Dnes je 26. 05. 2024

Z čeho se skládá cena plynu? Skoro dvacet procent tvoří poplatky, které dodavatel neovlivní

Autor: Redakce
Rubrika: Finance
Úno 1st, 2021
0 komentářů

Platba za dodávky plynu patří mezi pravidelné výdaje domácností i firem. Ne každý ale ví z čeho všeho se faktura, kterou dostává od svého dodavatele energie, skládá. Samotná cena plynu, který spotřebujete, tvoří asi 80 procent celkové částky. Zbylá pětina jsou poplatky, které dodavatel neovlivní. 

Celkovou sumu, kterou každý měsíc za plyn zaplatíte, je třeba rozdělit na dvě části – regulovanou a neregulovanou. „Skoro jednu pětinu cifry na faktuře – přibližně 19 procent – tvoří právě regulovaná složka. Regulovanou část ceny zaplatí zákazník vždy, její výši nemůže dodavatel nijak ovlivnit,“ vysvětluje Tomáš Musil, specialista tuzemského dodavatele energií Národní energie. 

Regulovanou složku určuje Energetický regulační úřad a skládá se hned z několika poplatků. V součtu asi jedno procento fakturované částky tvoří poplatek za služby operátora trhu OTE a cena za přepravu plynu. Tou se rozumí doprava plynu z hranic České republiky k jednotlivým vstupním bodům distribučních soustav. 

Největší její část tvoří distribuční poplatky, tedy poplatky distributorům plynu. „Cena za distribuci se skládá z variabilní a fixní části. Variabilní část je stanovena v korunách/MWh a závisí na množství odebraného plynu. Fixní část ceny závisí na přistavené kapacitě a je hrazena každý měsíc bez ohledu na to, zdali je plyn odebírán či nikoliv,“ říká Miroslav Mikeš ze společnosti Národní energie. 

Největší část celkové ceny plynu pak tvoří neregulovaná složka. „Jedná se o přibližně 80 procent fakturované částky. Výše této složky je určena dodavatelem plynu a může se tedy v průběhu času měnit. Tuto část ceny proto může zákazník ovlivnit výběrem vhodného dodavatele,“ uvádí Tomáš Musil.

Neregulovaná složka se skládá z reálně odebraného plynu a dále pak zpravidla z fixních poplatků dodavateli. Ty mu pomáhají pokrýt režijní náklady spojené s dodávkami plynu, stejně tak i další nutné náklady související s jeho fungováním. Výše fixních poplatků se může lišit dle zvoleného produktu.

„Pokud si nejste jistí, zda za plyn neplatíte příliš, není nic jednoduššího, než si nechat smlouvy zkontrolovat. Naši specialisté se na váš tarif podívají a případně navrhnou levnější řešení. Ceny plynu i elektřiny se dlouhodobě snažíme držet pod největšími hráči na trhu,“ dodává Miroslav Mikeš.

Komerční sdělení