Dnes je 21. 05. 2024

ACON se představil na energetické konferenci v Bruselu. Prostor dostaly i další Smart Grids projekty

Autor: Redakce
Rubrika: nejčtenější
Lis 23rd, 2022
0 komentářů
Loni trh opustilo 7 dodavatelů elektřiny, letos další 2. Nového pečlivě prověřujte

V Bruselu se v polovině listopadu uskutečnila energetická konference REPowerEU: A New Beginning. Experti z Česka i dalších zemí na ní představili svůj pohled a zkušenosti z probíhající transformace energetického sektoru. Významný prostor dostal projekt inteligentních distribučních soustav ACON, stejně jako „sesterské“ projekty jako Danube InGrid či Gabreta.

Bruselská konference se uskutečnila 14. listopadu. Jejím pořadatelem byl český E.ON spolu se Svazem moderní energetiky. Úvodní slovo konference patřilo Claudii Viohl, CEO E.ON v České republice, samotný program byl rozdělen do tří bloků, z nichž každý se z vlastního úhlu pohledu věnoval transformaci evropské energetiky a výzvám, které s ní souvisejí.

„Všichni si uvědomujeme, že čelíme ve všech ohledech náročné době. Energetická krize konečně jasně ukazuje, že Evropa musí transformovat svůj energetický systém, aby byla nezávislá na ruském plynu, zajistila bezpečnost dodávek a energii cenově dostupnou pro obyvatele Evropy a zároveň šetrnou ke klimatu. K tomu je třeba, aby transformace energetiky postupovala s ještě větším odhodláním. Všichni se musí podílet, protože těchto cílů nemůže dosáhnout jediná strana. Nezbytná je spolupráce politiků, průmyslu, energetických řešení, výroby, energetických sítí i zákazníků. Úspěšní můžeme být pouze tehdy, pokud budeme spolupracovat se správným přístupem,“ komentovala Claudia Viohl, CEO E.ON v České republice, úvodem.

Významný prostor v diskusi dostaly Smart Grids projekty. Věnován jim byl celý třetí blok konference. Bez těchto inteligentních distribučních soustav se totiž evropská energetika v následujících dekádách neobejde. „Vedle zajištění konstantní kvality dodávek elektrické energie je rozvoj chytrých sítí cestou, jak reagovat na moderní trendy, jako je rozvoj smart cities či elektromobility, dostát legislativním závazkům a naplnit očekávání a požadavky trhu například v kontextu komunitního sdílení energie,“ uvedl David Šafář, člen představenstva E.ON a moderátor bloku.

V rámci celého bloku dostala prostor k debatě hned pětice odborníků. Za české EG.D to byl předseda představenstva Marian Rusko, Slovensko na konferenci reprezentoval předseda představenstva Západoslovenské distribučné (ZSD) Tomáš Turek. Za německý Bayernwerk hovořil jeho CEO Dr. Egon Westphal, za maďarský E.ON pak Ádám Tóth, Network Innovation Leader. Čtveřici zástupců firem doplnila Hana Konrádová z českého Ministerstva průmyslu a obchodu.

Jednotliví účastníci měli v rámci bloku možnost přiblížit svoje reálné zkušenosti s realizací Smart Grids projektů. České EG.D se podílí hned na dvojici přeshraničních projektů – spolu se ZSD jde o projekt ACON, s německým Bayernwerkem pak o Gabretu. ZSD vedle obnovení historického propojení s ČR pracuje s maďarským E.ONem na projektu Danube InGrid. Na ten maďarská strana navazuje projektem s názvem Carmen.

„V rámci skupiny E.ON vznikly mezinárodní projekty na podporu rozvoje chytrých sítí zapsaných na pátý unijní seznam PCI. Hodnota čtyř zmíněných projektů přesahuje jednu miliardu eur. V rámci našeho regionu, ale i celé EU vznikne jejich dokončením naprosto unikátní vzájemně propojená síť inteligentních distribučních soustav,“ doplnil David Šafář.