Dnes je 10. 12. 2022

Čtyři pětiny českých firem aktivně šetří energie. Vede úsporné osvětlení a zateplování budov

Autor: Redakce
Rubrika: Z trhu
Lis 9th, 2016
0 komentářů

České firmy se snaží aktivním způsobem šetřit energie. Podle výsledků průzkumu, který pro společnost E.ON letos připravila agentura Ipsos, 80 % českých firem přijalo nebo pracuje na opatřeních snižujících spotřebu energie. Nejčastěji jde o instalaci úsporného systému osvětlení provozovny, výměnu starých nevyhovujících oken a zateplení fasády budov. Výdaje na energie tvoří u velkých podniků až 19 % celkových provozních nákladů.

Spotřebitelský průzkum, který pro společnost E.ON letos v dubnu provedla agentura Ipsos na vzorku 933 firem všech velikostí, ukázal velmi pozitivní postoj českých podniků k úsporám energie. Energie se snaží šetřit 80 % firem, přičemž aktivnější v realizaci úsporných opatření jsou podniky s provozovnami mimo větší města. Podle výsledků výzkumu tvoří výdaje na energie až 19 % firemních provozních nákladů, celkem pouze pětina firem ale řeší možné úspory energií přímo se svými dodavateli energií. S těmi na úsporných opatřeních spolupracují hlavně větší firmy, nějakou formu podpory úspor od dodavatele zaznamenává 27 % větších českých podniků.

V úsporných opatřeních vede osvětlení a zateplení budov

Nejčastějším energetickým opatřením ve firmách všech velikostí je instalace úspornějších systémů osvětlení provozoven. Energeticky úspornou technologii osvětlení používá 69 % českých firem a téměř polovina z nich ji z hlediska snižování nákladů na energie označuje jako velmi efektivní. „Výhodou moderního LED osvětlení je výrazně nižší spotřeba energie proti běžným světelným zdrojům. Nejde přitom jen o nízké nároky LED technologie na energii, ale také o další úspory vzniklé kvalitnějším návrhem celého osvětlovacího systému. Náklady na nové osvětlení se firmám většinou vracejí do 3,5 roku od instalace,“ popisuje možnosti modernizace osvětlení Roman Tušl ze společnosti E.ON, která mimo jiné svým firemním zákazníkům nabízí konzultační a projektové služby v oblasti úspor energií.

Mezi další často využívaná úsporná opatření patří výměna oken, kterou podle výsledků průzkumu ve svých provozech realizovalo 57 % českých firem. Téměř polovina společností pak již provedla zateplení obálky provozních i administrativních budov. Právě ve snižování energetické náročnosti staveb vidí odborníci velký potenciál pro úspory. „Největší možnosti úspor mají nejen firmy, ale také třeba i úřady v zateplování budov. Nejde přitom ani tak o moderní výrobní haly, velké rezervy jsou třeba v zateplení historických objektů, v nichž firmy a instituce často sídlí,“ uvedla Zuzana Šolcová, ředitelka Asociace energetických manažerů.

S úsporami mohou pomoci i zaměstnanci

Zejména malé a střední firmy se snaží snižovat náklady na energie podporou úsporného chování zaměstnanců. Ušetřit výdaje za energie díky důslednému vypínání spotřebičů nebo například lépe optimalizovanému ohřevu teplé užitkové vody se snaží 56 % českých firem. Nejvíce se ale o snižování energetických nároků v běžném provozu snaží menší podniky do 50 zaměstnanců. „S úsporami v běžném provozu může pomoci hlavně optimalizace a dobrá regulace výkonu velkých spotřebičů. K úsporám přispívá také kvalitní energetický management – certifikace ISO 50 001,“ popisuje možnosti energetických úspor ve firmách Karel Murtinger, odborný konzultant poradenské společnosti Ekowatt.

Firmy vidí potenciál také v obnovitelných zdrojích energie

Ačkoli jsou firmy o možnostech využití obnovitelných zdrojů energie většinou dobře informovány, zatím je využívají jen v malé míře. Termické solární panely k ohřevu vody využívá 8 %, elektřinu z fotovoltaických panelů pak 3 % českých firem. Téměř polovina dotazovaných však tyto technologie zná a třetina firem jim i důvěřuje. Podniky tedy obnovitelné zdroje energie chápou jako zajímavou příležitost do budoucna. „Budoucnost dalších úspor energie leží v hlavně v investicích do úspornějších výrobních technologií a obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny pro vlastní potřebu,“ doplňuje Zuzana Šolcová, ředitelka Asociace energetických manažerů.