Dnes je 17. 06. 2024

5 tipů pro rostoucí firmy: Mějte rezervu pro případ krize a investujte efektivně

Autor: Redakce
Rubrika: Finance
Kvě 28th, 2022
0 komentářů
Dluhy českých občanů, schopnost splácet závazky

Se začátky podnikání si spojujeme prvotní nadšení, obrovské pracovní vypětí, administrativní zátěž a pomalou cestu k cíli rámovanou úspěchy i nezdary. Po úspěšném startu, kdy se podaří sehnat zákazníky a alespoň trochu chod podniku stabilizovat, stojí zakladatelé před důležitým krokem kupředu. Jedná se o posun od „punkových“ začátků k seriózní zavedené firmě, která potřebuje reprezentativní prostory, nové zaměstnance a pokročilejší péči o hospodaření nebo řízení projektů. Přinášíme pět tipů, na co si při přechodu od startupu ke střední stabilizované firmě dát pozor.

 

  1. Cashflow pod kontrolou

V podnikání málokoho minou krizové okamžiky, kdy je potřeba sáhnout do finančních rezerv, aby se zabránilo závažnějším škodám. Může jít o strojní závadu, výpadek dodavatele, havárii nebo třeba pokutu. Mít připravený dostatek peněz na nečekané výdaje může být zásadní faktor pro úspěch podnikání. Je to zároveň důležitá podmínka pro získání bankovního úvěru, protože finanční instituce vždy ověřují bonitu žadatelů a jejich schopnost reagovat na změny.

 

  1. Sídlo vytváří vnější dojem

Startupové firmy často vznikají v provizorních prostorech, v nichž postupně rostou, až nastane chvíle přesunout kanceláře, případně výrobu či sklad, do něčeho vhodnějšího. Kromě praktického hlediska, co se týče velikosti, nutného vybavení nebo ekonomických nákladů, je potřeba vzít v úvahu také to, že podoba sídla vytváří vnější dojem. „Kdokoli přichází do firmy, silně vnímá prostředí okolo sebe. Od vstupních dveří přes kancelářské židle a stoly až po propisky v zasedací místnosti, to vše pomáhá vytvářet nějaký dojem. Reprezentativní interiér může podpořit důvěryhodnost firmy u obchodních partnerů a klientů. Interiérové prvky jako zeleň, relaxační zóny nebo ergonomický nábytek mohou být zároveň vyjádřením firemních hodnot,“ popisuje Tomáš Kratochvíl ze společnosti Toka, která se věnuje návrhům interiérů.

 

  1. Rozšíření týmu

Na začátku podnikání musejí zakladatelé v několika málo lidech zvládat spoustu rolí zároveň. Obstarat komunikaci s klienty, řízení projektů, hospodaření s financemi, marketing, kontrolu kvality a mnoho dalšího. Jakmile se podaří firmu rozjet, je nutné si vyhlédnout schopné kolegy do týmu. Zároveň je potřeba si uvědomit, že ve firmě musí být nastavena hierarchie při rozdělování pracovních úkolů a jejich plnění. „V období růstu vidím u firem jako jednu z největších překážek nezkušenost zakladatelů s náborem lidí a vedením většího týmu. V pár lidech to ještě jde dělat na ‚pankáče‘, ale v určitém bodě jsou jasně nastavené procesy, role a zodpovědnosti potřeba,“ říká konzultantka Hanka Šudáková z Jihomoravského inovačního centra.

 

  1. Předání zodpovědnosti

Zakladatelé firem by si měli v obdobích růstu a změn sebekriticky klást otázku, jestli jsou v operativních pozicích stále těmi správnými lidmi na správných místech. Pokud podnikatel cítí, že věnuje svůj čas aktivitám, které už byznys dále nerozvíjejí, je ideální čas delegovat je na někoho dalšího. Tím si může uvolnit ruce a operativě se zabývat dalšími strategickými rozhodnutími, rozvojem firmy a jejím růstem. „Tento krok je pro spoustu podnikatelů, s nimiž pracuji, velkým výstupem z komfortní zóny a změnou v přístupu, který dosud zastávali. Přesto jim může výrazně pomoci,“ komentuje Jiří Rostecký, zakladatel vzdělávací platformy pro podnikatele MladýPodnikatel.cz.

 

  1. Investice s rozvahou

Rostoucí firmě se nabízejí stovky možností, kam investovat vydělané peníze, a někdy je náročné se rozhodnout, co je nejvíc potřeba. Pro efektivnější organizaci práce a lepší dohled nad zakázkami se firmám hodí různé informační systémy, cloudové úložiště nebo systémy na ochranu dat. Pro získávání zákazníků a zajištění jejich spokojenosti jsou pak potřeba investice do vylepšování klientských služeb a také do marketingu, bez něhož se neobejde žádné podnikání. Hlavní manažer však musí umět vnímat, jaké investice reálně posouvají jeho byznys kupředu a jaké ne. V ideálním případě by měl být schopen předem spočítat jejich návratnost. „Ne vždy je to jednoduché. Mnoho podnikatelů investuje bez rozmyslu do věcí, které sice považují za důležité, ale které ve skutečnosti mají na jejich byznys jen malý vliv. A vedle toho jim unikají jiné, mnohem důležitější příležitosti,“ říká Rostecký, který doporučuje rozhodnutí o investicích konzultovat i s někým zkušenějším, vzdělávat se a sledovat, jaké investice pomohly jiným firmám vyrůst.