Dnes je 5. 10. 2022

ZKL musí snížit zaměstnanost ve výrobním závodu v Hanušovicích, důvodem je přerušení dodávky dílů pro Volkswagen

Autor: Redakce
Rubrika: Z trhu
Bře 16th, 2016
0 komentářů

Strojírenský koncern ZKL musí snížit počet svých zaměstnanců v podniku ZKL Hanušovice na Šumpersku. Hlavním důvodem je ukončení spolupráce s německou automobilkou Volkswagen, pro niž závod ZKL Hanušovice dosud vyráběl a dodával díly pro chladící a palivové systémy motorů osobních automobilů.

Německá společnost Volkswagen ukončila koncem února letošního roku spolupráci s výrobním podnikem ZKL Hanušovice. „Dne 23. 2. 2016 přijalo vedení centrálního nákupu Volkswagen rozhodnutí ukončit výrobu všech dílů v podniku ZKL Hanušovice a bez dalšího odůvodnění zastavilo platby za již dodané výrobky. Současně uložilo ostatním svým dodavatelským podnikům přestat odebírat díly ze ZKL Hanušovice,“ komentoval aktuální situaci generální ředitel ZKL Jiří Prášil.

Důsledkem ukončení této spolupráce je nutnost snížení počtu zaměstnanců na počet nutný k zajištění nezbytného provozu a výroby pro ostatní zákazníky. „Vedení společnosti si uvědomuje závažnost situace a hledá cesty řešení krize, aby byla zachována provozuschopnost podniku i zaměstnanost v regionu. Věříme, že se krizi podaří zvládnout a naše společnost dostojí všem svým závazkům jak vůči zaměstnancům, tak i dodavatelům, na něž situace bohužel taktéž velmi citelně dopadá,“ uvedl Jiří Prášil.

Společnost ZKL Hanušovice, a.s., která byla začleněna do koncernu ZKL v roce 1999, se primárně zabývá výrobou trubek pro chladící, palivové a hydraulické systémy automobilů, zejména pro automobily značky Škoda, Volkswagen a Audi. Během let 2008 – 2009 podnik překonal krizi automobilového průmyslu a v průběhu let 2014 – 2015 se zásadním způsobem modernizoval. Zvýšil kapacitu výroby trubek z původně vyráběných 2 000 000 kusů na 5 500 000 kusů v roce 2013. V průběhu roku 2015 se dostal do skluzu ve výrobě 35 typů trubek pro nové projekty VW. Tyto skluzy dosáhly v II. Q. 2015 výše cca. 220 000 kusů, což je objem zhruba třítýdenní produkce. Příčinnou skluzů byly zejména chyby výkonného managementu společnosti v letech 2013 – 2014, který uzavřel smlouvy na nové projekty bez dostatečného zajištění personálních a technologických kapacit.