Dnes je 17. 04. 2024

Komentář odborníka: Zavedení záloh na PET lahve bude znamenat větší ekologickou zátěž i zdražení zboží

Autor: Redakce
Rubrika: Komentář
Úno 8th, 2019
0 komentářů

V současnosti diskutovaný záměr zavedení zálohy na PET lahve má podle příznivců motivovat spotřebitele k většímu třídění plastů. Ve skutečnosti však bude znamenat mnohem větší ekologickou zátěž a také zvýšení cen zboží ve vratných obalech. Kvůli vyšším nákladům bude také hrozit snížení potravinové obslužnosti venkova. Ekologickou zátěž by naopak snížila kompletní změna logistiky a zásobování prodejen. Na tu však řada výrobců není paradoxně ochotná přistoupit.

Řešení rostoucí ekologické zátěže je jednou z nejpalčivějších otázek v českém obchodě. Významně se jí zabývá i Družstvo CBA, které prosazuje aktivní ekologický přístup obchodníků a třídění odpadu. Velmi diskutovaným opatřením je v tomto směru i možné zavedení zálohy na PET lahve. Z pohledu ekologie se však jedná o špatné řešení, neboť v něm není vůbec dořešený koloběh plastových lahví, na které bude platit záloha. Zastánci tohoto záměru se odkazují na to, že záloha na plastové lahve bude motivací pro spotřebitele k většímu třídění. Už však zároveň nezmiňují, že složitá logistika bude znamenat pro životní prostředí bohužel mnohem větší ekologickou zátěž než za stávajícího stavu.

V souvislosti s tím zůstává nezodpovězenou otázkou, kdo se bude starat o svoz plastů z prodejen. A především kdo tyto dodatečné náklady zaplatí. Na každý pád to bude muset být zákazník, dodatečné náklady se totiž zákonitě promítnou do ceny zboží. Z našich předběžných výpočtů by to znamenalo zdražení až o pětinu. Důvodem bude nejen zmíněná dodatečná logistika, ale také nutnost nakoupit vybavení na výkup PET lahví a vybavit ho patřičným softwarem. Především u malých prodejen na venkově by to přitom znamenalo zásadní investici, která by pro některé z nich mohla být i likvidační.

Výrazně problematické je také stanovení druhů zálohovaných PET lahví. Zamýšlený systém záloh by se měl totiž týkat pouze nápojových PET lahví. Na ostatní by se vztahovat neměl. Je tedy velmi pravděpodobné, že velká část spotřebitelů bude třídit pouze zálohované lahve. Ty ostatní pak vyhodí do běžného komunálního odpadu, případně bude muset nesmyslně používat na plasty dva koše. Ekologická zátěž se tedy tímto určitě nesníží.

Snížení počtu závozů na prodejny

Mnohem lepší způsob, jakým se s ekologickou zátěží vypořádat, je změna celkové logistiky a závozů na prodejny. Družstvo CBA má vyvinutý systém, ve kterém na prodejnu přijede jedno auto denně. Od počátku se snažíme tento systém dodržovat a dále rozvíjet – stavíme sklady, inovujeme IT systémy. Naproti tomu existují maloobchodní sítě, které preferují přímé závozy dodavatelů na prodejny. V takových případech jednu prodejnu denně zásobuje až 20 různých aut dodavatelů namísto toho, aby na prodejnu přijel jediný automobil s ucelenými paletami a kompletním sortimentem. Ročně by podle našeho odhadu tímto způsobem mohlo být ušetřeno až 700 tisíc zbytečných jízd na tisícovce prodejen. Celorepublikově pak jde o miliony, což už je významná ekologická stopa.

Přestože je způsob zásobování prodejen přes velkoobchod násobně ekologičtější a pro prodejny levnější, není celá řada výrobců ochotná jej podporovat, ačkoliv se zaštiťuje ekologickými hesly. Jedná se zejména o velké nadnárodní společnosti. CBA aktuálně zaváží na prodejnu 70 % sortimentu, do dvou let by to pak mělo být 80 %. V Německu je přitom standardem, že na obchod přiveze jedno auto vše, a to včetně pečiva a mražených potravin.

Jako jedni z mála také bojujeme za to, aby na velkoobchod jezdily kamiony přímo z výroby. Proč je nutné, aby výrobce, který sídlí nedaleko velkoobchodního skladu například na Moravě, zavezl zboží nejdříve do centrálního skladu v Praze a za několik dní jej vezl znovu zpět na Moravu? To je přece ohromně neekologické a drahé, nemluvě o dalších negativech, jako je přetížení dopravy či náklady na opravu poničených silnic. Přestože se nám za několik let usilovných jednání podařilo některé výrobce přesvědčit, i tak u naší sítě odhadujeme, že zhruba tisíc kamionů ročně jede zbytečně.

Aby tedy ekologie měla smysl, je nutné systém zjednodušit, ne zkomplikovat. V případě maloobchodu je to jednoznačně změna způsobu zásobování prodejen. Zavedení záloh na PET je naopak nesprávným řešením. Takový systém by paradoxně znamenal zvýšení ekologické zátěže, spotřebitelé by se zároveň museli vyrovnat s růstem cen a dalším snížením potravinové obslužnosti. Především pro malé prodejny na venkově by totiž dodatečné náklady mohly být likvidační.

Autor komentáře: Roman Mazák, předseda Družstva CBA CZ