Dnes je 12. 04. 2024

Bez plného přístupu do katastru nemovitostí se obce neobejdou. Propojení s dalšími aplikacemi jim ušetří čas

Autor: Redakce
Rubrika: Z trhu
Říj 21st, 2019
0 komentářů

Zatímco běžný občan si ve většině případů vystačí s omezeným přístupem do katastru nemovitostí, případně si za poplatek nechá jednorázově vystavit potřebný dokument, obce a města by bez plného přístupu do něj mohly jen těžko fungovat. Propojení s mapovými a dalšími aplikacemi pak pro místní samosprávu znamená úsporu času i peněz.

Obce a města pracují s katastrem nemovitostí na denní bázi. Je pro ně centrálním zdrojem informací o vlastnictví nemovitostí – pozemků a staveb – zahrnujícím jejich soupis, popis a geometrické polohové určení. Součástí katastru je rovněž evidence vlastnických práv, zástavních práv, věcných břemen a mnoho dalšího. Úředníci proto přístup do něj potřebují jak ke správě vlastního majetku, tak i k plánování dalšího rozvoje obce, řešení stavebních povolení a řadě dalších činností.

Katastr nemovitostí je dostupný on-line prostřednictvím portálu Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (ČÚZK). Práce s ním ale není vždy tak jednoduchá, jak by si uživatelé přáli. Řada obcí tak volí jinou cestu, jak aktuální data z katastru získat – využívá přístupu do něj v rámci geoinformačního systému (GIS), v němž se data kombinují s mapovými a dalšími službami. Úředníci podklady vidí přehledně nad mapou a mohou tak lépe využít výběru informací o konkrétních parcelách, trasách či plochách.

Geoinformační systém využívají prakticky denně například v obci Podolí nedaleko Brna. „Používáme ho ke všem činnostem, jež mají vazbu na pozemky, jako jsou například nájemní a kupní smlouvy a smlouvy o věcném břemeni, územní plánování ve vztahu k veškeré investiční činnosti, inženýrským sítím, údržbě a plánování výsadby zeleně, projekční činnosti a dalším. Tedy ke všem činnostem obecního úřadu, u nichž potřebujeme znát informace o pozemcích,“ popisuje starosta obce Podolí Vítězslav Eliáš.

Snadné vyhledávání dle řady parametrů

„Kombinace kvalitních mapových služeb a přístupu do katastru nemovitostí je pro správu obcí ideální. Informace o dané parcele lze totiž získat prostým kliknutím do katastrální mapy či ortofotomapy. Za pomoci jednoduchého formuláře je pak samozřejmě možné v datech také rychle a efektivně vyhledávat,“ říká Drahomíra Zedníčková, výkonná ředitelka společnosti TopGis, která městům a obcí mapové služby zprostředkovává prostřednictvím portálu Gisonline.cz.

Úředníci přitom mají při vyhledávání na výběr z řady variant, podle toho, co zrovna od katastru potřebují. Vyhledávat mohou podle adresy, katastrálního území, výměry či vlastností parcely. V případě nemovitostí fyzických a právnických osob mohou použít IČO, jméno nebo rodné číslo. Stejně tak mohou jednoduše zobrazovat parcely ve vlastnictví obce, dle způsobu využití nebo druhu pozemku.

„Výhodou spojení s GIS je, že informace o parcelách mohou úředníci nejen vyhledávat, ale rovněž přímo v aplikaci editovat a vytvářet si vlastní vrstvy jako polygony, body nebo jiné. Rovněž mohou zobrazovat panoramatický náhled do ulic či šikmé snímky a z nich provádět přesná měření,“ dodává Drahomíra Zedníčková.

Napojení na další aplikace i služba pro občany

Vedle jednoduchého přístupu do katastru nemovitostí je pro obce velkou výhodou i možnost jeho propojení prostřednictvím GIS s dalšími aplikacemi, které samospráva využívá. Typicky jde například o napojení na aplikace, jež ke svým činnostem využívá stavební úřad. „Díky tomu je možné v GIS vybrat parcely, kterých se týká dané stavební řízení, v druhé aplikaci se pak údaje z katastru nemovitostí automaticky vyplní do příslušných kolonek. Není tak třeba všechny účastníky vyhledávat parcelu po parcele,“ popisuje výkonná ředitelka společnosti TopGis.

Propojení přístupu do katastru s GIS vedle úředníků slouží také samotným občanům obcí. Ti sice nemají do katastru vzhledem k ochraně osobních údajů plný přístup, prostřednictvím mapové aplikace obce se však mohou snadno podívat na veřejně dostupná data o parcelách, která by jinak museli složitě dohledávat na internetu. Snadno se tak dozvědí, kdo je majitelem dané nemovitosti nebo jaká je výměra sledovaného pozemku.