Dnes je 24. 02. 2024

Zemědělské dotace půjdou v roce 2017 na zlepšení podmínek chovu, modernizaci výroby i začínající podnikatele

Autor: Redakce
Rubrika: Finance
Pro 28th, 2016
0 komentářů

I v novém roce se v oblasti zemědělství otevírá široká řada národních i evropských dotačních možností. Strukturální fondy EU již tradičně nabízejí programy pro rozvoj podnikání i ochrany životního prostředí, Ministerstvo zemědělství zase uvolňuje téměř 3 miliardy ze státních zdrojů, které lze využít pro udržení výrobního sektoru či modernizaci zemědělské produkce.

500 milionů na hospodářský chov, 600 milionů pro nákazový fond 

Státní podpora bude v roce 2017 rozlišena na dotace k hospodářskému výsledku, které jsou neinvestiční, a na dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku, tedy kapitálové výdaje. Největší podíl je přitom přislíben živočišné výrobě, kterou stát hodlá podpořit částkou bezmála 1,9 miliardy korun. Suma 105 milionů korun půjde na rozvoj včelařství, 249 milionů vydá stát na podporu udržování a zlepšování genetického potenciálu vybraných hospodářských zvířat, 137 milionů korun je určeno na podporu ozdravování polních a speciálních plodin, 75 milionů zase na genetické zdroje. 600 miliony korun bude poté podpořen nákazový fond. Částkou 500 milionů stát zadotuje projekty zaměřující se na zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat a téměř 330 milionů vydá na podporu účasti producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti. Na oblast rybářské produkce od státu poputuje celkem 99 milionů korun. Ze státní pokladny budou v novém roce podpořeny také poradenské a vzdělávací projekty, a to částkou přes 110 milionů korun. O podporu mohou žádat rovněž agrární nevládní organizace, které dohromady získají 20 milionů korun. Zde příjem žádostí o podporu trvá do 13. ledna a úspěšní žadatelé budou vyhlášeni do 30. dubna 2017.

Z dotací lze pokrýt modernizaci výroby 

V případě investičních záměrů se ze státní pokladny uvolní téměř 550 milionů korun. Z této částky mohou čerpat například projekty na podporu vybudování kapkové závlahy a dopravy závlahové vody, vyčleněno je pro ně až 25 milionů. 65 milionů korun bude rozděleno mezi projekty podporující restrukturalizaci ovocných sadů. 20 milionů stát uvolní na nákup plemenných zvířat, 18 milionů na podporu ozdravování polních a speciálních plodin, 20 milionů na podporu činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením a 700 tisíc korun na oblast poradenství a vzdělávání. O dotace v celkové výši 400 milionů korun mohou žádat projekty zaměřené na podporu zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu. Z této dotace lze pokrýt například modernizaci výrobních zařízení, zavádění nových technologií, investice související s diverzifikací produkce provozovny nebo investice ke zlepšování a monitorování kvality potravinářských výrobků či krmiv. „V dnešní době je pro tyto účely nejčastěji poptávána ocelová montovaná hala, kterou lze zcela přizpůsobit na míru, například výběrem rozměrů, typů konstrukcí, izolovaných či neizolovaných opláštění, větrání, osvětlení a dalšího příslušenství,“ uvedl Jaroslav Nikodým ze společnosti Borga, která mimo jiné vyrábí a montuje zemědělské ocelové haly.

Evropská unie dlouhodobě podporuje rozvoj venkova 

V příštím roce startuje také dotační program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství pro období 2017–2025 s názvem Země, který podpoří inovativní zemědělství a lesnictví prostřednictvím pokročilých postupů a technologií i státní politiku v agrárním sektoru. Čerpat lze také podporu z mezinárodních zdrojů. Dotace nabízí například Evropský zemědělský fond, jenž podporuje projekty s cílem zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, ochrany životního prostředí nebo zkvalitnění života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářského venkova. V České republice je evropský fond zastoupen programem rozvoje venkova na období 2014–2020, jehož zprostředkovatelem je Státní zemědělský intervenční fond. Žádat o dotaci lze elektronicky prostřednictvím webových stránek fondu pomocí formuláře.

Podporu mohou čerpat i začínající zemědělci

Od 1. do 15 dubna 2017 se o dotaci mohou přihlásit také mladí zemědělci podnikající v rostlinné a živočišné výrobě, kteří svou činnost teprve zahajují. Žadatelem může být podnik do 49 zaměstnanců, podpora se bude pohybovat ve výši do 45 tisíc eur ve třech splátkách. Z dotace bude hrazeno zejména pořízení technologií a výstavba či rekonstrukce budov, proto je k žádosti nutné dodat i pravomocné stavební povolení. „Díky rychlé a snadné montáži jsou montované haly pro začínající podnikatele v zemědělství ekonomicky nejvýhodnějším řešením. Není potřeba vystavět hned na začátku rozměrnou stavbu a vydat za ni horentní částky. Halu lze v průběhu času snadno postupně rozšiřovat. Vnitřní prostor je navíc možné přizpůsobit mnoha druhům využití, například k ochraně vybavení a techniky, vytvoření a udržení optimálních podmínek pro výkrm a produkci živočišné výroby a zároveň skladování zemědělských plodin,“ vysvětlil Jaroslav Nikodým ze společnosti Borga.