Dnes je 7. 12. 2022

Trend: Společensky odpovědných firem v Česku přibývá, angažují se už i malé a střední společnosti

Autor: Redakce
Rubrika: Z trhu
Bře 26th, 2014
0 komentářů

Ačkoliv ve světě se téma společenské odpovědnosti firem řeší již více než 40 let, české společnosti ji začínají zapojovat do svého podnikání až v posledních letech. Podle odborníků se však integrace odpovědnosti rozšiřuje mezi tuzemskými společnostmi velmi rychle. Zatímco před 10 lety byla v Česku sociální či enviromentální filozofie byznysu spíše ojedinělá a měly ji v hledáčku zejména nadnárodní korporace, trend posledních let poukazuje na zvýšený zájem rovněž ze strany středních a malých společností.

Princip společenské odpovědnosti, zkráceně CSR, je ustaven ze tří základních pilířů – ekonomického, sociálního a enviromentálního. Českým firemním trendem poslední doby je sladit tyto principy s každodenním pracovním chodem. Společnosti se proto zaměřují na nejrůznější formy podpory neziskových projektů nebo dbají na ochranu přírody třízením odpadu. Řada impulsů k zefektivnění firemních procesů a tím i k plnění principů CSR pak přichází podle odborníků často přímo od samotných zaměstnanců.

„Za posledních 10 let se v Česku výrazně zvýšilo množství organizací, které věnují energii a finance do oblasti společenské odpovědnosti. Také se zvětšil okruh těchto firem. Zatímco v roce 2004 se CSR věnovaly spíše velké nadnárodní instituce, které do určité míry přejímaly strategie svých matek ze zahraničí, dnes se do CSR pouští i malé a střední podniky,” potvrdila trend Gabriela Křivánková z obecně prospěšné společnosti yourchance. „České firmy v rámci společenské odpovědnosti postupně přebírají na svou stranu odpovědnost za stát, který na to vždy ne zcela stačí, a uplatňují zde své know-how. To je důležitý ukazatel zvyšující se úrovně podnikatelského prostředí v České republice,” doplnil k tématu CSR Ondřej Wysoglad ze společnosti ADECCO spol. s r. o., která v rámci společenské odpovědnosti například pomáhá mladým lidem s hledáním zaměstnání.

Podle odborníků však vedle růstu společenské odpovědnosti českých firem dochází v poslední době také k přibývání neziskových organizací a různorodých akcí, které na tuto zodpovědnost a její základní principy apelují. Obvykle si vytipují společnosti, které žádají podporu v podobě finančních prostředků či třeba mediální záštity. Jako jednu z motivací uvádějí vylepšení obrazu společnosti před veřejností.

„Společenská odpovědnost je v současnosti téma, které se dostává do popředí zájmů médií i firem. Vznikají asociace, pořádají se konference, předávají se ceny CSR. Na základě toho se přirozeně množí také nejrůznější projekty, které vybrané firmy samy oslovují a žádají je o podporu.  Ať už mediální, finanční či třeba logistickou,” dosvědčila novou tendenci v oblasti CSR Jana Martínková ze společnosti Activa. Ta naplňuje principy společenské odpovědnosti mimo jiné transparentním zveřejňováním firemního hospodaření, nabídkou ekologických výrobků či podporou domácí produkce na úkor čínského dovozu. Již osmým rokem také podporuje prostřednictvím charitativního projektu Activně dětem dětské domovy a jiné neziskové organizace. „Pokud firmy věnují část svého zisku na podporu jakéhokoli veřejně prospěšného projektu, je úplně lhostejné, zda je k tomu vede snaha o smysluplnou pomoc nebo jen možnost vykázání nějaké činnosti v rámci CSR,“ doplnila Martínková k tématu prvoplánového vylepšování image.

Zvýšený zájem projektů a neziskových organizací o firemní podporu potvrzuje také Daniel Knaisl, jednatel společnosti Geis. Ta již sedm let podporuje Ligu proti rakovině. „V roce 2007 hledala Liga proti rakovině logistického partnera a obrátila se na nás. Rozhodli jsme se tehdy do projektu zapojit a využít našich možností pro dobrou věc. Pomáháme tak již každoročně zajistit logistiku, kdy distribuujeme dobrovolníkům po celé republice materiály potřebné pro uspořádání tradiční sbírky, známé hlavně díky prodeji žlutých kvítků měsíčku lékařského. Rozvážíme kytky, vaky, letáky či třeba trička, a samozřejmě zajišťujeme i svoz zbylých věcí zpět pořadateli,” uvedl Knaisl. Skupina Geis také dlouhodobě podporuje Fond ohrožených dětí.