Dnes je 23. 02. 2024

České školy dbají na ekologii. V průběhu minulého školního roku nasbíraly více než 34 tun elektroodpadu

Autor: Redakce
Rubrika: nejčtenější
Zář 28th, 2014
0 komentářů

Stále více škol podporuje u svých žáků ekologické chování a šetrnost k životnímu prostředí. Vyplývá to z aktuálníchúdajů společnosti REMA Systém, která již třetím rokem v České republice realizuje projekt Zelená škola. V rámci projektu školy získají zdarma sběrný box, environmentální výukové materiály a možnost organizovat plošný i nárazový sběr elektroodpadu. Podle statistik tak stále roste nejen počet certifikovaných Zelených škol, ale i objem elektroodpadu včetně baterií, které školy vytřídí. Jen za rok 2013 bylo odevzdáno přes 34 tun vysloužilých elektrozařízení. Ve sběrných boxech nejčastěji končila stará výpočetní technika.

Do projektu Zelená škola je aktuálně zapojeno 351 vzdělávacích zařízení od mateřských škol až po univerzity. V rámci projektu jsou do škol umisťovány sběrné boxy, do nichž mohou studenti, žáci i učitelé odevzdat drobnou elektroniku určenou k ekologické likvidaci. Školy získávají takéstudijnía propagační materiály pro podporu ekologickévýchovy. Žáci si tak nejdříve teoreticky osvojí principy udržitelného rozvoje a následně si také sami vyzkouší, jak správně recyklovat. „Z dosavadních výsledků projektu je zřejmé, že propojení výuky s praktickou zkušeností žáky oslovuje. V loňském roce jsme totiž zaznamenali nejen růst počtu Zelených škol, ale také větší poptávku po organizování velkých sběrových akcíurčených pro objemnější elektroodpad,“ upřesnil David Vandrovec ze společnosti REMA Systém, která projekt Zelená škola realizuje. „Děti stále více zapojují do sběru i rodiče, díky čemuž se podařilo za minulý školní rok vytřídit 34 tun elektroodpadu,“ dodal Vandrovec s tím, že obdobný objem lze očekávat i v nadcházejícím školním roce.

Větší zapojení rodičů do školních ekologických aktivit dětí potvrzuje také analýza skladby odevzdaných spotřebičů. K ekologické likvidaci do škol proudila hlavně stará výpočetní technika. „Mezi nejfrekventovanější vysloužilá zařízení odevzdaná na půdě škol patřily počítače a CRT monitory. Těch odevzdali učitelé, žáci i jejich rodiče více než 12,5 tuny. Zájem byl také o sběrové akce určené pro velké spotřebiče. Vedle dětí tak rodiče vozili do školy i nefunkční televize a ledničky,“ uvedl David Vandrovec. „Nejvíce elektroodpadu se v roce 2013 vytřídilo v Praze, kde bylo k ekologické likvidaci odevzdáno přes 15 tun elektrozařízení. Ekologického ducha projevily i školy v Jihomoravském kraji. Zdebylo v loňském roce sesbíráno 6,7 tun nepotřebné elektroniky,“ doplnil Vandrovec.

Kromě ucelených výukových programů a praktických zkušeností získali v loňském školním rocežáci Zelených škol také možnost soutěžit a vyhrát pro svou školu příspěvek na novou elektroniku. Ačkoliv utkání o titul „Nejlepšího sběrače“ a poukaz na nákup elektroniky obdržely celkem tři školy z různých koutů republiky, absolutním vítězem se stala Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická Žatec. „Výhra v soutěži naše žáky velmi motivuje a z finančního daru máme velkou radost,“ řekla Helena Kopalová, vyučující vítězné školy. „Naše škola je ekologicky zaměřená, a proto vítáme možnost aktivně přispět ke zdravějšímu životnímu prostředí. Studenty vedeme k recyklaci odpadu nejen tím, že všude po škole máme umístěny recyklační kontejnery a koše,“ uzavřela Kopalová.

Podle učitelů i zástupců společnosti REMA Systém patří podzim a začátek školního roku k období velkého zájmu o vstup do projektu. Stejně jako každý školní rok mají i letos pedagogové k dispozici výukové programy i edukační pomůcky. Ty jsou přizpůsobeny různým stupňům vzdělávacího systému. Zatímco děti v mateřských školách se seznamují se šetrným životním stylem při hře pexesa nebo v omalovánkách, starší děti se ekologické principy učí během uceleného dvouměsíčního projektu za pomoci studijních materiálů i praktických aktivit. Do programu Zelená škola se může zapojit jakékoliv české vzdělávací zařízení. Účast v programu, materiály i sběrové akce jsou školám k dispozici zdarma.

O výukovém programu v rámci projektu Zelená škola

–    vzdělávací program zaměřený na téma recyklace
–    cílem programu je vzdělat žáky a poskytnout pedagogům ucelené informace k tématu elektroodpadu a zároveň   předat k ekologické likvidaci elektroodpad ze škol a rodin žáků
–    projekt zahrnuje 8 vzdělávacích aktivit a je zakončen sběrnou akcí s reflexí celého programu
–    jednotlivé aktivity mají časovou náročnost cca 20 minut, lze je realizovat samostatně nebo sloučit tak, aby dohromady tvořily 1 výukovou hodinu
–    pro učitele jsou připraveny přehledně zpracované výukové podklady a nové zajímavé informace z oboru
–    žáci se v rámci programu učí o životním cyklu mobilu, seznamují se souvislostmi, které jsou spojeny s jeho výrobou a dopravou ke spotřebiteli, a prozkoumávají, z čeho se mobil skládá
–    závěrečná sběrová akce je obvykle naplánována na Den Země, 22. dubna
–    k programu jsou připraveny omalovánky a pexeso s tématikou recyklace vyřazených elektrozařízení a baterií

Další informace o projektu Zelená škola naleznete zde.