Dnes je 30. 05. 2024

Úsporné technologie s možností financování pomocí garantovaných úspor dodává společnost ENBRA

Autor: Redakce
Rubrika: Finance
Zář 26th, 2017
0 komentářů
Společnost ENBRA dodává úsporné technologie s možností financování pomocí garantovaných úspor (EPC)

Společnost ENBRA ve spolupráci s partnerskou firmou Amper Savings nabízí možnost realizace projektů na úsporu energie s financováním pomocí metody EPC (Energy Performace Contracting). Díky ní lze investice splácet z garantovaných úspor nákladů na energie. Úsporné technologie společnosti ENBRA se tak stávají dostupnější pro celou řadu zákazníků, kteří nemají na rozsáhlejší projekty dostatek volného kapitálu.

Metoda financování EPC

Společnost ENBRA se podílí jako dodavatel technologií na modernizačních projektech financovaných pomocí metody zaručených úspor – EPC (Energy Performance Contracting). Ta umožňuje financovat projekty na základě budoucích úspor energií, a tedy i provozních nákladů. „Metoda financování EPC je vhodná jak pro firmy, tak i pro státní organizace. Vyplatí se hlavně u komplexnějších projektů, například u modernizací vytápění, technologií pro úsporu vody nebo třeba u instalací LED osvětlení,“ popisuje možnosti financování pomocí EPC Radovan Slaný, obchodní ředitel centra služeb společnosti ENBRA, která se zabývá prodejem, instalací a servisem otopné techniky. „Zákazník tak může třeba modernizovat otopnou soustavu v objektu, ale splácet investice do technologií začne až ve chvíli, kdy vše funguje a vznikají úspory nákladů na energie,“ doplnil Slaný.

Další výhody EPC metody

Mezi další výhody financování projektů pomocí EPC patří též větší tlak na projektanty i dodavatele, kteří musejí investorovi navrhnout, respektive dodat energeticky co nejefektivnější technologie bez vícenákladů či zbytečného navyšování investic. Úspory, jež moderní technologie provozovateli přinese, jsou přitom smluvně garantovány již při návrhu projektu, přičemž ošetřeno je také riziko, že výsledný projekt nebude mít tak velký úsporný efekt, s jakým se ve fázi jeho návrhu počítalo. Metodou EPC se již běžně financují úsporné projekty měst a obcí, ale i bytových družstev nebo soukromých firem.

Do Břeclavi putuje cena EPC projekt roku 2016. Na projektu se podílela společnost ENBRA

Na projektech financovaných z garantovaných úspor se ENBRA podílí spolu s partnerskou firmou Amper Savings, a. s. Amper Savings, jakožto poskytovatel energetických služeb se zaručeným výsledkem – takzvaný ESCO (Energy Services Company) partner –, řídí celý projekt a smluvně garantuje úspory pro dosažení nejlepšího výsledku u klienta včetně zajištění aktivního energetického managementu. ENBRA má pak na starosti technologickou stránku projektů, a to od projekce přes dodávku a instalaci technologií až po údržbu a servis. Budování dlouhodobého vztahu mezi ESCO partnerem a generálním dodavatelem má pro kvalitu plnění energetických služeb s garancí za výsledek velký význam, dodává Leoš Aldorf, předseda představenstva společnosti Amper Savings.

Výhody financování úsporných projektů pomocí metody EPC:

  • Projekty se splácejí úsporami nákladů na energie. Provozovateli tak nevznikají další výdaje se splátkami investic.
  • Úspora je smluvně garantována.
  • Smluvně ošetřeno je i riziko, že úspory energie budou nižší.
  • Metoda EPC „tlačí“ dodavatele k návrhu a dodávce skutečně efektivních technologií bez vícenákladů a navyšování investic.
  • Součástí realizačního procesu je i energetický audit a studie proveditelnosti.
  • Minimum rizik pro investora.
  • Nízké nároky na počáteční kapitál investora a možnost dalších energetických úspor.