pacientech. Lékař také nemusí pravidelně vyzvedávat klasické papírové tiskopisy a nemusí doručovat některé  díly poštou nebo pravidelnou pochůzkou.

Jak je fungování eNeschopenky ověřeno v praxi?

Česká správa sociálního zabezpečení přijímá elektronická podání, tzv. e – Podání, ve formě datových vět, tedy obdobně jako je tomu u e – Podání HPN,
již od roku 2005. Služba e – Podání Hlášení pracovní neschopnosti je v pořadí desátouelektronickou službou, kterou Česká správa sociálního zabezpečení zavedla. Před nasazením e – Podání HPN do provozu proběhlo několikaměsíční testování, při kterém byla schopnost služby vyhovět požadavkům praxe
ověřena. Dodavatelům lékařských softwarů poskytuje Česká správa sociálního zabezpečení podporu pro správné zapracování eNeschopenky do lékařského softwaru. Elektronicky zaslané formuláře e – Podání HPN jsou řádně automatizovaně zpracovány.

A jak tedy bude fungovat? Nastane nějaká změna pro pacienty?

Pokud lékař zjistí, že u pacienta (pojištěnce) vznikla dočasná pracovní neschopnost, musí klasicky vystavit Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti. V rámci používání eNeschopenky se pro vystavení tohoto „Rozhodnutí“ používá lékařský software. Lékař zadá do lékařského softwaru do své běžné evidence potřebné údaje, přičemž velkou část z nich by měl být schopen lékařský software přenést do hlášení automaticky na základě své provázanosti s evidencí ošetřujícího lékaře (jde např. o identifikaci pojištěnce, adresy, zaměstnání apod.). Po vyplnění požadovaných údajů je možno provést odeslání e-Podání ke zpracování na ČSSZ. Po vygenerování Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti lékař vytiskne zbylé díly eNeschopenky, tyto podepíše, označí razítkem a příp. připojí svou jmenovku, a v tištěné podobě je předá pojištěnci – tedy pacientovi.

Pro nemocného je tak nový systém výhodný v tom, že je mnohem rychlejší a informace se na „sociálku“ dostanou mnohem dříve. Jinak se pro něj nic nemění, pouze části „neschopenky“, které se musí vytisknout, mají novou grafickou podobu. Stejně jako dříve si ji musí zaměstnavateli odevzdat sám respektive si některé části nechat u sebe. ČSSZ tak uklidňuje pacienty, kteří se nemusí bát, že by kvůli novému systému byli nějak postihovaní.