Dnes je 26. 02. 2024

Zájem škol o třídění elektroodpadu a baterií roste. V rámci soutěže EkoEDA se vybralo přes 21 tun elektrozařízení

Autor: Redakce
Rubrika: nejčtenější
Čvc 1st, 2017
0 komentářů

Rozšiřovathravou formou povědomí o elektroodpadu a vzdělávat děti o jeho správném zpracování. To je cíl soutěže EkoEDA, vrámci které sbírají přihlášené mateřské, základní a střední školy vysloužilá elektrozařízení a baterie. Letošní ročník překvapil účastí i množstvím shromážděných nefunkčních elektrozařízení.

O tom, že tematika zpracování elektroodpaduje i u mladších generací stále aktuálnější, svědčí výrazně vyšší zájem škol o zapojenído soutěže, dokteré se mohou hlásit mateřské a ostatní školy, které jsou registrovány v projektu Zelená škola. „Děti jsou v dnešní době již od útlého věku obklopeny nejrůznějšími elektronickými zařízeními. Je proto velmi důležité, aby věděly, jaké může mít nesprávné zacházení s těmito výrobkydopad, a v oblastise vzdělávaly. Zvyšující se zájem o soutěž EkoEDA nás tak velmi těší,“ říká David Vandrovec ze společnosti REMA Systém, která soutěž pořádá.

Rekordní bylo také celkové množství nasbíraného elektroodpadu a baterií. „Přihlášeným školám se za období zhruba čtyř měsíců podařilo nashromáždit celkem 21 629 kg. Recyklací materiálu obsaženéhovodevzdaných elektrozařízeních se ušetřilo 14 199 kg CO2 ekv., to odpovídá například najetým 88 700 km malým benzinovým autem, což představuje vzdálenost téměř dva a čtvrt délky rovníku naší planety,“ vypočítává David Vandrovec. První místo v kategorii mateřských škol obsadila svelkým náskokem Mateřská škola Dušníky s vybraným množstvím 80,42 kg elektroodpadu na žáka. Ještě větší sumu odpadu se poté podařilo nasbírat v Základní škole a Mateřské škole Mikulůvka na Vsetínsku. Zde nasbírali dokonce 106,13 kg elektrozařízenína žáka. Škola tak suverénně ovládla kategorii základních a středních škol.„Když jsme se dozvěděli o projektu, začali jsme organizovat sběr elektroodpadu. Byli jsme nadšeni, že se do naší školní akce zapojili nejen žáci, jejich rodiče a prarodiče, kteří na svých půdách a ve svých sklepích našli staré nefunkční elektrospotřebiče, ale i ostatní občané naší malé obce. Pochopili totiž, že se jedná o dobrou věc. Samozřejmě jsme jásali radostí, když jsme se dozvěděli o svém absolutním vítězství,“říká Mgr. Renata Valová, učitelka Základní školy Mikulůvka.

Nejčastěji školy k ekologické likvidaci odevzdaly IT techniku, televizory a chladicí zařízení. Téměř 2% váhově tvořily přenosné baterie a akumulátory, které jsou velmi často součástí elektrozařízení. Zajímavostí letošního ročníku byla doplňková soutěž o Nejstarší mobilní telefon. Předmětem této soutěže bylo v rámci sběru vysloužilých elektrozařízení zdokumentovat nejstarší mobilní telefon, který účastník soutěže odevzdá ke svozu. Prvenství v této kategorii získali zástupci Domu dětí a mládeže Kojetín, kteří do soutěže zaslali fotografii telefonuERICSSON A1018s z roku 1999.

Všichni ocenění se mohou těšit na dárkové vouchery k nákupu elektroniky od společnosti Ditcom a dále například tablety od partnera soutěže společnosti Vodafone. „Jsme rádi, že soutěž EkoEdapodporuje děti v odpovědné spotřebě a ukazuje, jak pomáhá recyklace ochraně životního prostředí,“říká Adriana Dergam, ředitelka korporátní komunikace a udržitelného podnikání Vodafone.„Proto i na našich prodejnách celoročně sbíráme staré telefony a peníze z recyklace investujeme do projektů, které zlepšují ovzduší, vodu, půdu a život fauny a flory,“ dodává Dergam.

Podněcovat zájem dětí o třídění elektroodpadu chce společnost REMA i v dalším školním roce. Zájemci o problematiku se již teď mohou hlásit do projektu Zelená škola. Ten v současnosti sdružuje přes 460 tuzemských institucí s cílem vzdělávat žáky a poskytovat pedagogům ucelené informace o problematice třídění odpadu.

Kompletní výsledky soutěže EkoEDA:

Mateřské školy

  1. místo: Mateřská škola Dušníky
  2. místo: Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619
  3. místo: Čtyřlístek Poděbrady, z.s.

Základní a střední školy

  1. místo: ZŠ a MŠ Mikulůvka, okres Vsetín
  2. místo: Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Ostrava
  3. místo: Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic

Vítězem v doplňkové soutěži Nejstarší mobil se stal: Dům dětí a mládeže Kojetín, který zdokumentoval mobilní telefon ERICSSON A1018s z roku 1999.