Dnes je 23. 02. 2024

České firmy i státní správa stále více využívají e-learning. Snižují tak náklady a zefektivňují personální politiku

Autor: Redakce
Rubrika: Školství
Zář 3rd, 2014
0 komentářů

Elektronická školení zaměstnanců jsou stále více populární, a to především u větších a středních firem. Zájem o online vzdělávání roste i u státních institucí. Důvodem je významné snížení nákladů na interní školení zaměstnanců. Při využití elektronického studia totiž podnikům odpadají náklady spojené s ubytováním, dopravou nebo s pronájmem učeben. Elektronická školení navíc oproti klasickým prezenčním seminářům méně zatěžují zaměstnance z hlediska časové náročnosti.

E-learning je v současnosti nejčastěji využíván pro prohloubení základních znalostí, jako jsou například práce s PC či studium cizích jazyků. Ve firmách a institucích se online kurzy využívají především k posílení produktových znalostí, k výuce firemních postupů a k předávání technických znalostí. Oblíbenou metodou je online výuka i při studiu pravidel, která vyžaduje zákon. Mezi ty patří například školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) nebo profesní školení řidičů. Populární jsou i jazykové kurzy, které bývají v e-learningové formě podstatně levnější, než kdyby je firma zajišťovala zaměstnancům formou pravidelných učebních hodin s lektorem. Pomocí e-learningových lekcí se zaměstnanec může sám vzdělávat i ve svém volném čase v době, kdy mu to vyhovuje. Studovat může nejen na pracovišti, ale třeba na pracovní cestě či z pohodlí domova.

Podle průzkumů e-learning poskytuje mnohem atraktivnější formu výuky než běžné školení. Elektronické kurzy jsou doplněné interaktivními a multimediálními prvky, jako jsou videa nebo infografiky. Online studium zaměstnanci preferují i díky studijnímu plánu na míru. Vzdělávací moduly totiž na základě vstupních testů přizpůsobí výuku přímo na míru frekventantovi kurzu. Ten po absolvování kurzu a závěrečného testu obdrží podrobný přehled o získaných znalostech i rady, na co se při dalším studiu zaměřit. Elektronické vzdělávání proto v poslední době využívají ve větší míře i personalisté středních a větších firem. „Informace o studentech, jejich výsledcích i absolvovaných školeních lze využít při hodnocení zaměstnanců a stanovování jejich odměn či profesního růstu. Díky archivaci studijních materiálů i přehledu o studiu zaměstnance lze navíc jednoduše řídit další vzdělávání personálu,“ přibližuje Marcela Kucbelová, ředitelka divize Microsoft ze společnosti Servodata, která nabízí školicí systémy Educomp.

Velkou výhodou je snadná implementace vzdělávacího prostředí do firemní infrastruktury a možnost jej provázat s Active directory či HR systémy. Bez problému funguje i napojení na složitější a robustnější architekturu. Learning management system (LMS) proto úspěšně implementovalo i Ministerstvo pro místní rozvoj ČR nebo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Řada společností a organizací používá pro zavedení vzdělávacích systémů portálové prostředí Microsoft SharePoint, které se dá snadno o LMS obohatit. „Firmy tak nemusí investovat do nového hardwaru. Zároveň mohou v LMS využít vnitrofiremní data, jako jsou uživatelské účty, organizační struktury nebo knihovny dokumentů. Využít lze i stejné koncepce ovládání a grafického designu, jak z pohledů správců výuky, tak studujících uživatelů,“ vysvětluje Kucbelová. Elektronické vzdělávací systémy lze propojit i s programy určenými pro plánování, řízení a vyhodnocování výuky. Učitelé tak mohou snadno vytvářet učební plány či přidělovat elektronické výukové materiály jednotlivým žákům. Tím se zvyšuje efektivita vnitrofiremního vzdělávání a zároveň se snižuje časová náročnost přípravy výukových materiálů.