Dnes je 1. 03. 2024

Za nelegální výkup elektroodpadu loni padaly pokuty až do výše 150 000 Kč

Autor: Redakce
Rubrika: Finance
Úno 28th, 2014
0 komentářů

Za nelegální vykupování elektrozařízení byly v loňském roce ukládány sankce až do výše 150 000 korun. Nejvyšší pokutu udělila Česká inspekce životního prostředí společnosti Sound & Vision, která v letech 2012 a 2013 bez povolení vykoupila 174 tun odpadů, z toho 48 tun nebezpečných. Inspekce loni řešila také výkupy neúplných elektrozařízení, jejichž nezpeněžitelné části často končí na černých skládkách a ohrožují tak životní prostředí.

Česká inspekce životního prostředí v uplynulém roce řešila jednak případy výkupů elektrospotřebičů či jejich částí ve sběrnách a výkupnách odpadů, tak v 11 případech i mimo tato zařízení. Závažný případ porušování zákona zaznamenala například u společnosti Sound & Vision, která na svých webových stránkách v květnu 2013 avizovala vznik nového úseku recyklací, určeného pro výkup elektrozařízení. Zájemcům navíc nabízela možnost vytvoření takzvaného „výkupního místa nefunkčních elektrovýrobků“ a na svých stránkách poskytovala ke stažení i potvrzení o následné ekologické likvidaci. To vše přitom prováděla bez jakéhokoliv oprávnění k této činnosti.

„Společnost svým jednáním jednoznačně ohrozila legislativou předpokládaný a garantovaný systém sběru a zpracování elektroodpadů. Tento systém kromě jiného předpokládá plnění povinností týkajících se míry sběru a kvót materiálového využití elektroodpadů, ke kterým se Česká republika zavázala transpozicí Směrnice Evropské unie o elektroodpadech,“ upozornila Simona Cigánková, tisková mluvčí České inspekce životního prostředí s tím, že rozhodnutí o udělení pokuty pro Sound & Vision již nabylo právní moci.

V zákoně o odpadech je jasně stanoveno, kdo může vysloužilá elektrozařízení odebírat, aby se nedostávala mimo kontrolovaný systém. „Elektroodpad může být předán buď přímo jeho oprávněnému zpracovateli, nebo na místa zpětného odběru či odděleného sběru. Ty mají na starost provozovatelé kolektivních systémů založených výrobci elektrozařízení, kteří následně zajišťují svoz elektroodpadu k recyklaci u zpracovatele,“ vysvětlil zástupce kolektivního systému REMA Systém Petr Kubernát.

Problematický je také výkup elektrozařízení ve sběrnách a výkupnách odpadů. Ty zpravidla vykupují jen spotřebiče či jejich části, které mají ekonomickou hodnotu. Části, které nejsou z finančního hlediska zajímavé, pak často končí na skládkách, kde může docházet k úniku škodlivých látek do životního prostředí a následnému ohrožení lidského zdraví. Výkup elektroodpadů ve sběrnách bývá také doprovázen trestnou činností občanů zvláště ze sociálně vyloučených lokalit, kteří v něm hledají svou obživu. Známy jsou například krádeže starých spotřebičů ze sběrných dvorů obcí a jejich následný prodej do sběren.

Výkup elektrospotřebičů ve sběrnách je také problematický z hlediska zákona. „Poukazujeme právě na tu skutečnost, že krajské úřady udělují souhlasy ke sběru a výkupu elektroodpadů sběrnám v rozporu s ust. § 37k, odst. 5, zákona o odpadech,“ sdělila Eva Pavlorková z mezinárodního týmu právníků společnosti Frank Bold, dříve známé jako Ekologický právní servis. „Tento zákon připouští předávání elektroodpadu pouze oprávněnému zpracovateli nebo na místa zpětného odběru, nikoliv výkupnám,“ upřesnila Pavlorková.