Dnes je 17. 06. 2024

Víra se s byznysem nevylučuje, dodává potřebnou pokoru, důvěru i jiný úhel pohledu, říká věřící podnikatel

Autor: Redakce
Rubrika: Z trhu
Dub 19th, 2017
0 komentářů

Podnikání je pro mnohé hlavně zdrojem zisku. Byznysmeni se snaží potírat konkurenci, snižovat všemi dostupnými nástroji náklady, a hlavně mít z celého toho procesu nějaký zisk. Na první pohled se zdá, že kapitalistická hrabivost se jen těžko může slučovat s křesťanskými hodnotami. Podle věřících podnikatelů však může být víra podnikání nejen prospěšná, ale umí jim ukázat i jeho druhou tvář.

Hyperkonkurenční prostředí zejména na poli malých a středních podniků svádí k tomu představit si podnikatele jako člověka s velmi ostrými lokty, který bez velkých skrupulí drtí konkurenty, aby si sám urval kousek pomyslného koláče. Do takové představy pak jen těžko zapadne podnikatel, který by měl ve svém životě prostor i pro víru v Boha, nebo ji dokonce nějakým způsobem promítal do svého byznysu.

Víra a podnikání se však podle věřících podnikatelů rozhodně nevylučují. Předně jim dává například některé stěžejní vlastnosti, které by dobrý byznysmen měl mít. „V prvé řadě je to pokora, kterou by v sobě věřící lidé měli mít zakořeněnou. V podnikání je velmi důležitá, protože není až tak podstatné, co chce podnikatel, ale co potřebuje jeho zákazník. Mezi další vlastnosti patří schopnost odlišovat věci důležité od těch nedůležitých, a také optimismus, tedy soustředění se na své silné stránky, respektive hřivny, a nikoliv slabiny. V neposlední řadě je to důvěra, protože v podnikání je nutné spoléhat na dodržení slova ať již ze strany kolegů, nebo obchodních partnerů,“ říká Jiří Jemelka, podnikatel a spoluzakladatel neformálního sdružení křesťanských podnikatelů KOMPAS.

Vedle zmíněných vlastností mají věřící podnikatelé často k byznysu i jiný přístup. Ten se v prvé hřadě může projevit už v samotném důvodu podnikání, kterým je pro většinu lidí na prvním místě hlavně zisk. Věřící podnikatel může ale podnikání chápat primárně jako službu ostatním. Když je tato služba kvalitní a zákazník je spokojený, pak samozřejmě přichází i zisk.

Ostatně peníze a zisk jsou dalšími pojmy, na které věřící podnikatelé mohou nahlížet odlišně. „Peníze jsou pouze prostředkem pro realizaci záměrů a plánů, nicméně nejsou konečným cílem. Křesťanskému podnikateli peníze tedy neslouží k tomu, aby mu zvedaly životní standard, ale zvyšují standard v tom, co dává svým klientům a obecně lidem kolem sebe. Zisk je pak odměnou za realizovaný nápad, tvorbu, kreativitu, za službu. Ziskem však může být chápána i samotná realizace a tvorba,“ popisuje Jiří Jemelka.

Zajímavým tématem je pak i konkurence. Podle Jiřího Jemelky je konkurence stejně jako krize stimulem, pobídkou, jež má ozdravné účinky pro toho, kdo se k problémům staví čelem a bojuje. V tomto duchu jde o službu podnikajícímu člověku, jež mu pomáhá stávat se lepším a celkově kvalitnějším. „Člověk určitě nejásá, když se dostane do tlaku konkurence či krize. Na druhé straně by ve vzniklé situaci měl jednat konstruktivně, kreativně a odhodlaně s cílem zlepšit se, poučit se, posunout úroveň svých znalostí, zkušeností, možností, schopností,“ dodává podnikatel.