Dnes je 23. 02. 2024

Tuzemské firmy hledají cesty, jak zvýšit výkonnost i zisk. Metodu 5S využívá až polovina z nich

Autor: Redakce
Rubrika: Z trhu
Dub 25th, 2016
0 komentářů

Stále více strojírenských firem v Česku hledá metody jak zvýšit svou výkonnost. Zaměřují se na identifikaci a odstranění zbytečných činností ve výrobě, administrativě nebo vývoji nových produktů. Cílem je, aby výroba běžela už od počátku rychle, bez chyb a s nízkými náklady. Výsledkem je zvýšení produktivity a často také zisku, který podle odborníků mohou dobře připravené změny navýšit o desítky procent.

Poradenské firmy v současnosti na trhu nabízejí několik metod, jak fungování výrobních podniků vylepšit. K nejtradičnějším patří Toyota Production System pocházející už z 50. let minulého století a metoda 5S, která se zaměřuje na samotné pracoviště. „Cílem je mít pracoviště organizované, přehledné a bezpečné, a to vše s ohledem na efektivitu a kvalitu výroby,“ vysvětlil procesní manažer strojírenského koncernu ZKL Stanislav Červený.

Podle odborníků metodu 5S používá 80 % nadnárodních společností. „U českých firem je rostoucí procento u dodavatelů automobilového průmyslu, nyní odhadem 50 %. Tam, kde není tlak od zákazníků na kvalitu a efektivitu, lze odhadovat 10 až 20 %,“ uvedl Vilém Patloka, ředitel společnosti SC&C Partner​, která se zabývá ​poradenstv​ím​ v oblasti inovací, vývoje, zlepšování procesů a strategického rozvoje společnosti.

Výhodou metody 5S je aktivní zapojování zaměstnanců všech úrovní do neustálého zlepšování, dále jde o přehledné pracoviště, výrazně menší pravděpodobnost úrazu, úsporu místa, eliminaci drobných krádeží. Ve výrobě pomáhá tento systém ke zvýšení produktivity při dobře provedeném zavedení odhadem o pětinu. Tahounem inovací je v tomto směru automobilový průmysl, přidávají se ale i další strojírenské firmy a elektrotechnici. „Při zavedení systému v Klášterci nad Ohří jsme si stanovili za cíl mít bezpečné a uklizené pracoviště a jednotnou, srozumitelnou, přehlednou dokumentaci ve výrobě. V pilotním projektu jsme zkoušeli dvě pracoviště, a to kalírnu a lisovnu,“ upřesnil Stanislav Červený s tím, že ZKL chce svůj záměr nově rozšířit i na další pracoviště. „Další plánované kroky 5S již souvisejí s dlouhodobými úkoly ZKL Klášterec, jako jsou kupříkladu dosledovatelnost výroby, snižování koroze, které na nás kladou zákazníci, nebo například snížení rozpracovanosti výroby, zkrácení dodacích lhůt, které na nás klade naopak vedení firmy,“ dodal Červený.

V tržbách případně zisku sice firma přínos zavedení nového systému ještě nevyčíslila, jinde už ale mají tyto ukazatele změřené. Podle Jiřího Jemelky, výkonného ředitele poradenské společnosti J.I.P., existují v praxi případy, kdy dochází k navýšení tržeb i na dvojnásobek. „Běžně klientům garantujeme minimálně 10-20 % posun v tržbách. A to nehovořím o efektu produktivity. Nedávno jsme měli případ, kdy u klienta došlo k poklesu tržeb, ale ke zdvojnásobení ziskovosti. Zvláštní paradox, ale velice příjemný, neboť v době, kdy se neustále zvyšuje pracnost a kdy se nadřete na každou korunu zisku rok od roku více, tento klient zažíval snížení pracnosti. Jinými slovy s menším úsilím dosáhl vyšší ziskovost,“ popsal Jemelka. Podle něj se o nástroje na zvýšení výkonu v Česku zajímá stále více firem. Zájem je značný a stále dle mého názoru nenaplnil možnosti trhu. Tento obor není tolik známý jako například klasické vzdělávání zaměstnanců či obecně vzato podnikové poradenství,“ uzavřel Jemelka.