Dnes je 17. 06. 2024

Recyklace vodoměrů nebo zdravé vnitřní prostředí – 5 netradičních způsobů, jak se chovat ekologičtěji

Autor: Redakce
Rubrika: Bydlení
Dub 28th, 2021
0 komentářů

V souvislosti s dosahováním ekologických cílů se často zmiňuje snižování emisí u automobilů či vysazování více stromů. Mnohdy ale může své chování směrem k udržitelnosti změnit i běžný uživatel domácnosti. Způsobů je celá řada, mnohdy přitom nemusí být na první pohled zjevné. Jak pomoci planetě při využívání vodoměrů? Jak zabránit zbytečně velké produkci spalin? A pomocí čeho se zaměřit i na zdravé vnitřní prostředí? Následující článek přináší několik netradičních tipů pro ekologičtější chování.

Recyklovat lze i vodoměr

Jen 27 procent vytříděného odpadu je recyklováno, zbytek končí na skládkách a spalovnách. Ačkoliv se Češi naučili odpad třídit, stále s ním následně neumějí dobře nakládat. V Česku se například ročně vymění přes 600 tisíc bytových vodoměrů. Ty původní mohou putovat rovnou na skládku, nebo je možné ověřit jejich funkčnost a správnost měření v autorizovaných střediscích a znovu je použít. „V tuzemsku je tato možnost využívána u zhruba 15 procent instalovaných vodoměrů. Z hlediska tohoto prověřování zaujímáme na českém trhu největší podíl. Do oběhu totiž vrátím každoročně téměř 100 tisíc bytových vodoměrů. Vždy proto apelujeme na zákazníky, že vodoměr není nutné pokaždé pouze vyměnit za nový. Existuje také možnost jejich ověření v autorizovaném metrologickém středisku,“ říká Karel Vlach, generální ředitel společnosti Enbra, která působí v odvětví vodoměrů, vytápění a klimatizací.

Regulace vytápění pomůže ovzduší

Z hlediska ekologie existuje spousta způsobů, jak jít udržitelnějšímu způsobu života naproti. Jedním z nich může být i zateplení domu, ke kterému lidé přistupují hlavně z důvodu, aby mohli ve finále snížit své výdaje za vytápění. Pokud už se k zateplení uchýlí, neměli by ale zapomínat ani na druhý klíčový krok. Je jím vyregulování otopné soustavy, které spočívá ve snížení jejího výkonu. Díky tomu tak ve finále nedochází k přetápění a celková úspora nákladů na energie je ještě vyšší. Přetápění zároveň znamená spaliny navíc, a tedy také větší zátěž pro životní prostředí. Pouhé zateplení stavby bez následného vyregulování otopné soustavy je tak z hlediska ekologického přístupu spíše polovičatou snahou.

Spotřebu vody lze i dále snižovat

Ačkoliv průměrná spotřeba vody od začátku tisíciletí výrazně klesla, ještě ani zdaleka nedosáhla své spodní hranice. Cestou může být vytvoření retenčních nádrží na dešťovou vodu na zahrádkách nebo šetření za stočné instalací samostatného vodoměru. Další způsobem, jak se v souvislosti s vodou chovat ekologičtěji, je sledování a hlídání jejich potenciálních úniků. Řada běžných uživatelů je totiž odhalí až s výrazným zpožděním poté, co nastanou. V lepším případě to může být protékající záchod, v tom horším pak například prasklé potrubí, které navíc může způsobit i vážné škody.

„Řešit tyto problémy pomáhají takzvané chytré vodoměry. Jedná se o měřidla připojená do Internetu věcí, která umožňují sledovat spotřebu prakticky v reálném čase. Postačí k tomu buď přístup do intranetového rozhraní nebo mobilní aplikace. Uživatel tak může svoje chování a spotřebu přizpůsobovat dle potřeb. Dle našich odhadů lze spotřebu vody díky tomuto řešení snížit o dalších 15 procent,“ zmínil Karel Vlach. Díky těmto technologiím se tak prakticky mění i standardy spojené se sledováním spotřeby. Nyní mají uživatelé informace o spotřebě pouze jednou ročně u rozúčtování, v budoucnu by ale měli přehled dostávat mnohem častěji. Vodoměry připojené do Internetu věcí mohou být řešením také pro obce v době sucha. Díky sledování spotřeby v reálném čase je totiž možné monitorovat, zda v některých částech nejsou odběry vody výrazně vyšší a jestli neporušují například zákaz napouštění bazénů.

Obnovitelné zdroje vytápění

Důraz na ekologické myšlení se propisuje i do způsobů vytápění. Doby, kdy tomuto odvětví dominovala tuhá paliva, jejichž spaliny ve finále ničily ovzduší, se již stávají minulostí. Ukazuje se to i v legislativě – od září 2022 tak již nebude možné používat kotle na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy. Lidé se postupně orientují na ekologičtější způsoby vytápění a zaměřují svou pozornost na obnovitelné zdroje. Právě ty jsou jednou z cest, jak o naši planetu i do budoucna pečovat. Už i v České republice tak lze nějakou dobu využívat i kotle na biomasu či pelety. Ještě rozšířenější je pak využití energie ze slunečního záření díky solárním panelům.

Zdravé prostředí i uvnitř

Jedním z globálních ekologických cílů je postupné snižování emisí oxidu uhličitého. Zpravidla se o něm však mluví pouze v souvislosti s venkovním prostředím. Zmiňuje se tak například častější vysazování stromů nebo snižování emisí u automobilů. Výrazně méně se však mluví o zdravém prostředí uvnitř budov, například v domácnostech, kancelářích či školách. Zejména v posledních dvou případech je poměrně časté, že se v těchto nevětraných místnostech s výrazným množstvím lidí vzduch vydýchá i za několik minut.

„Variantou je časté větrání, na to však lidé zapomínají. V zimě se jim zároveň větrat nechce, protože si nechtějí ochlazovat vytápěné prostory. Řešením je nejen pro tyto případy systém nuceného větrání, který zajistí neustálý přísun čerstvého vzduchu. Díky systému rekuperace zároveň řeší i možné komplikace v zimním období – do vnitřního prostředí totiž pouští jen ohřátý vzduch, uživatelé tak mají nejen dostatečný komfort, ale zejména zdravé prostředí pro běžný život,“ uzavírá generální ředitel společnosti Enbra Karel Vlach.