Dnes je 2. 10. 2023

Cena plynu i elektřiny se může měnit i několikrát do roka

Autor: Redakce
Rubrika: Finance
Úno 1st, 2021
0 komentářů

Ceny energie – elektřiny i plynu – se mohou měnit i několikrát do roka. Kterým směrem se pohnou přitom závisí na tom, za jakých podmínek dodavatel nakupuje. Před zdražením zákazníky ochrání fixace, zároveň ale v takovém případě nemohou počítat s nižší cenou v případě jejího poklesu.

Cena elektřiny i plynu se skládá z takzvané regulované a neregulované složky. Tu regulovanou dodavatelé nemohou ovlivnit a řídí se rozhodnutím Energetického regulačního úřadu. Tato složka se přitom mění každý rok v lednu, kdy začínají platit nové ceníky.

„Mezi hlavní faktory, které ovlivňují regulovanou složku ceny u elektřiny, patří nárůst ceny zajišťování přenosu a distribuce způsobený především investicemi do přenosové soustavy a distribučních soustav. Roli hrají také rostoucí ceny silové elektřiny, které se odrážejí zejména v nákladech na krytí ztrát. Opačným směrem působí mírný pokles složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie,“ upřesňuje Roman Outrata, specialista společnosti Národní energie. 

Vedle regulované pak stojí neregulovaná složka, která je plně v rukou dodavatelů. Zde se platí za skutečně odebrané energie, součástí jsou i případné další poplatky dodavateli. „Neregulovaná složka ceny energií se může měnit klidně i několikrát do roka. Intenzita záleží na vývoji cen obou komodit,“ vysvětluje Roman Outrata. 

Případné zdražení či naopak pokles cen v průběhu roku se dotýká zejména odběratelů se smlouvami uzavřenými na dobu neurčitou. V případě poklesu se mohou radovat, že ušetří. V opačném případě mají možnost smlouvu vypovědět a přejít po skončení výpovědní lhůty k jinému dodavateli.

„Změny cen se naopak nedotýkají odběratelů s fixací ceny, tedy se smlouvami uzavřenými na konkrétní dobu, nejčastěji jeden, dva, nebo tři roky. Na jednu stranu jsou chráněni před zdražováním, na stranu druhou ale nemohou profitovat ze snížení cen,“ vysvětluje specialista společnosti Národní energie Michael Diviš.

I smlouvu na dobu určitou mohou lidé podle něj vypovědět dříve, ale musejí v takovém případě počítat se sankcí za předčasné ukončení. Ta se v některých případech může pohybovat i v řádech tisíců korun.

Komerční sdělení